Porteføljeoppdatering uke 9 – Maktkamp i Hunter og spennende tider for Komplett Bank

 

Hunter Group – oppsummering over siste ukers maktkamp og oppkjøpsplaner!

Det har vært en maktkamp om Hunter Group de to siste ukene, som startet med en nyhet om oppkjøpet av IKM Subsea & Technology eid av Ståle Kyllingstad, og en rettet emisjon på 2,25 kroner. Emisjonen ble vellykket, og Kyllingstad og Hunter begynte å snakke om store planer om oppkjøpsraid og industribygging, hvis oppkjøpet ble godkjent på generalforsamling. Men det var tydelig at det var flere av aksjonærene som syntes selskapet de kjøpte var for dyrt og med for mye gjeld, og at bytteforholdet mellom IKM og Hunter ble altfor skjevt. Flere av aksjonærene mente selskapet ga bort Dwellop nesten gratis, der Kyllingstad skulle få en eierandel på omtrent 20% i Hunter og dermed bli klart største aksjonær, mens vi betalte mye for IKM som historisk hadde vært et pengesluk. Vi kan enkelt si at vi vanner ut et billig selskap med et dyrt, og plutselig så er ikke selskapet så billig lenger. Det kan godt hende at selskapet har potensialet, de hadde også en ganske god backlog med blant annet en ti års kontrakt med Statoil med fire av deres ROV (Remote Operated Vehicle), og de mente selv de skulle vokse godt i 2018 og 2019. Men med en pris på EV/EBITDA på 6,7 for estimerte 2018 tall, som også skulle bety en estimert dobling i EBITDA fra 2017 til 2018, så det litt luftig og dyrt ut. Når Kyllingstad samtidig sa i finansavisen at han solgte selskapet fordi det var kapitalkrevende, at de ville på Oslo Børs for å opprettholde vekst og investeringstakten, og at Hunter hadde aksjonærer som var sterkere på kapital enn mange andre, ble nok mange av investorene bekymret. Dette var nok ikke et sjakktrekk av Kyllingstad å komme med for å si det mildt. Det var nok mange aksjonærer i Hunter som var lei etter skuffelsen med oppkjøpet av Dwellop, og som ikke ville putte masse ny kapital inn i dette. Vi tror flere håpet på tilbakekjøp og høyere kurser før man begynte med oppkjøp av litt mindre selskaper som kunne gi positiv kontantstrøm fra første dag.

Derfor kom det også allerede dagen etter et bud fra en da ukjent investor om å kjøpe opptil 1/3 av selskapets aksjer til 2,3 kroner per aksje, som flere trodde var for å blokkere oppkjøpet. Dette var ikke så mange prosent over aksjekursen, og litt for lite premium til at det gikk med en gang. Så budet gikk først i vasken, før personen benyttet et annet meglerhus noen dager etter og forsøkte igjen. Deretter ble det to forlenginger til av budet, der budgiveren også i mellomtiden gikk ut i mediene med sitt navn og formål med budet, og spekulasjonene om at det var Arne Fredly stemte. Han ville blokkere oppkjøpet, rydde opp i selskapet og dele ut kontantene til aksjonærene. Han synes blant annet at de forskjellige honorarene til ledelsen var for høye, og her kan nok også nevnes at honoraret til Kristian Lundquist som transaksjonsrådgiver på 1,5% av markedsverdien av transaksjonen til IKM, sannsynligvis heller ikke ble særlig likt. Det skaper også et insentiv om at man har lyst til å gjøre store oppkjøp, og med en CEO i Hunter som også er Investment Manager i Middelborg AS (selskapet eid av Kristian Lundquist), kan man være usikker på om hensynet til aksjonærene var første prioritet. Til slutt ca ti dager etter første bud kom nyheten om at Fredly hadde passert 15% av aksjene i selskapet. Han sa i avisen neste dag at han nå satt med rundt 18% av aksjene i selskapet, og at han i tillegg hadde støtte for sitt syn om å blokkere oppkjøpet fra ca 30% til av aksjonærene. For å blokkere oppkjøpet kreves det kun at 1/3 av aksjonærene stemmer imot ved den ekstraordinære generalforsamlingen 15 mars. Det ser dermed ut til at oppkjøpet er dødt, og med den også den rettede emisjonen.

