Porteføljeoppdatering uke 2 – salg av Flex LNG og Avance Gas Holding

 

Godt nyttår! Etter en velfortjent juleferie, er vi nå tilbake med siste innspurt av årets skoleduell. Vi er så langt i konkurransen opp 16,4% mot hovedindeksen som er opp 6%. Dette er noe som vi er strålende fornøyd med, og som for øyeblikket holder til en andreplass blant skolene, kun slått av UIA.

Semesteret har vært preget av høy eksponering mot shipping, spesielt i påvente av IMO 2020. Vår største prosentvise bidragsyter er Hunter, hvor vi nå nærmer oss en 40% avkastning, noe som vi er veldig fornøyde med, og viser at vi traff ganske bra med timing mot IMO 2020. Vi har og solgt siste posisjon av Flex LNG før jul. Planen for posisjonen var å selge halve i november, og resten i desember ettersom dette var et bet på sesongsvingningene i LNG-ratene som tidligere har vist seg å være mye sterkere på høsten og tidlig vinter. I år stemte ikke dette helt, og selv om vi fikk en grei kursøkning i perioden fra november til desember så gikk vi fortsatt i et marginalt tap på denne posisjonen. Vi har også hatt en varierende posisjon i Avance Gas Holding gjennom semesteret, vi har ridd en bølge med ganske ekstreme LPG-rater. Noe som vi har tjent godt på. Rett før jul bestemte vi oss derimot for å sikre gevinst ettersom usikkerhetene rundt hvor lenge disse ratene kunne holde seg ble større.

Porteføljen vår er nå bestående av olje, IT, forbruksvarer, og finans. Det virker som Europris står litt mer imot fallet i XXL denne runden enn de har gjort tidligere. Caset i EPR har ikke endret seg, og vi er spente mot Q4 hvor vi får se effektene av julehandelen. Siste uken har CEO i EPR, Pål Wibe, gått inn som leder i XXL og vi så en stor reaksjon i begge aksjekursene. Vi tror at det er en overreaksjon i begge aksjene, og man må vente lenge før man får se noe effekt på inntjeningene i XXL. En større vekting i olje kan også være aktuelt fremover, hvor vi ser at uroen mellom USA og Iran har gjort at Brent nærmer seg 70 dollar fatet. Bouvet fortsetter å være største bidragsyter i porteføljen vår, og det er for øyeblikket ikke noe som tyder på at dette skal endre seg.

Videre for 2020 delen av skoleduellen vil fokuset hovedsakelig være mot IMO 2020 og tank markedet. Hvor vi er posisjonert i forhold til en svekket tilbudsside av båter, gjennom Hunter sine båter med scrubbere. Vi er og posisjonert innenfor drivstoffdelen av IMO avtalen, hvor Vistin har derivatkontrakter på spreaden mellom tungolje og en lettere diesel som båtene som ikke har installert scrubbere må bruke. Vi skal og se mer på verdensbildet i forhold til risiko, og hvorvidt vi burde revurdere strategien for siste del av konkurransen. Følg oss gjerne på Shareville, Facebook og Instagram.

Skrevet av Bjørn Magne Læknes.

Ukategorisert

Porteføljeoppdatering uke 49

Vi har de siste ukene hatt en fenomenal avkastning, der vår portefølje en stund hadde over 12% avkastning, og vi er nå kun slått av Børsgruppen UIA i skoleduellen. Hovedsakelig er det Avance Gassom har gjort mesteparten av avkastningen de siste ukene, der vi siden sist porteføljeoppdatering har 18% avkastning på denne posisjonen. Totalt har vi enda mer avkastning i Avance Gas da vi for en kort periode økte med 5000 tusen kroner, slik at total eksponering mot Avance gas kom opp i ca 13% av porteføljen. Vi valgte å gjøre dette da vi så at aksjekursen hadde sunket en liten stund, mens ratene for shipping derimot fortsatte å øke. Sannsynligvis var denne nedgangen også på grunn av nedsalget til Stolt Nielsen. Vi visste også at BWLPG og Avance gas snart kom med tall, som vi trodde kom til å bli bra. Etter gode BWLPG tall fikk vi på kort tid 26% avkastning på denne tradedelen, som vi valgte å selge før Avance kom med sine tall. Vi synes at aksjekursen hadde gått for mye på kort tid og at risken var for høy til å holde hele posisjonen over tallene til Avance. Vi solgte derfor for litt over 6 tusen kroner på kurs 53 kroner aksjen i Avance Gas, og hadde ca 10 tusen kroner igjen i posisjonen. Dette viste seg å være et smart valg, da Avance Gas skuffet litt på sine oppnådde rater i Q3 i sammenligning med BWLPG. Hunter har også gjort det ganske godt de siste tre ukene med en avkastning på over 7%, og der er vi oppe på en avkastning på 22% totalt, noe som er den beste aksjen for oss prosentvis. Bouvet har også fortsatt oppgangen, og aksjekursen har steget med ca 5% de siste tre uker. I Bouvet har vi nå i underkant av 20% avkastning og med en vekting som nå er på 18% av porteføljen har dette vært den beste aksjen for oss i absolutter verdier. Siden starten av skoleduellen har vår portefølje nå en avkastning på 11%, mens OSEBX indeksen har en avkastning på 1%.. Dette er altså en meravkastning på 10% siden midten av september, noe vi er veldig fornøyd med!

Avkastningen vår de siste ukene er preget av et volatilt shipping marked, hvor vi er eksponert innenfor tank, LNG og LPG, og av en svak oljepris. Vi har gjort en del trades som beskrevet over, og vi har kjøpt oss inn i Europris. Vi har solgt halve posisjonen vår i Flex LNG, noe som har vært planen fra start. FLNG skulle gå på sesongsvingningen, noe som historisk har vist at LNG markedet er sterkere på høsten og mot vinteren, i år har dette dessverre ikke vært casen, etter noe svak etterspørsel fra Kina, og et relativt svakt Q3.

Kjøp av Europris

Europris har tidligere i år vært dratt ned av mye støy i norsk retail, spesielt støyen rundt XXL ser ut til å ha dratt med seg flere av selskapene i sektoren. Og det kan virke som at Europris har fått unødvendig mye bank. Europris er et spennende selskap som leverer en veldig bra vekst i forhold til peers. I gjennomsnitt de siste 5 årene har EPR levert en vekst på topplinjen på 9,16%. De har og blant de beste marginene på ca. 10% siste fem år, slike marginer ser man sjeldent i lavpris retail. Like-for-like veksten i selskapet er og bra, med et gjennomsnitt på 4,36% og leverte i Q3 en vekst på 7,5%. Det er flere spennende planer i selskapet, og et par viktige høydepunkter er overgangen til et sentralt, høyteknologisk lager som skal bidra til bedre logistikk og levering til butikkene, i motsetning til de desentraliserte lagrene de i dag har på Østlandet. Videre er det og spennende å se hva de gjør i forhold til et potensielt oppkjøp i Sverige. Europris eier i dag 20% av ÖoB som er en peer i Sverige og som deler mye av varesortiment med EPR. Eurpros har en opsjon på å kjøpe de resterende 80% av selskapet som går ut i 2020., noe som kan bidra til gode synergier, og en inngang til det Svenske markedet. Sammen med Ôob og Tokmanni har Europris en lukrativ innkjøpsavtale, noe som er svært kostnadsbesparende. Vi har svært god tro på at Europris fortsetter å levere, og spesielt med julesesongen i Q4 som historisk pleier å være et bra kvartal.

