Porteføljeoppdatering: Skoleduellen Uke 44

Aksjegruppen HiOA kan på sin portefølje vise til en avkastning på 5,6 % siden konkurransestart fredag 23. September. Dette er en nedgang på 2,4 prosentpoeng siden forrige uke.

portefoljeoppdatering uke 44Tethys Oil har en svært spesiell og ikke korrekt utvikling i bildet. Vi ligger rundt null i posisjonen og har 4,5 % utbytte på aksjen. Grunnen til at Tethys Oil er skrevet inn to ganger, er at den ene oppføringen viser utbytteaksjene, mens den andre viser de faktiske aksjene. Ocean Yield har også gått ex-utbytte der vi skal motta ca 9 % utbytte. Sammenlagt har vi dermed omlag 1,5 % av porteføljen i utbytter hittil.

Nedsalg i aksjer

I løpet av uken har vi gått fra å være fullinvestert til å ha 26,9 % i cash. Vi må være minst 70 % investert jf. konkurransereglene, så vi legger med en liten margin.

Endringene i porteføljen:
– Salg av hele posisjonen i Wilhelm Wilhelmsen Holding B (WWiB). Dette gjorde vi fordi vi anser aksjen som traust og saktegående, samtidig har vi allerede fått gode 10 %.

– Halvering av posisjonene våre i bankaksjene Storebrand og Skandiabanken

– Nedsalg i Grieg Seafood og Bakkafrost, som følge av at vi realiserer litt gevinst der.

Bakgrunnen til nedsalget er troen på økt volatilitet og risiko i markedet i perioden som kommer mot og litt etter presidentvalget i USA. Derfor ønsker vi å få porteføljen så markedsnøytral som mulig. For vår del betyr det å gå i maks cash, da hverken shorting, derivathandel eller opsjonshandel er lov.

Nedenfor er Vix-indeksen, også kalt den amerikanske fryktindeksen med daglige candle sticks. Denne måler implisitt volatilitet for 30-dagers opsjoner på S&P 500. Dette betyr med andre ord hvilken volatilitet opsjonene er priset til og dermed hva markedet tror kommer til å være av volatilitet den neste perioden. Som vi ser har Vixen gått fra 15 til 22 (46,6%) siden vi solgte oss ned i posisjoner og vi er tilbake til Brexit-nivåer. Dette er noe vi ser på som et tegn for å minimere risk og det er nettopp det vi har gjort.

Når markedet etterhvert roer seg, vil vi igjen plassere penger i markedet og føler oss komfortable med å sitte med en del cash på hånden. Posisjonene vi sitter på anser vi for fortsatt å være gode posisjoner og vi gleder oss til videre rapportering.

vix-uke-44Skrevet av Peter Ozsvat Carlsson
Leder av Aksjegruppen HiOA

 

Portefølje, Porteføljeoppdateringer, Skoleduellen

Porteføljeoppdatering: Skoleduellen Uke 43

Aksjegruppen HiOA kan på sin portefølje vise til en avkastning på 8 %, siden konkurransestart fredag 23. September.

screenshot_2016-10-27_at_13De største driverne siden oppstart, har foreløpig vært det nylig etablerte innkrevningsselskapet Axactor, samt Grieg Seafood, der vi kan vise til en avkastning på henholdsvis 20,95 % og 32,85 % hittil.

XXL trekker ned etter overraskende kvartalstall. Tethys Oil har levert utbytte på 4,4% og dermed er vi i pluss. Skandiabanken er på bedringens vei etter en lengre periode i minus.

Vi er inne i en spennende tid – nemlig rapporteringstid. Den startet rolig og ble litt mer turbulent utover. Vi holder oss fast og holder oss tro til strategien vår og tar ting rolig.  

Fortsatt god utvikling i Axactor

Axactor har den siste tiden fortsatt trenden med en
sterk utvikling. Kvartalsrapporten for Q310. november er fortsatt den avgjørende kvartalsrapporten. Selskapet har guidet at det er her de skal begynne å tjene penger. Dette blir svært spennende.axactor-teknisk

Kilde: Teknisk Analyse investtech.com (Axactor)

Nykommeren B2Holding

B2Holding har gått opp 1,46 % siden vi tok den inn i porteføljen. På lik linje med Axactor driver B2Holding med inkasso. Selskapet er dog i en annen fase enn Axactor og tjener faktisk penger. Vi har tro på at selskapet kan vokse og skape gode verdier. Teknisk er det mange måter å tegne på. Slik vi tegner fikk vi en bunn på 13.10 og føler selv vi fikk en god inngang.