Arne Fredly sier han ville ha en stor nok eierandel slik at han kunne stoppe oppkjøpet, men også slik at han var sikker på å klare å få ryddet opp i selskapet og delt ut kontantene til aksjonærene. Målet hans er å få selskapet til å dele ut 1,8 kroner per aksje av kontantene (Hunter har litt over 2 kroner i kontanter per aksje), og så la Dwellop leve alene på børsen. Det er mye mindre risiko på denne måten med meget begrenset nedside, og hvis Dwellop får firm kontrakt på den tidligere nevnte WOR kontrakten (som kom med betingelser på kvartalsrapporten), vil Dwellop også kunne ha bra potensiale til å bli verdsatt vesentlig høyere enn i dag. Samtidig så er ikke potensiale like høyt lenger, men oppkjøpet av IKM så ut til å være høy risiko med en god del gjeld i bagasjen, mens kontantene i Hunter ble borte. Caset så heller ikke ut til å være åpenbart billig lenger. For alt vi vet kunne det bli vellykket, men vi er egentlig lettet over at det ser ut til å bli utdeling av kontantene istedenfor. Slik sett er vi fornøyd med hvordan det ble, og vi tror Arne Fredly kan være en god mann til å øke aksjonærverdiene i selskapet. Det blir spennende å følge selskapet den neste tiden, og se hva Arne Fredly kan få til.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komplett Bank –  resultater fra fjerde kvartal

Komplett Bank kom med tall for fjerde kvartal for to uker siden, og de viste en fortsatt god vekst i utlån og i renteinntekter. Netto renteinntekter var på 196,6 millioner kroner, en økning på 59,2% på et år og 12,7% på et kvartal, mens net profit endte på 72,9 millioner, en økning på 66,4% på et år og en nedgang på 21% på et kvartal. Nedgangen på et kvartal er grunnet en engangsinntekt på 39 millioner kroner i 3 kvartal pga salg av non-performing loan med bokført gevinst. Uten dette hadde de hatt en vekst på over 15% på et kvartal! Så selskapet har fortsatt god vekst, og også økende marginer. Egenkapitalavkastningen var på 25%, litt ned fra forrige kvartaler blant annet på grunn av emisjonen ved børsnoteringen. Netto utlån økte med 515 MNOK, noe som gir 10% økning fra forrige kvartal, og de guider å ha netto utlån på mellom 8,6-8,9 milliarder i slutten av 2018, fra 5,461 milliarder nok i dag. Men veksten i netto utlån var litt svakere enn de siste kvartalene, og for forbrukslån i Norge var veksten i netto utlån i millioner på det laveste siden Q4 2014. Så her burde man følge litt med videre. Men det er fortsatt god vekst i Finland og grei vekst i lån fra kredittkort som gjør at veksten fortsatt er høy. Selv om konkurransen hardner til i Norge og veksten her kan se ut å stoppe litt opp, er det fortsatt gode vekstmuligheter for selskapet som helhet. De skal begynne med forbrukslån i Sverige i Q1, og begynne med kredittkort i Sverige og Finland i H2 2018, i tillegg til å begynne med Point-of-sales (POS) finansiering i Sverige og Finland i løpet av 2018. POS finansiering mener de kan stå for 1/3 av veksten i 2018, og får de til det kan 2018 bli et kjempeår for Komplett Bank.