Norwegian Energy Company Q3

En av våre større posisjoner hadde tall torsdag forrige uke, noe som det var knyttet stor spenning til. Dette var første kvartalet vi skulle få se verdiene etter oppkjøpet av Shell sine assets i Danmark, og få guiding på hva som er planen videre. Som sett i nyhetene den dagen, var det stor usikkerhet rundt tallene, ettersom det ble gjort store nedskrivninger av goodwill, som førte til et negativt EBT. På den andre siden er grunnen til at Noreco kunne betale en premie på dette kjøpet, det fremførbare underskuddet knyttet til tiden hvor Siri-plattformen måtte stenge. Dette førte til at bunnlinjen ble positiv. Spørsmålet videre blir om skattefordelen rettferdiggjør den store premien. Noreco oppnådde en realisert oljepris på 74,8 dollar per fat, ettersom mye av produksjonen er hedget på 80 dollar fatet, dette vil bety at Noreco vil oppnå en høyere pris på oljen enn andre peers så lenge oljeprisen holder seg på dette nivået. Guidingen videre ligger på mellom 32000 og 35000 fat for Q4, og vil fortsette å synke grunnet den midlertidige nedstegningen av Tyra feltet. Dette ventes å være operasjonelt igjen i 2022. Vi ser fortsatt en oppside i Noreco, og ser og at mulighetene for et potensielt oppkjøp på britisk sokkel, for å kunne bruke det fremførbare underskuddet de har der.

Panoro Energy Q3

Panoro leverte i Q3 en EBITDA på 5,3 millioner dollar, med et gjennomsnitt på 2456 fat olje om dagen. I dette kvartalet hadde man to liftinger, mens det er ventet fire liftinger i Q4. Panoro gjennomførte også salget av Aje lisensen til PetroNor. Dette var svært positivt, ettersom det var veldig lite aktivitet i Nigeria, og konsensus var vel at denne delen var av null verdi. Panoro er fortsatt et spennende vekstselskap med forhåpentligvis store inntjeninger i fremtiden. Det er guidet en dobling av produksjonen frem mot 2022, men det ser ut som dette kan komme tidligere, spesielt grunnet Dussafu fase 3, som nå snart er i gang. Kursen har derimot vært svak, og oljeprisen har nok mye av skylda for dette.

Hunter Group Q3

Siden deres første skip kom på vannet bare noen dager før Q3 var ferdig, var inntektene nesten null, og det eneste som betydde noe var guidingen deres fremover. De guidet en gjennomsnittlig dagrate på over 70 000 tusen dollar per skip i Q4, noe som er veldig bra og de kommer til å tjene gode penger allerede fra neste kvartal. Arne Fredly sa også at de kunne betale utbytte allerede fra første kvartal i 2020 hvis de ville, og at skipene kom til å bli finansiert uten at selskapet må hente inn mer egenkapital. Flere positive nyheter, noe som også hjalp litt på aksjekursen.

Arne Fredly meldte også til Finansavisen at det først er fra 1. mars han mener IMO 2020 effekten kommer til å bli synlig for fullt, og vi får se om vår plan om å holde posisjonen vår til slutten av januar må bli revidert til å holde selskapet lenger. Vi venter uansett på spenning mot 2020 og de nye IMO reglene, og både Hunter og Vistin blir kjempespennende den nærmeste tida.

Tankmarkedet har også vist bedring de siste ukene, der Hunter fikk en rate helt opp til 113 tusen dollar dagen sist uke for 45 dager seiling på et av sine skip. Denne uken er ratene litt ned igjen mot 80 tusen dagen for en VLCC, men dette er fortsatt veldig gode rater. Med flere skip som har utsatt å installere scrubbere og skal gjøre dette senere denne vinteren, i tillegg til at mange skip må vaske ballasttanken før de kan fylle på med lav sulfur olje, så blir det nok trangt marked en god stund til fremover. Legger man til en historisk lav ordrebok i forhold til nåværende flåte på ca 7%, så ser markedet for shipping av tank ekstremt spennende ut i 2020. Hunter med nye skip med scrubbere som vil gi premium rater, har dermed en god fordel i dette spennende markedet.

Indekseffekten

Vi kjøpte Data Respons som skulle inn i OSEBX den 2. desember, da aksjer som går inn i indeks gjennomsnittlig får en høyere avkastning enn normalt den siste uka, blant annet på grunn av indeksfondene som må kjøpe aksjer i selskapene. Men denne gangen gikk det ikke helt slik, og vi kom ut bare med en marginal gevinst, og inkludert transaksjonskostnader ble traden ca break even.

Allikevel, dette er en strategi som vi har tjent på tidligere og vi kommer nok til å forsøke oss igjen ved neste indeksrevidering for OSEBX.

Skrevet av Tormod Borge Frogner og Bjørn Magne Læknes

Ukategorisert

Porteføljeoppdatering uke 46

De siste ukene i skoleduellen har vært litt kjedelige for vår del, vi gikk fra og lede konkurransen til nå en foreløpig niende plass. Porteføljen vår har vært mye preget av en korreksjon i ratene innenfor shipping, ettersom vi er eksponert mot tank, LNG og LPG markedet gjennom Hunter, Flex LNG og Avance Gas Holding.

VLCC ratene har roet seg litt ned de siste ukene, etter en stor oppgang noe som har gjort at Hunter har korrigert ned igjen. Vi ser derimot at ratene er på vei opp igjen de siste dagene, og flere melder om høyere aktivitet i tankmarkedet. Vi er fortsatt svært bull inn mot IMO 2020, og tror fortsatt på en skvis i tilbudet og etterspørselen av båter noe som følgelig vil kjøre ratene opp igjen. Når det kommer til Flex LNG har det heller ikke vært veldig imponerende, ratene har holdt seg på et høyt nivå, men ettersom det er noe usikkerhet om hvor FLNG (og andre LNG selskaper) klarer å slutte kontraktene sine har aksjen utviklet seg negativt. FLNG er og nødt til å slutte noen langtidskontrakter på høyere rater for å kunne forsvare aksjekursen inn mot Q3 som kommer 20. november.

På den positive siden så har vi de siste ukene gjennomført et bet på tallene til Bouvet med en posisjon på 10% av porteføljen. Historisk har avkastningen vært bra etter at Bouvet har levert tall, og denne gangen var ikke annerledes. På en god uke fikk vi nesten 14% avkastning, og dette drar oss opp til 3% denne uken mot Oslo Børs som er så vidt i minus, noe som vi er veldig fornøyd med. Vi har fortsatt en god posisjon på 15% av porteføljeverdien i selskapet og er bull videre.

Vi har også hatt flere selskaper som har levert tall for tredje kvartal, og vi er ganske fornøyd med tallene hittil. Pareto bank, Vistin Pharma og Bouvet har alle kommet med tall, mens de andre selskapene i vår portefølje må vi vente en uke eller to til på. Av disse gikk som sagt Bouvet veldig godt etter tallene, mens Vistin hadde noen gode dager rett etterpå, før den igjen falt tilbake. I Pareto bank har aksjekursen derimot stått stille som vanlig.

Pareto Bank

Pareto bank fikk et resultat etter skatt på 96,5 millioner kroner i tredje kvartal, mot 76,8 millioner kroner i fjor, en økning på hele 25 %. Dette tilsvarer en EPS (earnings per share) på 1,34 kroner mot 1,28 kroner i q3 2018 og en egenkapitalavkastning (ROE) på 12,9% mot 13,7%. Reduksjonen i ROE er på grunn av en emisjon tidligere i år, og dette er også grunnen for mindre vekst i EPS enn resultatet tilsier. Det tar litt tid før denne veksten i egenkapital blir satt i arbeid, men vi håper at de fort skal komme tilbake til sin historiske ROE på 15%. Men hittil i 2019 har de hatt en ganske god ROE på 14%, og dette er også målet for 2019 i sin helhet, før målet igjen skal gå opp til 15% etter 2019.

