Treg på gassen – 3 nye inn i uke 9

Etter en periode med oppgang og brudd på flere motstandsnivåer i både OSEBX og olja gir vi endelig litt gass og går vekk fra «tape minst»-strategien vi har hatt hittil – enn så lenge.

Markedet
På Oslo Børs ser vi for oss en økning i inneværende drag oppover på ca. 5-7%, og derfor tør vi på kort sikt å øke risikoen. Foreløpig holder vi oss fortsatt unna olje. Vi har rett og slett ingen stor formening om oljemarkedet. Dollaren har dog falt den siste tiden som følge av økte oljepriser, men vi har fortsatt tro på den og sitter enda eksponert. Når det kommer til råvarer har vi sett en sterk økning den siste tiden, som gir oss god grunn til å tro på fortsatt økning i dette området og vi beholder derfor gullposisjonen vår i ro til tross for relativ høy volatilitet.

3 nye inn i uke 9
Fra tidligere trauste og trygge aksjer har vi nå bestemt oss for å gi mer gass i porteføljen. Vi går bort ifra «tape minst»-strategien som første oss til topps mens børsen falt som mest. Porteføljen ønsker vi skal ha en høyere beta enn tidligere og mål om at vi kan holde oss på nivå med veksten i OSEBX selv uten oljeeksponering. Vi har solgt Protector Forsikring, halvvert posisjonen i Marine Harvest og gjort tre meget spennende kjøp; Fingerprint Cards AB ser. B, Gaming Innovation Group og Precise Biometrics AB.

Protector Forsikring
Vi solgte oss ut av Protector Forsikring denne uken, og tok med oss en liten gevinst til å bruke på andre aksjer.

Marine Harvest
Vi tjente gode penger og har derav fortsatt troen på laks, men både Marine Harvest og Bakkafrost har støtt på teknisk motstand på kort sikt. Etter at Fredriksen solgte seg ut av Marine Harvest og kursen falt, bestemte vi oss for å skjerme for ytterligere fall ved å halvere vår andel i lakseselskapet. Det vi satt igjen med etter salget fikk vi brukt på tre nye aksjer med historisk høy beta.

Tre teknologiske nykjøp
Vi satser stort innen fingerprint-teknologien denne uken og har nå investert i Fingerprint Cards AB ser. B, Gaming Innovation Group og Precise Biometrics AB. Disse tre nykjøpene er alle sammen fine tekniske case hvor vi ser en stor potensial oppside og fine nivåer for stop loss. Vi tror også på en generell vekst i bransjen for Biometrics, og velger derfor å ha to forholdsvis like selskaper for å diversifisere litt. Dette var noe vi bestemte oss for ett par dager i forveien, og dagen vi kjøpte ble det lansert nye avtaler i GiG som vi tror ble startskuddet for det teknologiske draget vi ser for oss.

Grunndelen av porteføljen
XXL og Veidekke gikk inn i grunndelen av porteføljen vår, de har gode fundamentale årsaker til kjøp. Vi tror på Veidekke fordi det ved nedgangstid historisk har vist seg at regjeringer som følger Keynes-modellen øker satsningen på blant annet infrastruktur. Norge følger en slik økonomisk modell og det legger vi til grunn for økt satsing på infrastruktur. Dette reflekteres også i Nasjonal transportplan som nylig ble fremlagt, og det øker framtidsutsiktene for blant annet Veidekke. Tidligere eide vi også jernbaneprodusenten NRC Group. Den gikk i en for tett stop loss og har siden den gang «dessverre» økt med hele 15-20 %. Dette var et kjøp vi gjorde på samme grunnlag som Veidekke i tillegg til at aksjen så teknisk fin ut.

Vi liker XXL og konseptet. Utsiktene til selskapet ser bra ut og vi tror på fremtidig vekst der. En aksje av typen «kjøp og legg i skuffen».

Følg med oss her: Nordnet-konkurransen

Karina D. Håvik og Peter Ozsvat Carlsson