b2holding-tekniskNykommeren Tethys Oil

Siden vi tok den inn i porteføljen, har Tethys Oil gått ned 1,09%, samtidig gikk selskapet ex-utbytte 26. oktober med et utbytte på omtrent 4,4%. Sammenlagt har vi dermed tjent på posisjonen. Det er mulig at vi får en retest av forrige motstand, men vi tror på videre oppgang. Denne uken har også oljeprisen falt mye, noe som naturlig nok drar ned oljeprodusenten. Les vår fullstendige analyse her:

http://aksjegruppen.no/analyse-av-tethys-oil/

tethys-teknisk

 

Grieg Seafood i godt driv

Med 32,85 % avkastning så langt, er Grieg Seafood den aksjen i Aksjegruppen HiOAs portefølje som har gitt oss mest tilbake på kronen. Aksjen har et sterkt moment, og ligger nå «all time high», lakseprisen har også fortsatt videre opp de siste ukene. Vi mener underliggende drivere som oppgraderinger i laksesektoren og oppside i spottpris kan føre oss videre opp. Kursen har også brutt på oppsiden av trendkanalen. Dette indikerer i første omgang sterkere stigningstakt.

grieg-seafood-uke-42-tekniskKilde: Teknisk Analyse investtech.com (Grieg Seafood)

Fornøyde kunder i Skandiabanken

Skandiabanken er et av våre fundamentale case, der vi ser verdi og har tro på at kombinasjonen av fornøyde kunder og forretningsmodellen bidrar til verdiskapning over tid. Teknisk ser denne dårligst ut i porteføljen på kort sikt. Kursen har gått opp den siste tiden slik at det urealiserte tapet vårt minsker.

skandiabanken-uke-42-tekniskKilde: Teknisk Analyse investtech.com (Skandiabanken)

Bakkafrost

Bakkafrost har på samme måte som Grieg Seafood økt sterkt den siste tiden. Kursen ligger nå på all time high. Videre tror vi at selskapet skal nyte godt av sine konkurransefortrinn gjennom biologiske forhold.

bakkafrost-uke-42-tekniskKilde: Teknisk Analyse investtech.com (Bakkafrost)

Storebrand til månen

Storebrand leverte knallresultat i Q3 med omtrent 20% over forventningene på bunnlinjen. Likevel ble aksjen litt straffet på børs. Dette er et teknisk case for oss og vil holder til vi er i target.

storebrand-uke-42-tekniskØvrige posisjoner

Orkla ble solgt da vi måtte frigjøre penger for å gjøre plass til B2Holding. På tross av at aksjen holder trend, kan den ha møtt noe motstand. Når det gjelder XXL ser vi at selskapet kan komme til å dra nytte av den styrkede kronekursen den senere tiden, noe vi håper vil speile seg i aksjekursen over tid. Aksjen ble straffet på børs som følge av kvartalsrapporten. Det er høye forventinger til selskapet så vi er ikke overrasket over at det svinger godt ved rapportering. Vi holder enn så lenge.  

Ocean Yield holder vi og venter på utbytte. Wilhelm Wilhelmsen holding B holder vi og venter på reprising, da vi tror det er større enn normal rabatt i aksjen.

Analyser, Portefølje, Porteføljeoppdateringer, Skoleduellen

Porteføljeoppdatering: Skoleduellen Uke 2

prosentokningAksjegruppen HiOA kan på sin portefølje vise til en avkastning på 3, 15 %, siden konkurransestart fredag 23. September.

portefoljeDe største driverne siden oppstart, har foreløpig vært det nylig etablerte innkrevningsselskapet Axactor, samt Grieg Seafood, der vi kan vise til en avkastning på henholdsvis 7, 78 og 11, 22 prosent hittil.

Spennende nyheter fra Axactor

Axactor meldte sent i forrige uke om oppkjøp av det tyske selskapet Altor Group, til en prislapp på 17, 7 millioner Euro. Selskapet kjøpte også nylig opp en gjeldsportefølje i Italia, til 5 % av utestående balanseverdi på omlag 59 millioner euro. I tillegg til dette ble det tidligere denne uken meldt om innsidekjøp fra selskapets CEO, Endre Ragnes, gjennom hans heleide selskap Alpette AS. Nevnte faktorer styrker vår tro på selskapet, i tillegg til at vi mener selskapet ser bra ut teknisk, med en potensielt stor oppside.

axactor

Kilde: Teknisk Analyse investtech.com (Axactor)