Vekst i utlån økte med 5% for dette kvartalet, en veldig god økning, og hittil i år har de økt lånemassen med 13%. De har også en EPS for de første tre kvartalene på 3,96 kroner mot 4,19 kr i fjor, også denne nedgangen på grunn av emisjonen. Hvis de får samme EPS siste kvartal som i fjor blir p/e på lave 7, og for et selskap med en ROE på 14% synes vi dette er veldig billig. P/B er også lav på 0,9, og får de til å fortsette og vokse som de har gjort til nå burde aksjekursen ha mye å gå på. At de har planer om å starte med høyere og mer forutsigbare utbytter burde også hjelpe på populariteten etter hvert. Alt i alt gode tall, og vi venter på at selskapet skal komme mer frem i lyset hos investorene. Med veldig god vekst i utlån og inntekter, og best in class marginer i bransjen, synes vi det er litt underlig at selskapet er så upopulær og usynlig på Oslo Børs

 

Bouvet

De hadde veldig gode tall med en vekst i topplinjen på 16,6% fra i fjor, og en bedre margin med 5,6% resultatmargin i år mot 3,8% resultatmargin i tredje kvartal 2018. Det er verdt å nevne at tredje kvartal er deres normalt dårligste kvartal, på grunn av sommerferie og mindre arbeid. Til sammen førte høyere inntekter og bedre marginer til en økning i bunnlinjen fra 15,4 millioner kroner til 25,7 millioner kroner, en vekst på hele 67%. EPS landet på 2,54 kroner, og hittil i år er EPS på 12,15, en vekst på 28,5% sammenlignet med i fjor. Får de til samme vekst i q4 som hittil i år får de en EPS på 18,84, noe som vil gi en p/e på ca 18 med aksjekurs 345 kr. Det høres kanskje litt stivt ut, men med den gode veksten de historisk har hatt er vi ikke høyderedde. De melder høy etterspørsel etter deres konsulenttjenester, men utfordringen deres blir å klare og rekruttere mange nok flinke arbeidere. Dette kan være flaskehalsen for videre vekst i fremtiden.

 

Vistin Pharma

Vistin hadde også veldig gode tall, både farmasidelen og deres veddemål i spread mellom lav og høy sulfur olje hadde god utvikling. At deres energi-trading avdeling gjorde det godt i Q3 var kjent før kvartalstallene, da deres posisjoner er kjente og man kan følge futures markedet på nettet. Men farmasidelen er det alltid spennende å følge, da resultatene kan svinge ganske mye mellom kvartalene. I deres farmasiavdeling, som i dag bare består av salg av Metformin, hadde de en volumvekst i salg på 14% fra i fjor. I tillegg oppnådde de litt høyere priser, og derfor gikk omsetningen opp fra 51,7 millioner kroner til 67,9 millioner kroner, en vekst på 31%. EBITDA marginen i farmasidelen var også veldig god på 17%, og EBITDA gikk opp til 11,8 millioner kroner fra 4,9 millioner kroner i Q3 2018.  Til sammen ligger EBITDA i farmasidelen på 23,5 millioner kroner hittil i 2019, mot 16,2 millioner kroner de første 3 kvartalene fra i fjor, altså en solid økning! Med en urealisert gevinst fra oljespreaden dette kvartalet på 66,7 millioner kroner, fikk de til sammen et resultat etter skatt på 76,5 millioner kroner. Men her er det viktig å vite at deres veddemål i spread mellom lav og høy sulfur olje er veldig volatil, og millionene går fort opp og ned. Fra veddemålet ble satt er de nå nede i et urealisert tap på 22 millioner kroner, noe som tilsvarer en EPS på 0,39. Når vi ser at Vistin sin farmasiavdeling gjør det mye bedre enn i fjor, mener vi at aksjekursen burde ha nærmet seg emisjonskursen på 11,2 kroner fra da de hentet penger til energitrading tidlig i 2018.

I dag (14.11) kom også melding om at de stenger sin første posisjon som gikk ut i desember, og de fikk en liten gevinst på 2,6 millioner kroner. Dette er litt bedre enn hva de hadde ved utgangen av tredje kvartal. Denne posisjonen tilsvarer 1/10 av det totale volumet som de er eksponert mot, og er i så måte ikke så viktig i det store bilde. Vi forventer mer volatilitet i futureskontraktene inn mot 2020 og starten av 2020, og vi blir overrasket hvis ikke spreadene har økt til da. Uansett, dette er en veldig spekulativ aksje, og det er bare fordi vi føler at Vistin gir en rabatt mot dette spennende veddemålet og at vi får blitt med billig, at vi ser på dette som en attraktiv mulighet. Men høy risk!

De andre selskapene i vår portefølje kommer med tall i løpet av de neste to ukene, og det blir spennende å se om det gir noen utslag i porteføljen vår.

Porteføljeoppdateringer

Porteføljeoppdatering uke 43

Vi har hatt en veldig god start på skoleduellen, der shipping har vært i fokus hittil i høst på Oslo børs. Shippingratene i både tank og LNG har skutt i været i høst, mens LPG ratene har holdt seg oppe på et veldig bra nivå siden sommeren, til tross for at ratene ofte går ned etter en topp i juli/august. Med forholdsvis mye shipping i porteføljen har vi derfor en avkastning på 6% siden starten av skoleduellen, noe som er nesten 4% over avkastningen til OSEBX i samme periode. Akkurat nå betyr det også at vi er i ledelsen av skoleduellen! Nå begynner også resultatsesongen for tredje kvartal for fullt, og vi er optimistiske på våre selskapers vegne.

Vi har nå 23% avkastning i tankselskapet Hunter Group, som er den nest beste aksjen for oss. Men det lille oljeselskapet Panoro Energy har vært det beste tilskuddet for oss med 24% avkastning, på grunn av flere positive nyheter fra selskapet (mer om Panoro lenger nede).

Tankratene for de største skipene (VLCC) var en liten stund over 300 tusen dollar dagen, noe som er ekstremt høyt når man vet at Hunter Group har en break-even på sine skip på 18,500 dollar dagen. Nå er ratene i underkant av 100 tusen dollar dagen, noe som fortsatt er veldig høyt og vil gi veldig lave multipler på alle tankaksjer hvis det skulle fortsette. Ratene ble såpass høye etter at USA sanksjonerte og svartelistet det kinesiske selskapet Cosco i slutten av september, noe som reduserte tilbudet av tankskip i markedet markant. I tillegg kom det et angrep mot et iransk tankskip for to uker siden, og dette førte til eventyrlige rater for en liten stund. USA har nå gått tilbake på sanksjonen mot Cosco, og gitt selskapet frist til 20 desember for å avslutte all handel med Iran. Tankrater på 300 tusen dollar er nok derfor ikke realistiske rater fremover. Men med en underliggende fundamental positiv trend i forhold til strammere tilbud og etterspørsel i tankmarkedet, i tillegg til IMO 2020 reguleringen som kommer, er vi fortsatt sikre på gode rater den nærmeste tiden som kommer.