I tillegg skal Komplett Gruppen komme med en ny markedsplass med forretningsmodell ala Amazon, der eksterne selskaper og partnere kan legge ut varene sine også på deres markedsplass mot provisjon. Komplett gruppen skal utvide fra kun elektronikk til absolutt alt som kan handles på nett. De har allerede fått med flere enn 100 eksterne partnere som kan selge sine produkter der, og målet er å ha mellom 200-300 partnere innen 2018 er ferdig. Det ser ut til at Komplett Bank kan få muligheten til å ha POS finansiering for alle disse eksterne partnerne i tillegg til Komplett Gruppens egne nettsider og varer, da de nevner i Q4 rapporten at de kommer til å ha POS finansiering også hos eksterne aktører som selger varer over Komplett`s markedsplass.

Dette burde altså være en kjempenyhet også for dem hvis dette stemmer, men det ser det ikke ut til at markedet tar innover seg. Med en EPS på 43 øre i Q4 er de priset til en annualisert p/e på litt over 10, noe som burde bety tilnærmet null vekst. Men de vokser altså fortsatt med 10-15% hvert eneste kvartal, og veksten totalt sett ser ut til å være langt fra ferdig. Det kan hende det også er de nye IFRS regler for avsetninger til lånetap som setter en liten demper på aksjekursen. De sa i Q4 rapporten at de måtte sette av 172 millioner mer i lånetap, mens kontanteffekten skulle bli på 120 millioner. Dette skulle fases inn over 5 år og dermed mener de at det ikke kommer til å bety så mye for inntjeningen deres. Det var ventet at dette kom til å skje, men kanskje ikke forventet fullt så høye summer.

Skrevet av Tormod Borge

Ukategorisert

Porteføljeoppdatering uke 7 – Børsnedtur, volatil børs, og flere kjøp og salg

 

Forrige uke kom en nedtur mange har ventet på verdens børser. Etter stengning på det som skulle vise seg å bli den verste børsdagen siden sommeren 2016, tirsdag forrige uke, var Oslo børs ned 6,7% siden toppen i januar. Intradag var børsen på det meste ned over 4%. Stemningen var ikke bedre på den andre siden av dammen hvor Dow Jones indeksen etter tirsdagen hadde falt med over 8% siden toppen i januar. Verdens indekser har siden dette vært preget av økt volatilitet, og ekspertene var som vanlig tidlig ute med å finne syndebukker.

Dette fallet kommer etter den lengste oppgangsperioden på nesten 60 år. Særlig de siste årene har markedet vært preget av lav volatilitet, noe som har gjort investeringsinstrumenter linket til VIX-indeksen (ofte kalt frykt/volatilitetsindeksen) populære blant både privatpersoner og hedgefond. I likhet med mange andre investeringsprodukter opp igjennom, ble den høye risikoen knyttet til disse produktene maskert av et bekymringsfritt marked hvor store svingninger var fraværende. Dette gav oss et innblikk i den stadig økende kompleksiteten blant finansielle produkter. Da VIX indeksen skjøt opp over 115 %, til det høyeste nivået siden 2011, satt mange igjen med tilnærmet verdiløse verdipapirer. Blant annet har Credit Suisse sett seg nødt til likvidere sin inverse VIX ETN ”XIV”.  Ironisk nok er det ikke mer enn en måned siden en av pionerne bak investeringsprodukter knyttet til volatilitet, konsernsjefen i Barclays Plc, advarte om at investorer var i ferd med å ta seg vann over hodet.

Men det er ikke bare feilslåtte investeringer som har fått skylden for de siste ukers børsnedtur. Blant annet har forventninger om en høyere rente fått noe av skylden for å presse investorer ut av aksjemarkedet og over i rentepapirer. I USA snakker man om fire rentehevinger i inneværende år samt fire nye til neste år. Det er mulig at en høyere vekting i rentepapirer blir den nye trenden fremover, men gitt at det underliggende makrobildet fortsatt ser rimelig lyst ut bør man kanskje ikke være for tidlig ute med å avskrive aksjer. Økt volatilitet er som kjent ikke unormalt når man befinner seg i siste fase av en økonomisk syklus. Mye av dette har ifølge Jeffrey Schulze, sjefstrateg hos Clearbridge Investments, en sammenheng med normalisering av rentenivået.