Grieg Seafood i godt driv

Med 11,22 prosent avkastning så langt, er Grieg Seafood den aksjen i Aksjegruppen HiOAs portefølje som har gitt oss mest tilbake på kronen. Aksjen har et sterkt moment, og ligger nå «all time high». Vi mener underliggende drivere som oppgraderinger i laksesektoren og oppside i spottpris kan føre oss videre opp.

grieg-s

Kilde: Teknisk Analyse investtech.com (Grieg Seafood)

Fornøyde kunder i Skandiabanken

Til tross for at aksjen gikk noe ned foregående uke, kan internettbanken skimte med å ha de mest fornøyde bankkundene i Norge. I en undersøkelse gjort av EPSI Norge, som senere ble gjengitt av E24, kom det frem at Skandiabankens kunder ga banken en snittscore på 78,8 av 100. Til sammenligning fikk storbanken DNB en snittscore på 65.0 av 100 fra sine kunder – og de fikk av den grunn jumboplassering i undersøkelsen, der 3500 privatpersoner og bedrifter ble spurt. Rent teknisk ser aksjen nå dårlig ut med et brudd ned, men vi mener at det fundamentale fortsatt er gjeldende på lang sikt, og beholder vår posisjon uendret.

skandiabanken

Kilde: Teknisk Analyse investtech.com (Skandiabanken)

Øvrige posisjoner

Det er blått- og opp over hele linjen for våre øvrige posisjoner, og vi beholder porteføljen uendret inntil videre. Bakkafrost er etter Grieg Seafood og Axactor, den aksjen med best avkastning så langt for vår del. Aksjen har brutt motstanden på 324, og har et godt moment.

bakkafrost

Kilde: Teknisk Analyse investtech.com (Bakkafrost)

Våre posisjoner i Storebrand og Wilhelm Wilhelmsen Holding består, og begge aksjene ser fortsatt gode ut rent teknisk. Hva angår Orkla, er ikke denne aksjen like sterk teknisk. På tross av at aksjen holder trend, kan den ha møtt noe motstand. Når det gjelder XXL ser vi at selskapet kan komme til å dra nytte av den styrkede kronekursen den senere tiden, noe vi håper vil speile seg i aksjekursen over tid.

Vår siste posisjon, Ocean Yield, kunne sent i forrige uke melde om innsidekjøp i selskapet. I en børsmelding fredag 30. September, ble det flagget at Kjell Inge Røkke hadde kjøpt 100 800 aksjer i selskapet. Røkke med nærstående familie sitter, etter transaksjonen, med en aksjemajoritet på 66,29 %. I tillegg har Ocean Yield fått én ny båt på vannet, med flere i vente.

Forfattet og publisert av Kenneth Andersen og Sara Kvam 

Analyser, Portefølje, Porteføljeoppdateringer, Skoleduellen

Grunnportefølje til Skoleduellen 2016-17

Aksjegruppen HiOA starter Nordnet-konkurransen med eAksjegruppen Logodiversifisert portefølje innen flere sektorer. Sektorene som ble valgt vurderes å ha gode underliggende drivere for at selskapene skal klare å skape vekst i tiden som kommer. 

Vi har valgt som følger:

  • Grieg Seafood
  • Bakkafrost
  • Skandiabanken
  • Axactor
  • Storebrand
  • Ocean Yield
  • Wilhelm Wilhelmsen Holding B
  • XXL
  • Orkla

I sjømatsektoren har vi tro på at lakseprisene holder seg eller stiger. Vi fortsetter dermed caset fra forrige semester og satser på laks. Kursnedgangen den siste tiden ser vi kun på som et attraktivt sted å komme inn i aksjene på.

Grieg Seafood og Bakkafrost

Etter å ha vurdert en rekke selskaper og papirer, falt valget på Grieg Seafood og Bakkafrost, som utmerket seg som favoritter innen sjømatsektoren. Ved å velge denne kombinasjonen tror vi på at vi får gode kvalitetsselskaper som har forholdsvis mer spotpriseksponering (Grieg) og lengre kontrakter (Bakka).

grieg-seafood

Teknisk – Grieg Seafood (Kilde: investtech.com)

bakkafrostTeknisk – Bakkafrost (Kilde: investtech.com)

Skandiabanken

På tross av stor oppgang den siste tiden og at selskapet har brutt en positiv trendkanal, har Aksjegruppen HiOA valgt å ta en posisjon i Skandiabanken. Dette begrunnes med selskapets fundamentalt sett gode tall, og at forvalterne ser på selskapet som spennende.

skandiabankenTeknisk – Skandiabanken (Kilde: investtech.com)