Vi har også kjøpt en liten posisjon i Avance Gas på 7,5% av porteføljen. LPG ratene i shipping har hatt en positiv utvikling i år, og aksjekursen har også gått bra siden vi kjøpte den for to uker siden. Med rater som holder seg over 60 tusen dollar dagen for en VLGC (Very Large Gas Carrier), og Avance som har break even på ca 22 tusen dollar per skip per dag, tror vi at aksjekursen har mer å gå på så lenge ratene holder seg oppe på dette nivået. Hvis aksjekursen og ratene går feil vei er vi dog fort ute, dette er en kortsiktig trade for oss.

Panoro Energy oppdatering

Det har skjedd litt av hvert i Panoro Energy (PEN) i det siste, og vi har fått en bra urealisert gevinst på 24%. For det første fikk vi en positiv melding på oljereservene i Hibiscus Updip brønnen, som ligger på Dussafu lisensen til Panoro. Panoro og BW Energy anslår selv at reservene er mellom 40 til 50 millioner fat. Dette gir også muligheter til å utvide det Panoro kaller for «Phase 3» til å inkludere en «fast-track» utvikling av det nye funnet. Dette kan være en spennende mulighet for Panoro i fremtiden.

Videre har PEN også solgt sin andel i Aje feltet, som ligger i Nigeria. Transaksjonen er gjennomført med PetroNor, som betaler med aksjer til en verdi av 10 millioner dollar, pluss en sum opp til 25 millioner dollar basert på fremtidig produksjonsvolum. Dette vil si at PEN ikke vil ha noe produksjon igjen i Nigeria. CEO i Panoro, John Hamilton melder at dette er en vinn-vinn transaksjon for begge parter. Dette har også vært det feltet med lavest produksjon i Panoros portefølje, og vi er positive til salget.

Til slutt har også Panoro gjennomført en rettet emisjon på 149 millioner kroner. Emisjonen var overtegnet, og gjort med en rabatt på 2% i forhold til stengingskurs samme dag. Emisjonen er gjort for å finansiere «Phase 3», videre arbeid på Dussafu, samt nye prosjekter.

Alt i alt har det skjedd mye positivt for Panoro, og styret fortsetter å levere på guiding og nye muligheter. Vi håper dette kan fortsette!

Aksjekursen til vårt andre oljeselskap Norwegian Energy Company har derimot gått ned med lavt volum, og vi er ned 9% i aksjen noe som er dårligste aksje for oss. Vi håper at Q3 vil hjelpe på aksjekursen, der inntektene fra deres nye felt i Danmark endelig skal vises i regnskapet.

Vistin Pharma oppdatering

Vistin kommer til å vise gode tall for sin energitrading avdeling i q3, og selv om alle burde vite dette kan det gi en bra utvikling etter kvartalstall denne fredagen (tall sluppet etter denne oppdateringen er skrevet). Men det kommer jo også an på hvordan Metformin avdelingen deres presterer, som hadde et veldig godt kvartal sist. Spreadene i deres veddemål mellom lav sulfur og høy sulfur brennstoff er i dag omtrent likt som på slutten av q3, men vi har forhåpninger om at spreadene skal øke mer frem mot slutten av 2019. Vi kommer ikke til å selge før etter jul, hvis ikke noe ekstraordinært skulle skje. Dette har vært det tredje beste selskapet for oss i porteføljen, med en gevinst på 16% siden vi kjøpte aksjen.

Ellers har Pareto Bank og Bouvet sine aksjekurser stått forholdsvis stille, men det er snart kvartalsrapporter og vi håper at tallene blir gode og kan gi boost i aksjekursene. I disse selskapene er det gjerne tallene som må overbevise og det skjer lite mellom kvartalsrapportene. Vi er dog sikker på at disse vil komme seg utover i konkurransen, da det er selskaper med god vekst og som ofte viser gode tall.

Vi kommer med en oppdatering etter hvert som flere av selskapene i porteføljen vår har sluppet tall. Da blir det nok litt mer å skrive om, og imens nyter vi ledelsen.

Ukategorisert

Start av skoleduellen 2019/2020!

Endelig har skoleduellen startet opp igjen! Vi starter i år med en portefølje av syv aksjer, og med en cashbeholdning på ca 20%. Vi har noen aksjer som vi liker veldig godt, og har lyst til å eie langsiktig. Dette er Bouvet, Pareto Bank, Norwegian Energy Company og Panoro Energy. I tillegg har vi noen aksjer som vi er mer kortsiktige til, og som vi tror kan være gode å ha i høst og tidlig vinter på grunn av flere spesifikke triggere. Dette er Flex LNG, Vistin og Hunter Group.

Aksje  Beholdning
Bouvet 15%
Pareto bank 15%
Norwegian Energy Company 15%
Hunter group 10%
Flex LNG 10%
Vistin Pharma 10%
Panoro Energy 5%
Totalt 80%
Cash 20%

Bouvet

Et konsulentselskap innenfor IT med fremragende vekst de siste ti årene og med en prising som ikke virker avskrekkende. Med en p/e på 17 og med en gjennomsnittlig vekst de siste 10 år på 14%, samt vekst første halvår på over 18% fra i fjor, mener vi at dette gode selskapet faktisk er priset for billig. Selskapet er alltid høyt oppe på undersøkelser over hvor studenter har mest lyst til å jobbe, og på hvor arbeidstagere trives best. Dette er viktig for et selskap som er helt avhengige av flere ansatte for å fortsette veksten sin. De gir også ut et utbytte på nesten 5%, og er et selskap i solid langsiktig trend, både regnskapsmessig og når man ser på aksjekursen. Vi tror det bare er å eie dette selskapet i mange år fremover.

Pareto Bank

En nisjebank som holder på med prosjektfinansiering av næringseiendom og selskapsfinansiering til M&A og diverse, i tillegg til å gi ut lån til shippingselskaper (bare noen få % av utlånsporteføljen). Det ser helt klart ut som de er rettet mot et marked med begrenset konkurranse, og de har fenomenale marginer (nettomargin over 30%) og veldig kosteffektiv drift. De har siden oppstart i 2008 hatt en veldig god årlig vekst både i inntekter og i utlån, og siden 2014 har de hatt en gjennomsnittlig egenkapitalavkastning på over 15%. I tillegg er de av en eller annen grunn priset veldig lavt på multipler, med en p/b på 0,9 og p/e på ca syv. Det er vanskelig å finne et så godt selskap med så god og stabil egenkapitalavkastning, og som er priset så billig. Sparebankene har til sammenligning en egenkapitalavkastning på 8-12%, og er priset til p/b på 0,7 til 1,1. Pareto bank burde være priset en del høyere enn alle disse, selv om man kan argumentere for at sparebankene har mindre risiko.

I tillegg har de bestemt at selskapet skal bli mer utbyttevennlig, hvor de skal gi ut et utbytte på minimum 25% av inntjening, og med ingen øvre grense. De har også som mål og gi ut et forutsigbart og økende utbytte. Med utbytte på 0,25% av inntjening har de allerede en yield på ca 4%, noe som også burde kunne øke kjapt med økende inntjening og en høyere utbytteandel. Dette burde få flere investorer til å få opp øynene for dette gode selskapet, og forhåpentligvis hjelpe på aksjekursen.