Når det kommer til vår portefølje har vi også fått smake på noen negative uker, og vi er nå ned ca 4% totalt. Vi har også gjort flere kjøp og salg de siste to ukene, vi har solgt Bank Norwegian og halve DNBOBX (ETF), og kjøpt Norwegian Energy Company og Hunter Group. Det har også skjedd mye selskapsspesifikt for oss de siste 2 ukene med flere kvartalsrapporter, og oppdatering om de fleste selskapene kommer nedenfor.

 

Salg av Bank Norwegian (NOFI)

Vi solgte NOFI på omtrent 83 kroner siden vi synes den var teknisk svak, og aksjen gikk under støtten på 85 kroner. Vi velger også å være forsiktige i forbruksbanksektoren siden vi er så høyt vektet der, og det er en sektor med mye nervøsitet i for tiden.

Vi solgte også halvparten vi hadde i DNB OBX, en ETF som speiler OBX indeksen. Dette for å finansiere kjøp av Hunter Group og Norwegian Energy Company.

 

Kjøp av Norwegian Energy Company

Vi har valgt å ta inn Norwegian Energy Company inn i porteføljen som ett bet på rettsaken som har pågått angående skadene på Siri plattformen i 2009. Her er det snakk om store summer, og NOR har allerede vunnet denne rettsaken på 3 av 3 punkter i første instans. Anken ble avvist av høyesterett, og prøves nå i siste instans i Danmark. Saken vil pågå fra 1. mars og siste dag vil være 23. mars. Vi ser på mulighetene til at NOR nok en gang vinner som svært store. Long case vil være det fremførbare underskuddet som de sitter med, i tillegg til ny sak mot forsikringsselskapene for forsinket utbetaling av forsikringspengene.

 

Kjøp av Hunter Group – vi forsøker oss igjen!

Hunter Group kom med melding om kontrakt for Dwellop denne uken, og dette gjør at vi forsøker oss igjen med kjøp av selskapet! Dwellop fikk endelig kontrakten som vi har ventet på, en work-over rig (WOR) kontrakt med et verft. Kontrakten er på 18 måneder, men med et forbehold fra verftet; hvis ikke kontrakten mellom verftet og deres klient blir noe av, så vil kontrakten med Dwellop også bli kansellert. Så inntil kontrakten blir «firm» er det absolutt risiko tilstede. Men hvis kontrakten blir noe av, burde Dwellop bli verdt opp mot 1-2 kroner per aksje ved vanlige multipler. Det er dette vi har ventet på, og nå som selskapet igjen kan begynne å tjene penger ser vi på risikoen som betydelig lavere. I tillegg har Hunter også net cash på 2 kroner aksjen, det vil si at cash som er igjen etter å ha betalt ned rentebærende gjeld er på 2 kroner per aksje. Og fortsatt kan selskapet kjøpes så tett opp mot net cash! Med positiv kontantstrøm fremover, så får man egentlig kontantstrømmen fra Dwellop nesten gratis, og vi ser derfor en betydelig oppsidepotensiale i Hunter, med redusert nedside. Men, obs obs! Det fordrer at kontrakten faktisk blir noe av. Samtidig så fikk vi kjøpe Hunter bare 5-6% høyere enn dagene før kontrakten, så slik sett burde nedsiden «egentlig» ikke være så stor uansett. Hunter Group sa også at de var på en «short-list» for en annen WOR kontrakt, og får de den også kan selskapet virkelig få fart på inntjeningen og aksjekursen!

Oppdatering torsdag 15 februar: Hunter kjøper selskapet IKM, et selskap med 24 Remote Operated Vehicle (ROV à oljeservice), pluss at selskapet gjør en rettet emisjon på 75 MNOK som havnet på kurs 2,25. Ved første øyekast ser det ut som en litt dyr pris de betaler for selskapet, med en estimert EV/EBITDA på 6,7 for 2018, etter en estimert dobling i EBITDA fra 2017. Vi kommer med mer informasjon om dette kjøpet og emisjonen neste uke!

