Arrangementer

Aktiviteter i Aksjegruppen HiOA

Ukentlig vil det være møter med forvalterne. På disse møtene vil porteføljene våres gjennomgås og analyse av hvilke endringer i aksjesammensetningen som kan gjøre porteføljen bedre.

En gang i måneden vil det være arrangement for alle medlemmer. Temaet for foredraget vil variere, men felles for alle vil være  en gjennomgang av noen enkeltaksjer, nyheter i markedet og gjennomgang av metodikk for analyse. Disse arrangementene fastsettes fortløpende.

Nedenfor er en kalender med fastsatte arrangementer i fremtiden.