Norwegian Energy Company

Vi har også valgt å ta inn Norwegian Energy Company (NORECO) i starten av årets konkurranse. Vi ser på dette selskapet som bra posisjonert innenfor dansk E&P ved sitt nylige oppkjøp av Shell sin oljevirksomhet på dansk sokkel. NORECO har en stor fordel fremover ettersom skaden på plattformen Siri i 2009 gjorde at de fikk store fremførbare underskudd på dansk sokkel. Dette vil gjøre at kontantstrømmen deres vil være svært profitable i flere år fremover. Den første triggeren her vil være når oppkjøpet blir konsolidert i regnskapet i tredje kvartal, og vi får se verdiene de besitter. Videre langsiktige triggere kan være oppkjøp på Engelsk sokkel, ettersom de også her har fremførbart underskudd. Et annet moment vil være å se om de klarer å få en bedre recovery rate på oljen de utvinner, og få ned break-even for å øke selskapets NAV (net asset value).

Panoro Energy

Panoro Energy (PEN) er et lite oljeselskap med en markedsverdi på bare 1,2 milliarder kroner, som har spennende lisenser i Afrika. For øyeblikket har de operasjoner i Tunisia, Nigeria og Gabon, hvor feltene i Gabon er operert av BWO. Her har PEN et mindre eierskap på 8,33%. Feltet i Tunisia ble kjøpt av DNO i 2018, og DNO er i dag også den fjerde største eier i selskapet.

PEN har de siste årene fått skikkelig sving på selskapet, der lisensen i Gabon fikk fart på sakene etter at BWO kom inn som operatør i slutten av 2016. I løpet av et år har Panoro nå gått fra å produsere ca 1000 BOPD (barrels of oil per day) til 2 500 BOPD, samtidig som reservene har økt til 29 millioner fat fra 21,6 millioner. Dette ser ut til igjen å kunne øke kraftig til neste år, med både god vekst i Gabon og Tunisia.

Panoro Energy blir i år også for første gang lønnsom, og hvis de tjener det samme andre halvår i 2019 som den første, er de priset til p/e på 10. Dette burde også gå videre ned til neste år, så lenge oljeprisen ikke faller vesentlig. Vi mener derfor at PEN er et bra priset selskap med mye potensiale. Men siden vi ser at det er en stor del risiko med en lite oljeselskap i Afrika, har vi bare puttet 5% av vår portefølje i dette selskapet.

Hunter Group

Et shippingselskap som har seks store tankskip (VLCC) under bygging og ett skip på vannet, med Arne Fredly som største eier. Første skip kom på vannet denne uken, og de resterende kommer gjennom denne høsten og vinteren. Selskapet er i stor del et spill på IMO 2020, og mål om høyere skipsverdier på grunn av dette. IMO 2020 er en regulering fra International Maritime Organization om at skip må gå over til drastisk lavere innhold av svoveloksider (SOx) fra 1. januar 2020. Dette kommer til å bli en stor omveltning for shippingsektoren, og et av resultatene burde bli høyere rater, i hvert fall for en liten stund.

Blant annet burde ratene gå opp ved at mange skip skal installere scrubbere som tar 30-45 dager og som gjør at skipene går ut av markedet i mellomtiden. Scrubbere er et system som renser drivstoffet og reduserer svovelverdiene, før de slipper det ut i havet istedenfor i luften. Derfor kan skip med scrubbere bruke drivstoff med høyere svovelverdier enn det som er tillatt etter 2020 uten scrubbere. Men siden flere shippingselskaper har begrenset økonomi er det mange skip som heller ikke får installert scrubbere, og det er heller ikke økonomisk for eldre og/eller mindre tankskip. De må da kjøpe den dyrere oljen med mindre svovelinnhold, og det vil sannsynligvis føre til en større andel skraping av eldre skip de neste årene. Dette vil også påvirke ratene i tankmarkedet positivt.

I tillegg har Hunter allerede scrubbere på alle skipene sine når de kommer på vannet, noe som betyr at de kan ha det billigere brennstoffet med høyere svovelverdier. Det er fortsatt ikke mange skip som har dette, og det burde føre til en høyere lønnsomhet for Hunter, og en premium for ratene på deres skip. Vi planlegger derfor å eie Hunter Group til starten av 2020, hvor vi tror at kaoset og forhåpentligvis ratene, vil være på det høyeste i tankmarkedet.

Flex LNG

En trade på sesongmessig sterkere rater innenfor shipping av LNG, som ofte har toppen i spotrater i november. De to siste årene har Flex LNG begge gangene hatt et solid run på høsten, hvor den gikk opp omtrent 40% fra oktober til desember i 2017, og omtrent 40% fra august til oktober i 2018. Med vinteren som kommer for dør bestiller befrakterne mer LNG, og med liten flåtevekst i år sammen med fortsatt høy vekst i LNG import, burde ratene igjen ha mulighet til å gå opp mye i løpet av høsten. Vi planlegger å selge halvparten i november, og halvparten i desember, hvis ikke noe spesielt skulle dukke opp.

Vistin

Opprinnelig et farmasiselskap som produserer Metformin, gullstandarden for behandling av Diabetes type 2. Fra dette produktet har de historisk fått en grei kontantstrøm, med et gjennomsnittlig driftsresultat (EBIT) på omtrent 11 millioner i året (gjennomsnitt siste fire år). Med effektivisering av produksjonen har de klart å øke produksjonen noe de siste årene, og de planlegger også å doble produksjonen etterhvert som de finner flere kunder som vil ta lange, stabile kontrakter.

På våren 2018 bestemte Spetalen som største eier, at de skulle få inn olje-analytiker Torbjørn Kjus fra DNB, som sammen med trader fra DNB Kenneth Tveter skulle starte en energitrading avdeling i selskapet. Etter en emisjon hvor de fikk inn 300 millioner kroner, satte de et bet på økende spread mellom brennstoff med lav svovel og høy svovel innhold inn mot IMO 2020. Derfor er dette selskapet i dag først og fremst et bet på denne endringen i brennstoff for shippingselskapene fra 2020. Men de satte bettet da spreaden var ganske høy tidlig i 2018, og tapte en del frem mot sommeren 2019. I tillegg gikk Torbjørn Kjus fra selskapet vinteren 2019 etter at de ikke klarte å hente nok penger til å lage et fond innenfor energitrading. Derfor har aksjekursen gått ned en del siden emisjonen.

Men den siste måneden har spreaden økt kraftig, og de er nå bare litt i minus (omtrent 30 millioner). I tillegg er fortsatt aksjekursen et godt stykke under emisjonskurs fra da de startet energitrading våren 2018. Emisjonskursen ble satt på 11.20, og kursen nå er rundt 9 kroner. Det er også nå at spreaden burde begynne å øke, det har sett ut til at shippingmiljøet har ventet så lenge de kan med å omstille til brennstoff med lavere svovelinnhold, men dette må de gjøre noe med veldig snart. Derfor tror vi at hvis det ikke skjer noe ekstraordinært, vil spreaden sannsynligvis øke inn mot 2020, og starten av 2020.

Dessuten, selskapsverdien i dag justert for cash (litt mindre cash nå) pluss urealisert tap, er priset til under det den var ved emisjonen. Slik vi ser det priser aksjekursen inn en konservativ prising av Metformin avdelingen (8*EBITDA eller 10*EBIT), i tillegg til cash minus urealisert tap på spread bettet. Det betyr at vi ikke kan se at det er priset inn noen forventning om en ytterligere økning i spread. Siden vi tror at spreaden kommer til å økes ytterligere så er vi positive til selskapet, og har som mål å eie aksjen frem mot starten av 2020.

Vi ønsker alle skolene lykke til, og gleder oss til en spennende konkurranse!

Aksjegruppen OsloMet

Ukategorisert

Oppsummering skoleduellen 2018/2019 – tredjeplass!