 

Songa Bulk

Songa bulk har også vært svak i det siste, som mye annet. Ratene har vært litt ned, og kommet ned mot 10 000 igjen. Men etter kinesisk nyttår pleier ratene å gå opp igjen, og bulk aksjene har sesongmessig gått bra i mars og april. I tillegg skal Songa Bulk snart komme med tall (28 februar), og vi er spent på om de endelig tjener penger – noe vi tror de gjør. i Q3 så hadde de gjennomsnittsrater på 9 000 og gikk så vidt i minus, og i Q4 gikk ratene opp og fluktuerte mellom 10 000 og 12 500. Men som sagt tidligere er kontraktene deres på mellom 3-12 måneder, pluss en del skip på spot, så ratene lagger derfor litt etter spotmarkedet. Uansett så har skipsverdien på skipene deres også hatt en verdistigning på over 10%, og selskapets trades nå til en rabatt på NAV (Net Asset Value).

 

FLex LNG

Etter at vi hadde en god start i FLNG med over 10% gevinst, har selskapet nå gått en del ned og vi ligger med nesten 7% tap. Det sterke sesongoppsvinget på høsten frem mot jul er ferdig, og nå har ratene gått litt ned igjen. Sesongmessig skal ratene nok bli litt svakere fremover mot sommeren, før det kanskje tar seg opp igjen. Men ratene er fortsatt ganske høye og FLNG tjener penger på disse ratene. Nå har også 2 av deres LNG skip kommet, og to skip til kommer senere i år. FLNG ligger nå nær støtten på 11,1, og vi kommer til å eie de til vi ser et klart brudd ned. Hvis ikke kan det hende vi henter den tilbake igjen senere, da vi tror at 2019 kommer til å bli et bra år for LNG shipping. Spørsmålet er når det er best å kjøpe?

 

Axactor

Axactor hadde Q4 tall på tirsdag, med en veldig høy omsetningsvekst på hele 47% fra forrige kvartal, og 87% fra Q4 i fjor. Men dessverre var bunnlinjen så vidt negativ, og dette gjorde at mange ble skuffet og aksjekursen gikk ned over 4% samme dag som tallene ble sluppet. De hadde en engangskostnad på 2 MEUR fordi de byttet sin primære valuta fra NOK til EUR i Q4, og de hadde også en kostnad på 1,2 millioner for å sette opp og restrukturere to felles eiendomsselskaper med Geveran og en stor spansk finansinstitusjon som Axactor kjøpte seg til en eierandel på 75% fra. Disse selskapene inneholder 4060 REO (Real Estate Owned) eiendeler i Spania, med en taksert verdi på 228 MEUR, og dette kjøpte de for 147 MEUR.

Uten disse kostnadene hadde Axactor gått omtrent 2,5 MEUR i pluss, og aksjekursen hadde nok vært opp istedenfor ned. Uansett er det litt skuffende at kostnadene er så høye at de går i minus, men vi tror det er viktigst med veksten akkurat nå, og er veldig fornøyd med at de klarer å vokse så fort og investerer så mye som de gjør. Men fremover burde de etter hvert også klare å vokse lønnsomt, det er lønnsomhet som er det viktigste til slutt. Axactor har også nytt godt av sin Joint Venture med Geveran i Q4, og Axactor har derfor klart å kjøpe porteføljer for 234 MEUR dette kvartalet, noe som er rekordkjøp for Axactor i løpet av et kvartal!

 

Komplett Bank

KOMP kom med tall på torsdag og vi kommer med mer om det neste uke, men vi kan si at vi synes rapporten var bra, mens markedet så ut til å mene noe annet da aksjen endte ned over 1 %.

