Porteføljeoppdatering uke 2

 

Børsene har hatt en god start i 2018 og har igjen gått opp til all time high, både på Oslo Børs og i USA. De største norske selskapene fortsetter å dra lasset, i tillegg til at olje og oljeservice selskapene har gått bra etter at oljeprisen har steget mye de siste ukene. Oljeprisen nærmer seg nå 70 dollar fatet, og er på det høyeste siden 2014. Porteføljen vår har også gått opp noen prosenter de siste ukene, og vi er nå opp 5,5% siden skoleduellen startet i høst. Men det går for sakte og vi er et stykke bak indeks, noe av denne forklaringen kan være at vi har vært vektet for lite i olje, da vi bare har hatt 10 % i Borr Drilling som eneste oljerelatert. Ellers har det skjedd lite i selskapene vi har vært i de siste ukene, og vi har ikke gjort noen endringer i porteføljen siden sist, men velger å beholde de vi har inntil videre. Alle selskapene i porteføljen vår er nå i pluss, nå håper vi bare at det blir litt mer fart i aksjekursene.

 

Flex LNG har hatt en god start i vår portefølje og vi var opp over 10% på det høyeste før den korrigerte litt ned, og vi er nå opp 6,5 %. På tirsdag kom de med nyhet om levering av det første av seks skip, i tillegg til melding om at skip nummer to skulle bli levert til dem 11 januar. Det tredje skipet skal komme i andre kvartal. Første skip skal gå rett på time charter kontrakt på 15 til 18 måneder, og det på rater rundt 60 tusen dollar dagen. Det andre skipet går muligens rett ut i spotmarkedet, som ligger på rundt 80 tusen dollar dagen. Med cash break even på rundt 40 tusen dollar, vil de tjene godt med penger nå. Men sesongmessig pleier ratene å gå litt ned i løpet av vinteren, så det kan være lurt at de har noen båter på lengre kontrakter. FLNG sier selv de tror LNG shipping markedet vil stramme seg skikkelig til i løpet av 2019, og det er her de vil være i spotmarkedet.

 

Borr Drilling har også vært ganske bra de siste ukene, og vi er opp 7% igjen. Kursen var også all time high for noen dager siden. De har fortsatt ikke fått noen nye kontrakter, men vi er positive til at det snart kommer med de høye oljeprisene. Patrick Schorn ble nytt styremedlem i Borr denne uken, han er Executive Vice President for «New Ventures» i Schlumberger, og vi er glade for at de tar en mer aktiv rolle i Borr Drilling.

 

 

Skrevet av Tormod Borge

Ukategorisert

Porteføljeoppdatering uke 50 – kjøp av Flex LNG!

Denne uken kjøpte vi oss inn i selskapet Flex LNG (FLNG), med 10% vekting av porteføljen. FLNG er et selskap som driver med shipping av LNG, som står for Liquified natural gas eller naturgass på norsk. Vi tror FLNG er et utmerket selskap for eksponering mot et strammere LNG shipping marked. John Fredriksen og hans familie er de klart største eierne med nesten 52% av aksjene. FLNG har per dags dato ingen egne skip på vannet, men de har bestilt seks nybygg som er under konstruksjon, hvor fire av de blir levert i 2018 og to i 2019. De to første skipene kommer allerede nå i første kvartal 2018, og den tredje i andre kvartal 2018. Vi tror dette kan være små triggere på aksjekursen, og det ser også ut som skipene kommer i god timing til rateoppgangen som har vært de siste månedene. Båtene er utstyrt med den nye MEGI (Main engine gas injection) diesel motor, som har ca 30% mindre drivstofforbruk enn de vanlige TFDF og DFDF skipene. Dette blir derfor noen av verdens mest drivstoffeffektive LNG skip i verden, som vil si mindre kostnader og høyere inntekter. FLNG leier i tillegg også to skip på time charter frem til mars, blant annet for å øke sin operasjonelle erfaring.

 

Ratene for shipping av LNG har gått opp veldig mye i høst, mye pga den sterke etterspørselen av LNG fra Kina, som tidligere i høst innførte et forbud mot bruk av kull i de nordlige byene i Kina, deriblant Beijing. Dette for å forsøke å få bukt med den dårlige og livsfarlige luftkvaliteten i byene om vinteren. Men siden tilbudet av naturgass ble for lite, og fordi folk med dårlig råd holdt på å fryse i hjel, måtte myndighetene gå tilbake på forbudet sist uke. Men det jobbes fortsatt hardt i Kina for å få ned kullbruken, og de har sterke mål om å øke naturgass sitt bidrag til landets energi, og å redusere sin avhengighet av kull. Dette betyr at etterspørselen etter LNG fra Kina sannsynligvis kommer til å flerdobles de neste årene, og import utenfra ser ut til å måtte ta en stor andel av denne etterspørselen. I verden er det ventet en økning i LNG handel på over 50% i løpet av 2021, noe som ordreboken av nye LNG skip i dag vanskelig ser ut til å dekke. I følge FLNG vil det mot slutten av 2019 være for lite skip til å dekke etterspørselen etter LNG, og hvis dette kommer til å skje vil ratene gå kraftig opp. I tillegg så er 90% av nybyggene i ordreboken allerede under lange kontrakter. Det er bare elleve skip som ikke har kontrakt enda av nybyggene, og seks av disse er FLNG sine nybygg. FLNG sier de vil starte med korte kontrakter på noen få måneder, slik at de ikke mister muligheten hvis ratene går oppover i 2019 som de tror. Det tar også 26 måneder for konstruksjon av LNG skip, så nye ordrer kan ikke komme ut på vannet før i 2020. Det betyr at de neste par årene kan se ut til å bli en boom for LNG shipping, og allerede nå skal FLNG tjene bra med penger på dagens rater. De estimerer en cash break even på 40 tusen, mens ratene i dag er på over 80 tusen. Nå skal det sies at ratene tidligere i år har vært under 30 tusen, så det svinger fort!

 

Vi ser derfor gode muligheter for at LNG ratene kan fortsette opp de neste par årene, og tror at aksjekursene på selskapene innen LNG ikke har fulgt etter ratene så mye som de kanskje burde. Uansett, shipping er shipping, og det blir sannsynligvis en volatil ferd. Men vi vet at Fredriksen er pengesterk, og FLNG har akkurat hatt emisjon og burde nå være rustet for å høste fra investeringene sine. De har en egenkapitalandel på 75%, og prises til pris/bok på 1. Dette tror vi er en bra inngang med såpass høye rater, og vi synes at FLNG ser ut til å være et bra selskap for eksponering mot LNG shipping.  Videre triggere nå blir levering av skip, og eventuelt en videre økning av ratene.