 

Da var skoleduellen ferdig for i år, og vi endte på en respektabel tredjeplass av totalt 14 skoler i tillegg til analytikernes favoritter. Vi ledet i ca halvparten av ukene gjennom dette skoleåret, men hadde dessverre en litt tråere avslutning hvor vi gikk fra ledelse til tredjeplass på litt over to måneder. Vi er allikevel fornøyd med resultatet og avkastningen på 1,2% siden september, mot en avkastning på Oslo Børs på minus 6%. Dette vil si en meravkastning på 7,2 % mot vår referanseindeks, noe vi er mer enn godt nok fornøyd med. Vi vil samtidig gratulere Børsgruppen Nord Bodø med årets seier, som til slutt fikk en suveren førsteplass!

Analytikernes favoritter på sisteplass

Det er verdt å nevne at analytikernes favoritter kom på sisteplass, med en negativ avkastning på over 35%! Analytikernes favoritter er aksjer som blir plukket ut i en portefølje av Nordnet, basert på hvilke aksjer som til en hver tid har mest kjøpsanbefalinger, og minst salgsanbefalinger. Dette viser verdien av å blindt følge analytikeres tips om anbefalte selskaper. Det kan nok også tenkes at når så mange anbefaler en aksje, er da man heller burde selge. Når alle anbefaler et selskap så har nok de fleste allerede kjøpt seg inn, og oppsiden er sannsynligvis tatt ut allerede. Vi tror det er mer verdi å hente i selskaper som er undervurdert eller underanalysert, der man gjerne går i mot konsensus. Som Øystein Spray Spetalen så fint sier det: «- Aksjer er en ganske spesiell ting. For det eneste du tjener penger på i aksjer, er avvik i synet fra konsensus. Konsensus i aksjer er alltid feil. For der ligger massen.»

Markedet svingte

Børsen i dette skoleåret har vært varierende, med gode og dårlige perioder, men totalt sett et marked som har vært ned mens skoleduellen har pågått. Det var en veldig god første måned i september trukket opp av høy oljepris og et sterkt marked. Her var oljeselskaper som DNO, SUBC og MSEIS sterke bidragsytere i vår portefølje. Fra starten av oktober til slutten av desember var det en stor korreksjon i hele markedet, der OSEBX var ned hele 17% og vi var ned omtrent like mye. Den eneste positive bidragsyteren i denne tida var NEL, som steg jevnt og trutt fra vi kjøpte den i september på 3,5 kroner til vi solgte i februar på litt over 5 kroner. Vi var meget godt fornøyd med 43% avkastning der, men ikke like fullt fornøyd når vi ser hva det kunne blitt hadde vi bare hatt litt mer is i magen. Mer om NEL og og vårt salg kommer lenger ned.

Fra januar til slutten av februar var en veldig god periode for oss, med comeback både i oljepris og ellers i markedet. Her var Magseis, DNO og NEL beste bidragsytere. Magseis hadde vi en god gevinst i, men Q4 tallene i slutten av februar viste en kostnadssmell i en kontrakt i Malaysia, og aksjen gikk ned 30% på et par dager. Vi solgte ikke før den gikk under støtten på 13,5 kroner et par måneder senere. Hadde vi vært mer fleksible burde vi nok ha sett smellen komme etter kvartalstallene, men alt gikk veldig fort. Samtidig solgte vi oss ut av NEL, og det markerte egentlig slutten for vår gode periode. Vi gikk fra å lede med nesten 8 % på det meste til nærmeste skole, til å ha konkurrentene bare et par prosent oss bak på en uke. På slutten av konkurransen har vi hatt en mer gjennomsnittlig avkastning, og forsøkt så godt vi kan å holde unna for konkurrentene. Børsgruppen Nord Bodø fikk på en uke plutselig en dobling i Scanship Holding og suste forbi oss i starten av april. De vant til slutt med 20 % til andreplass, med oss et drøyt prosent bak det igjen.

Hva vi var fornøyd og misfornøyd med

Vår største mistak i årets konkurranse var å selge NEL alt for tidlig. Vi syntes den allerede hadde gått mye, og når den gikk under støtten på 5 kroner etter tidligere og ha vært over 6 kroner, trodde vi at det var stor sjanse for en større korreksjon. Det var også like før kvartalstall, og vi visste det ikke kom til å bli mye å skryte av. Det vi derimot ikke tenkte på, var at dårlige kvartalstall kunne selskapet dempe med kontraktsnyheter samtidig. Vi skulle kanskje ha kjøpt NEL igjen når vi så at vi hadde feil, men samtidig kan ingen vite hvordan ting ender. Det er lett å være etterpåklok, og vi fikk i hvert fall en god gevinst der.

Vi er mest fornøyd med ikke å ha gjort de største tabbene. Riktignok fikk Magseis seg en smell, men totalt sett tapte vi bare litt over 10% på den posisjonen. Vi var stort sett flinke til å ta tap, der det beste salget var av NOFI da den gikk under en støtte på 95 kroner, etter at vi hadde kjøpt den på 102 kroner 3 uker tidligere. I dag er aksjekursen på 67 kroner. Dette er såklart det samme som gjør at vi solgte NEL for tidlig, så stop loss kan ha sine positive og negative sider.

Av positive bidragsytere på slutten av skoleduellen vil jeg igjen trekke frem Bouvet, som siden vi kjøpte for første gang den 19 februar fikk en gevinst på 44%, og totalt sett en gevinst på 33%. Jeg var en av de negative i starten til aksjen, i lys av en prising som så strukket ut. De var priset til 15 ganger p/e når vi kjøpte aksjen, og jeg tenkte at oppsiden ikke kunne være høy på så kort tid. Men når de øker inntektene med over 20%, og Inntjeningen med nesten 40%, så kan de fortsatt stige mye! Etter stigning i aksjekurs er de fortsatt priset til en estimert p/e på 15 for 2019. Og med en vekst som fortsetter i et glohett marked for digitalisering, så burde den årlige veksttakten fortsette å være høy.

Læring å ta med seg til neste år

Som en kommentar til slutt mener jeg vi har hevet oss et hakk i år, og jeg tror vi kan være enda nærmere seieren til neste år. Vi har igjen fått en påminnelse om at markedet først og fremst premierer gode kvalitetsselskaper, og at man ikke bare kan se på lave multipler. Et selskap som NEL er det ikke mulig å kjøpe hvis man kun ser på P/E eller P/B, eller Bouvet som har høye multipler. Viktigere er det hvor sentimentet ligger, og endringer i inntjening. Men selvfølgelig, med NEL ser det ut til å være en god del hype inne i bildet også. Prisingsmultipler er derimot viktig til å støtte oss i våre vurderinger, og å hjelpe å sette et prisgulv i hva vi tror risikoen i et selskap kan være, men de burde ikke være avgjørende for om vi kjøper eller selger et selskap.

Vi gleder oss allerede til neste år, og har begynt planleggingen av neste års start på porteføljen.

Tormod Frogner Borge, leder av Aksjegruppen OsloMet

Ukategorisert

Porteføljeoppdatering uke 21 – vi satser på indekseffekten!

Nå er det bare en uke igjen av konkurransen, og med 20 % opp til ledergruppen må vi dessverre vinke farvel til seieren i årets skoleduell. Vi er allikevel stolt over å ha ledet i nesten halvparten av årets skoleduell, selv om vi har fått en litt trå avslutning. Vi er nå nede på tredjeplass med omtrent 5% opp til nummer to, men vi håper fortsatt det er mulig å ta de igjen på slutten.

Vi ser igjen en litt økende volatilitet i markedet, som henger sammen med Trumps vinglete holdning til Kina og et håp om avtale i handelskrigen som mørkner. Nå nærmer også mai seg slutten, og kanskje den gode gamle «sell in May and stay away» kan ha noe for seg i år?