 

 

https://www.bloomberg.com/news/articles/2018-02-06/volatility-inc-inside-wall-street-s-8-billion-vix-time-bomb

http://www.hegnar.no/Nyheter/Boers-finans/2018/02/Trygve-Hegnar-om-boersfallet

 

Ukategorisert

Porteføljeoppdatering uke 4 – salg av B2Holding, kjøp av Axactor!

Denne uken byttet vi ut B2Holding (B2H) med selskapet Axactor (AXA). Dette er også et selskap på Oslo børs som driver på med gjeldsinnkreving, akkurat det samme som B2H. De kjøper gjeldsporteføljer og krever inn gjelden etterpå, med et mål om å få tilbake 2-2,5 ganger pengene som de betalte. AXA er dog et mye nyere selskap enn B2H og startet opp først høsten 2015, og de jobber nå i Spania, Italia, Tyskland, Sverige og Norge.

Vi valgte å bytte ut B2H med AXA, fordi vi tror at AXA har et høyere potensial til vekst og kursstigning nærmeste året enn B2H. Det er det flere grunner til at vi tror. B2H er priset til 7,5 milliarder kroner og AXA er priset til 4,4 milliarder kroner, mens egenkapitalen til selskapene er nesten likt, egenkapitalen til B2H er på 2,8 milliarder kroner mens den for AXA er på 2,5 milliarder kroner. Det vil si en pris/bok på henholdsvis 2,7 og 1,75. Dette er for så vidt greit, når B2H har en egenkapitalavkastning på omtrent 17%, mens AXA fortsatt bare så vidt tjener penger enda. Uansett begynner en pris/bok på 2,7 å bli mye for et finansselskap (som ikke er forbruksbank), og vi er usikre på hvor mye mer potensialet selskapet har den nærmeste tiden. Men vi tror at AXA er der B2H var for noen år siden, og at de kan kommer på deres størrelse i løpet av et par års tid. Det vil i så fall ved samme prising gi en oppside på 70%, og annualisert over 30% stigning i aksjekurs. Det tok nemlig en stund før B2H også klarte å tjene mye penger på bunnlinjen, topplinjen må vokse først, men når bunnlinjen først kommer burde det komme raskt pga stordriftsfordeler. Vi ser heller ingen grunn til at de ikke skal klare å gjøre det B2H har gjort, med Endre Ragnes fra Lindorff i førersete som CEO hos AXA.

 

 

Siden AXA ikke har store nettomarginen enda er det liten vits i å sammenligne p/e og inntjeningen, men det kan nevnes at pris/salg for AXA er på ca 4,6, mens den er på 4 for B2H. Det er ikke så stor forskjell, og når AXA er et mye mer umodent selskap som vi tror kommer til å vokse raskere ser det ganske greit ut.

Men det er på gjeldssiden AXA virkelig kan få boostet tallene sine. Hvis vi ser på gjelden har B2H mye mer gjeld enn AXA, de har kun en egenkapitalandel på 34% (betyr en gjeldsandel på 66 %), mens AXA har en egenkapitalandel på 65%. Det betyr at AXA burde kunne geare opp selskapet mye mer fra dette nivået, og slik kunne vokse raskere enn B2H. Nå har også Fredriksen kommet inn på laget med sitt investeringsselskap Geveran, da han ble største aksjonær i en rettet emisjon i sommer. Geveran og AXA laget samtidig ett felleseid investeringsselskap med 30 MEUR hver i egenkapital, der Fredriksen også tilbyr en lånefasilitet på 120 MEUR, i tillegg til at de skaffet et lån på 120 MEUR. Til sammen skal dette felleseide investeringsselskapet ha en investeringskapasitet på ca 300 MEUR, der det er meningen at selskapet skal kjøpe de største gjeldsporteføljene, de over 30 MEUR, mens AXA kjøper de under 30 MEUR. Med Fredriksen på laget har dermed AXA økt sine finansielle muskler betraktelig, og vi tror at de nå kan begynne å vokse skikkelig godt fremover. I tillegg er det mange andre flinke navn blant de største aksjonærene, både Torstein Tvenge, Johan H. Andresen, Tore Aksel Voldberg og Arne Blystad er blant topp ti, og CEO Endre Ragnes eier også aksjer for over 2% av selskapet.