Bouvet, DNO og oljepris

Bouvet må fremheves som et selskap som har gjort det godt i det siste med et Q1 resultat som viste over 20% økning i inntekter, og 38% vekst i bunnlinjen. De fortsetter å imponere, og vi har nå totalt sett over 30% gevinst der. Selv med en voldsom stigning den siste tiden, og en aksjekurs i stigende trendkanal fra 2013 med årlig stigningstakt på 32% (kilde: Investtech), ser det fortsatt ikke dyrt ut. Tar man de fire siste kvartalene ligger p/e på 19. Vårt estimat er at p/e faller ned til 15 for 2019 tall. Ikke så dyrt for et selskap med imponerende vekst i et attraktivt marked.

Oljeprisen og DNO har vært mer skuffende, med en oljepris som torsdag falt brått, og er nede i 68 dollar fatet. Det har ført til at DNO er ned 9% siste uken, og er nå under den viktige støtten på 16 kroner. Vi må nok derfor diskutere om vi burde selge selskapet før konkurranseslutt.

Kjøp av SDSD og Hexagon

I slutten av april kjøpte vi SDSD og Hexagon. SDSD eier PSV skip (forsyningsskip til offshore), som har hatt meget gode rater fra mars frem til i dag. Det har til tider vært nesten utsolgt med PSV i Nordsjøen denne våren, og det har blitt spådd enda strammere marked til sommeren. Dette er høysesongen for offshore skip i Nordsjøen, av naturlige årsaker som mildere klima. Det er ikke like mange skip man kan ta ut av opplag som i fjor, så det er en høyere sannsynlighet for at ratene kan holde seg høyere lengre. Men man burde kanskje være kjapp ute hvis man ser at ratene endrer seg til det verre igjen.

Det som er bra med SDSD er at de har null gjeld og mye cash, og har lav break-even i forhold til mange av de andre gjeldstyngede selskapene. Siden flere selskaper sliter med mye gjeld etter flere dårlige år, er det også muligheter for nye billige kjøp av forsyningsskip fra selskaper i trøbbel. Gode kjøp av PSV skip er også noe som gjør selskapet attraktivt, de har vært flinke til å kjøpe av selskaper i en truet situasjon og når markedet har vært dårlig tidligere. Til slutt ser det billig priset ut med p/b i overkant av 0,8 og p/NAV (price/Net Asset Value) nærmere 0,7. Vi er optimistiske frem mot sommeren, men har ikke så mye lenger horisont enn det (og vi må uansett selge om en uke i skoleduellen). Men mai ble dessverre ikke helt slik vi så for oss, og vi ligger med 4% tap der.

Hexagon er et selskap som er del av fornybar bølgen på Oslo børs, og de holder også på med hydrogen som NEL. De lager først og fremst lettvekts sylindere til lagring og transport av gass, og de har også fått flere kontrakter om å levere hydrogentanker til biler. I motsetning til NEL tjener de allerede gode penger og har i flere år hatt positiv bunnlinje. De skal også inn i hovedindeksen den 1 juni, så det kan hjelpe på etterspørselen av selskapet frem mot konkurranseslutt.

Indekseffekten

Den siste uken skal vi i tillegg til Hexagon også kjøpe AMSC og Fjordkraft som skal inn i hovedindeksen (OSEBX) den 1 juni. Elkem skal også inn i hovedindeksen, men vi venter litt med den siden selskapet svinger veldig etter hvordan samtalene om handelskrigen utarter seg. Vi håper å knappe noen prosent på konkurrentene våre den siste uken ved å gjøre dette. Derfor har vi også solgt Pareto Bank og Hunter Group, for å ha penger til å kjøre på med indekseffekten. Totalt skal nesten 40 % av vår portefølje være i selskapene som skal inn i indeks.

Indekseffekten er et kjent fenomen som har blitt forsket mye på i S&P 500, og henviser til at selskaper som går inn i kjente indekser ofte har en høyere avkastning enn normalt i tiden før de kommer inn i indeks. Men det fungerer også her hjemme, og egne tall viser at den kumulative gjennomsnittlige unormale avkastningen er på ca 6% de siste 10 dagene før selskapene kommer inn i OSEBX-indeksen (tall fra 2009 til 2017), der dagen før de kommer inn i indeks er den klart beste dagen med et gjennomsnitt på over 3%. Dette er blant annet på grunn av indeksfond og andre som vekter seg opp i disse aksjene dagene før de kommer inn i indeks. Det er også over 70% sjanse for at hver enkelt aksje er positiv de siste 10 dagene før selskapene går inn i indeks. Men standardavviket er høyt, så man må passe på å fordele sjansene slik at man fint kan klare seg med en smell eller to.

Så håper vi å få en god siste uke av konkurransen. Vi kommer med en oppsummering av skoleduellen til neste uke, som blir siste oppdatering fra oss dette skoleåret.

Ukategorisert

Porteføljeoppdatering uke 17 – Kongsberg Gruppen og Magseis Fairfield ut på stop-loss

Vi ligger på en annenplass i konkurransen, men er hele 20% bak lederen. Med bare litt over en måned igjen av konkurransen blir det nok tøft å ta igjen de. Ellers har aksjemarkedet gått svakt opp siste tiden, nok til at i USA så har både indeksene S&P 500 og Nasdaq Composite nådd all time high, mens Dow Jones bare er drøye prosenten unna. På Oslo Børs er hovedindeksen ca 7% unna toppen, noe som egentlig er litt rart med en oljepris som har gått veldig bra siden årsskiftet og fortsetter sakte men sikkert oppover, nå over 74 dollar per fat. Oljeprisen har ikke vært høyere enn det siden oktober.

Kongsberg Gruppen og Magseis Fairfield ut på stop-loss

Både vårt tekniske bet på Kongsberg Gruppen og Magseis Fairfield har gått ut på stop-loss. I Kongsberg Gruppen hadde vi stop-loss på 125 kroner, og den gikk under det for to uker siden. Magseis Fairfield skulle vi selge hvis den gikk under 14,5 kroner, og det gjorde den denne uken. Vi fikk 8% tap på KOG, og litt over 10% tap på Magseis Fairfield.

Vi har ikke noen tatt inn noen nye selskaper i porteføljen vår, og vi har derfor nå nesten 20% i kontanter.

Andre selskapsoppdateringer

Fra siste oppdatering har Techstep vært sterk, med 20% økning siste tre uker. De vant en to års rammeavtale med Oslo Kommune i tillegg til opsjoner på to års forlengelse. De skal levere en helhetlig mobil løsning for ansatte i kommunen, og det inkluderer blant annet både mobiltelefoner, drift og support. Denne kontrakten har en potensiell verdi på ca 100 millioner kroner uten opsjoner. I tillegg satser de sterkt på å komme inn i skolemarkedet for tiden, og vi tror de har en god sjanse til å lande kontrakter også her. Et spennende selskap i vekst, som fortsatt er utenfor radaren til de fleste. Dette skaper gode muligheter.

DNO har gått opp 3% og PEN har gått opp 4,5% siden siste porteføljerapport for tre uker siden. Dette er ikke så mye med tanke på en oljepris som har gått over 7% i samme tidsperiode. Vi føler ikke at aksjekursene helt har fulgt med oljeprisen, men tenker da at en økning i oljeprisen allerede må ha vært delvis verdsatt i aksjekursene.