Men av risikomomenter må vi også nevne at AXA som et mer umodent selskap derfor sannsynligvis også er mer risikofull enn B2H, og de har ikke den samme gode historikken å vise til. Så de må snart overbevise på rapportene, for den siste kvartalsrapporten var litt skuffende saker. Til deres forsvar er selskapet fortsatt ganske nytt, og man må nok gi de litt mer tid, men samtidig er det et viktig risikomoment å ta med ved kjøp. Det er heller ingen garanti for at selskapet skal klare å følge i fotsporene til B2H, og vi kommer til å lese de neste kvartalsrapportene nøye. Til slutt vil vi nevne at vi fortsatt liker B2H, men at vi måtte selge hvis vi skulle kjøpe AXA siden vi allerede er vektet såpass høyt i finansbransjen.

Skrevet av Tormod Borge

Ukategorisert

Porteføljeoppdatering uke 2

 

Børsene har hatt en god start i 2018 og har igjen gått opp til all time high, både på Oslo Børs og i USA. De største norske selskapene fortsetter å dra lasset, i tillegg til at olje og oljeservice selskapene har gått bra etter at oljeprisen har steget mye de siste ukene. Oljeprisen nærmer seg nå 70 dollar fatet, og er på det høyeste siden 2014. Porteføljen vår har også gått opp noen prosenter de siste ukene, og vi er nå opp 5,5% siden skoleduellen startet i høst. Men det går for sakte og vi er et stykke bak indeks, noe av denne forklaringen kan være at vi har vært vektet for lite i olje, da vi bare har hatt 10 % i Borr Drilling som eneste oljerelatert. Ellers har det skjedd lite i selskapene vi har vært i de siste ukene, og vi har ikke gjort noen endringer i porteføljen siden sist, men velger å beholde de vi har inntil videre. Alle selskapene i porteføljen vår er nå i pluss, nå håper vi bare at det blir litt mer fart i aksjekursene.

 

Flex LNG har hatt en god start i vår portefølje og vi var opp over 10% på det høyeste før den korrigerte litt ned, og vi er nå opp 6,5 %. På tirsdag kom de med nyhet om levering av det første av seks skip, i tillegg til melding om at skip nummer to skulle bli levert til dem 11 januar. Det tredje skipet skal komme i andre kvartal. Første skip skal gå rett på time charter kontrakt på 15 til 18 måneder, og det på rater rundt 60 tusen dollar dagen. Det andre skipet går muligens rett ut i spotmarkedet, som ligger på rundt 80 tusen dollar dagen. Med cash break even på rundt 40 tusen dollar, vil de tjene godt med penger nå. Men sesongmessig pleier ratene å gå litt ned i løpet av vinteren, så det kan være lurt at de har noen båter på lengre kontrakter. FLNG sier selv de tror LNG shipping markedet vil stramme seg skikkelig til i løpet av 2019, og det er her de vil være i spotmarkedet.

 

Borr Drilling har også vært ganske bra de siste ukene, og vi er opp 7% igjen. Kursen var også all time high for noen dager siden. De har fortsatt ikke fått noen nye kontrakter, men vi er positive til at det snart kommer med de høye oljeprisene. Patrick Schorn ble nytt styremedlem i Borr denne uken, han er Executive Vice President for «New Ventures» i Schlumberger, og vi er glade for at de tar en mer aktiv rolle i Borr Drilling.

 

 

Skrevet av Tormod Borge

Ukategorisert

Porteføljeoppdatering uke 50 – kjøp av Flex LNG!