Hunter har fått opp farten igjen, og er opp 14% på de siste tre uker. Vi forventer mer og mer action i selskapet frem mot slutten av 2019 og starten på IMO 2020 reguleringene. Se tidligere analyse på selskapet for å lese mer om triggerne i selskapet.

De to siste selskapene i porteføljen, Pareto Bank og Bouvet har stått stille de siste ukene, uten at det har vært nyheter eller skjedd særlig i kursene deres.

Nå er det omtrent en måned igjen av konkurransen, og vi kan forvente mer sprell av konkurrentene bak oss som vil forsøke å ta oss igjen. Vi skal gjøre alt vi kan for å holde de unna!

Ukategorisert

Porteføljeoppdatering uke 11 – smell i Magseis Fairfield

 

Vi gikk på en smell i Magseis Fairfield etter deres kvartalstall den 28 februar. De hadde både gått på en kostnadssmell under en kontrakt i Malaysia hvor de klarte å tape 14 MUSD, og en guiding med lavere marginer i 2019. Guidingen i EBITDA hadde gått ned til 100 MUSD for 2019, fra analytikernes forventninger om 150-180 MUSD. Og resultatet ble på minus 2 MUSD pga Malaysia, selv om inntektene var på hele 76 MUSD. Dette førte til at aksjekursen gikk fra over 20 kroner og helt ned til 13 kroner på 2 dager, et fall på over 30%! Vi hadde aldri trodd en slik skrell skulle skje etter resultatet.

Bommen på EBITDA guiding for 2019 kan delvis forklares med en annen måte å regnskapsføre salget av nodene på til BGP enn det analytikerne trodde, og også at en del av disse inntektene kom i Q4 istedenfor i 2019. Derfor vil ikke forskjellen i kontantstrøm i 2019 være like berørt som bunnlinjen på resultatet. Men uansett er marginene lavere enn hva som var forventet i markedet, EBITDA marginen på vanlige kontrakter (ekskludert nodesalget) kommer på 17,5 %, mens forventningene var over 20%. Dette er blant annet pga null marginer fra Malaysia kontrakten som fortsetter inn i 2019, og dårligere marginer på kontraktene som Fairfield hadde før oppkjøpet enn hva analytikerne forventet.

Alt i alt, det var både dårlig guiding og dårlig resultat de kom med. Vi får håpe de har lært av denne kostnadssmellen for at det ikke skal skje igjen. På aksjekursen ser det ikke ut som markedet har mye tillit til dette. Dette er også risikoen med å investere i nyere og mindre selskaper som ikke har samme rutine som eldre og større selskaper, det skjer oftere feil og de får gjerne også større innvirkning pga et mindre antall prosjekter.

Allikevel, de er priset til 3 ganger EBITDA for 2019, og de burde ha nesten halvannen milliard kroner i cash på slutten av året. Dette med en markedsverdi på selskapet på ca 3 milliarder og en egenkapitalandel som i dag er på høye 64%. Angående det operasjonelle så var nok Fairfield bedre enn Magseis på dette, og de har en lang historikk innen seismikk. Forhåpentligvis smitter dette over på det nye selskapet Magseis Fairfield.

Vi synes derfor selskapet fortsatt ser lavt priset ut, og med god teknologi og havbunnseismikk i strukturell vekst, velger vi å bli. Vi tror fallet var en overreaksjon, men det kan godt hende vi selger noe hvis kursen nærmer seg motstand på 17 kroner. Kursen er nå oppe på 15,8 kroner, så den har kommet seg litt opp igjen. Vi velger også å ha en stoploss på 14,5 kroner, da det er uakseptabelt å tape mer på dette selskapet nå.

Det var fint at vi hadde en del prosent å gå på til nummer to i skoleduellen, derfor leder vi fortsatt konkurransen! Men nå er det bare et par prosent ned til nestemann, og det jevner seg ut i toppen. Skal bli spennende å se om vi klarer å beholde ledelsen, som vi har hatt helt siden jul!

Av andre aksjer har Bouvet gått bra etter deres kvartalstall, og vi har nå over 10% der i løpet av kort tid. DNO er også opp 5% siste uken etter en oljepris som er ganske sterk, og nå er over 67 dollar fatet. De andre selskapene i vår portefølje har stått stille, eller er ned noen få prosent.

Ukategorisert

Porteføljeoppdatering uke 9 – to salg og tre kjøp

 

Sist uke var vi aktive i handlingen, vi solgte oss ut av NEL og Funcom og inn i Bouvet og SBO. I tillegg kjøpte vi oss inn i KOG denne uken som et lite kortsiktig kjøp basert på teknisk analyse. I NEL valgte vi å sikre en gevinst på 44%, og i Funcom tok vi tapet som ble på 17 %. Begge selskapene skal ha tall denne uken, og etter at vi nå leder komfortabelt med 8 % ned til neste skole, bestemte vi oss for å redusere den selskapsspesifikke risikoen. Det betyr ikke at vi ikke har troen på begge selskapene over lenger sikt, men vi vet også at selskapene er meget volatile, og vi ville nå begrense risikoen mot disse selskapene i det som nærmer seg siste tredjedel av konkurransen.

Siden vi fortsatt er bull på aksjemarkedet kjøpte vi oss istedet inn i to selskaper som vi ser på som to kvalitetsselskaper på Oslo Børs, som er både mer stabile i inntjeningen og der vi tror risikoen er lavere. Disse to er Bouvet og Selvaag Bolig, som vi kjøpte for 8,5% hver av porteføljen.

Bouvet

Selskapet har vært et skikkelig godt selskap å eie på børsen siden de kom på Oslo Børs i slutten av 2010. De er et konsulentselskap innenfor IT og kommunikasjon i Norge og Sverige. De drar derfor godt nytte av supertrenden innenfor digitalisering. De har hatt en god og jevn vekst i inntekter siste årene, med en CAGR (Compound Annual Growth Rate) på over 13% siden 2010. I 2018 fikk de en topplinjevekst på 14,9%. Det ser rett og slett ut som et veldig bra selskap, med solid og jevn vekst. P/e er på 15, men med den høye og jevne veksten tatt i betraktning, så ser det ikke for dyrt ut. De har også et utbytte som ligger på 5,7%, etter at utbytte i år ble økt fra 8,5 til 13 kroner. Graf under viser utvikling i inntekter og vekst siden 2010.

Selvaag bolig

En boligutvikler som opererer hovedsakelig i Stor-Oslo og som vi mener er for billig. De har vært gode til å tjene penger, med økende marginer de siste årene. Med en p/e på 7 for 2018 og halvårlig utbytte som til sammen gir 10% direkteavkastning, ser dette billig ut. De har også en markedsverdi av tomtebanken, som justert for gjeld og cash, i dag er verdt mer enn markedsverdien til selskapet. Derfor tror vi at dette må være et ganske trygt selskap å eie, med muligheter for stigning i aksjekurser, og som i mellomtiden gir et godt utbytte!

Teknisk kjøp av Kongsberg Gruppen

Vi kjøpte oss også inn i KOG som et kortsiktig teknisk bet etter en omvendt hode skulder som slo til på middels lang sikt, med mål på OHS opp mot 139 kr, og med første sterke motstand på 147 kr. Vi kjøpte bare for 6% av porteføljen, og vi har stop loss på 125 og vi selger ved 145 kroner. Vi har nå igjen cash som tilsvarer ca 5% av porteføljen.

Porteføljen vår ser derfor i dag slik ut (ikke oppdatert med KOG enda):

Analyser, Kjøp og salg, Portefølje, Porteføljeoppdateringer, Skoleduellen , , ,