Denne uken kjøpte vi oss inn i selskapet Flex LNG (FLNG), med 10% vekting av porteføljen. FLNG er et selskap som driver med shipping av LNG, som står for Liquified natural gas eller naturgass på norsk. Vi tror FLNG er et utmerket selskap for eksponering mot et strammere LNG shipping marked. John Fredriksen og hans familie er de klart største eierne med nesten 52% av aksjene. FLNG har per dags dato ingen egne skip på vannet, men de har bestilt seks nybygg som er under konstruksjon, hvor fire av de blir levert i 2018 og to i 2019. De to første skipene kommer allerede nå i første kvartal 2018, og den tredje i andre kvartal 2018. Vi tror dette kan være små triggere på aksjekursen, og det ser også ut som skipene kommer i god timing til rateoppgangen som har vært de siste månedene. Båtene er utstyrt med den nye MEGI (Main engine gas injection) diesel motor, som har ca 30% mindre drivstofforbruk enn de vanlige TFDF og DFDF skipene. Dette blir derfor noen av verdens mest drivstoffeffektive LNG skip i verden, som vil si mindre kostnader og høyere inntekter. FLNG leier i tillegg også to skip på time charter frem til mars, blant annet for å øke sin operasjonelle erfaring.

 

Ratene for shipping av LNG har gått opp veldig mye i høst, mye pga den sterke etterspørselen av LNG fra Kina, som tidligere i høst innførte et forbud mot bruk av kull i de nordlige byene i Kina, deriblant Beijing. Dette for å forsøke å få bukt med den dårlige og livsfarlige luftkvaliteten i byene om vinteren. Men siden tilbudet av naturgass ble for lite, og fordi folk med dårlig råd holdt på å fryse i hjel, måtte myndighetene gå tilbake på forbudet sist uke. Men det jobbes fortsatt hardt i Kina for å få ned kullbruken, og de har sterke mål om å øke naturgass sitt bidrag til landets energi, og å redusere sin avhengighet av kull. Dette betyr at etterspørselen etter LNG fra Kina sannsynligvis kommer til å flerdobles de neste årene, og import utenfra ser ut til å måtte ta en stor andel av denne etterspørselen. I verden er det ventet en økning i LNG handel på over 50% i løpet av 2021, noe som ordreboken av nye LNG skip i dag vanskelig ser ut til å dekke. I følge FLNG vil det mot slutten av 2019 være for lite skip til å dekke etterspørselen etter LNG, og hvis dette kommer til å skje vil ratene gå kraftig opp. I tillegg så er 90% av nybyggene i ordreboken allerede under lange kontrakter. Det er bare elleve skip som ikke har kontrakt enda av nybyggene, og seks av disse er FLNG sine nybygg. FLNG sier de vil starte med korte kontrakter på noen få måneder, slik at de ikke mister muligheten hvis ratene går oppover i 2019 som de tror. Det tar også 26 måneder for konstruksjon av LNG skip, så nye ordrer kan ikke komme ut på vannet før i 2020. Det betyr at de neste par årene kan se ut til å bli en boom for LNG shipping, og allerede nå skal FLNG tjene bra med penger på dagens rater. De estimerer en cash break even på 40 tusen, mens ratene i dag er på over 80 tusen. Nå skal det sies at ratene tidligere i år har vært under 30 tusen, så det svinger fort!

 

Vi ser derfor gode muligheter for at LNG ratene kan fortsette opp de neste par årene, og tror at aksjekursene på selskapene innen LNG ikke har fulgt etter ratene så mye som de kanskje burde. Uansett, shipping er shipping, og det blir sannsynligvis en volatil ferd. Men vi vet at Fredriksen er pengesterk, og FLNG har akkurat hatt emisjon og burde nå være rustet for å høste fra investeringene sine. De har en egenkapitalandel på 75%, og prises til pris/bok på 1. Dette tror vi er en bra inngang med såpass høye rater, og vi synes at FLNG ser ut til å være et bra selskap for eksponering mot LNG shipping.  Videre triggere nå blir levering av skip, og eventuelt en videre økning av ratene.