Axactor

I likhet med Skandiabanken anser vi AXA som spennende. Aksjegruppen mener at Q3 potensielt kan være avgjørende, med tanke på muligheten for at selskapet går break-even. Dersom selskapet klarer å nå målet sitt om å begynne å tjene penger i Q3, ser Aksjegruppen HiOA for seg et stort oppsidepotensial. Selskapet har i tillegg en kompetent ledelse som selv sitter fullastet i aksjen, hvilket skaper kredibilitet.

axactorTeknisk – Axactor (Kilde: investtech.com)

Storebrand

Storebrand er tatt med i porteføljen på bakgrunn av teknisk analyse, der forvalterne mener å se en oppside på omlag 20 % i første omgang. Videre har selskapet tjent mer og mer penger i løpet av den to år lange sidelengse bevegelsen.

storebrandTeknisk – Storebrand (Kilde: investtech.com)

Ocean Yield

Ocean Yield utmerker seg ved å ha en sikker cash flow, god visibilitet i kontantstrømmen og bindende kontrakter. Selskapet er også sterke på utbytter. I tillegg ser Aksjegruppen HiOA at selskapet er billig på nøkkeltall. Den tekniske analysen viser grunnlag for et godt sted å komme inn i aksjen.

ocean-yieldTeknisk – Ocean Yield (Kilde: investtech.com)

Wilh. Wilhelmsen Holding ser. B

Valget av Wilh. Wilhelmsen Holding ser. B, har grobunn i en analyse gjort av forvalterne. Denne analysen vil senere publiseres i helhetlig format. Selskapet Wilh. Wilhelmsen Holding har gjennom sin eierandel i flere selskaper en P/B på snaut 0,4 og P/E rundt 4, hvilket vi anser å være en stor rabatt. Dette er en stor del av grunnen til at forvalterne ønsker å vekte midler mot nettopp WWIB.

wilh-wilhelmsen-holding-ser-bTeknisk – WWIB (Kilde: investtech.com)

XXL

Selskapet har gjennom lang tid vist en positiv tendens. Aksjegruppen HiOA mener at pilene fremdeles peker oppover for selskapet, med et stort vekstpotensial, spennende prosjekter i ermet og en god butikk som forvalterne har valgt å plassere penger i.

xxlTeknisk – XXL (Kilde: investtech.com)

Orkla

Orkla har høye og stabile inntekter, i tillegg til at selskapet viser en positiv trend. Aksjegruppen HiOA har en grunnleggende tro på konsumvarer, som følge av lave renter.

orklaTeknisk – Orkla (Kilde: investtech.com)

 

Forfattet av: Peter Ozsvat Carlsson, Kenneth Andersen og Sara Kvam

Analyser, Porteføljeoppdateringer, Skoleduellen

Oppsummering av semesterets Nordnet-konkurranse

Oppsummering av semesterets Nordnet-konkurranse

Siden januar har Aksjegruppen HiOA vært med i Nordnet-konkurransen. Der konkurrerer syv høyskoler og universitet, samt en ekspertportefølje, om å få best mulig avkastning på 100 000 kr. Giring, derivathandel og shorting er ikke lov. Kun handel i «vanlige» aksjer og fond.

Helt siden august 2015 har vi forvaltere vært tvilende til både aksje- og obligasjonsmarkedet. Allerede i oktober gikk flere av oss short basert på disse tankene. Dermed ble det en trøblete, men spennende omstilling å gå fra så bear til å se etter muligheter for å gå long og samtidig overholde konkurransereglementet.

Vi startet med en strategi vi valgte å kalle «tape minst». Denne var basert på at ettersom markedene faller og vi ikke kan shorte i Nordnet-konkurransen, vil vi heller prøve å finne den mest stabile porteføljen og la alle andre tape mer enn oss. Dette fungerte en stund, men da markedene snudde og begynte å gå oppover ble denne trauste og stabile porteføljen for treg mot konkurrentene og vi lå dermed svært dårlig an relativt sett mot  de andre. Vi skulle gjerne holdt denne strategien dersom konkurransen varte mer enn ett semester om gangen.

Innovate or die

For å i det hele tatt henge med de andres porteføljer måtte vi omstille oss og være til stede i det som skjedde i markedene til enhver tid. Vi innså at vi måtte reagere og ikke predikere. Dette gjorde at vi omstilte oss og la fra oss «tape minst» – strategien.  Vi gikk høybeta og prøvde å plukke aksjer som var «hot». Tross at vi kom sent i gang med denne omstillingen, klarte vi å klatre oppover i rangeringen. Vi klatret fra siste plass til tredje plass.

Vi plasserte aksjene i to ulike kategorier: Keepers og bets. Keepers er aksjer som vi ser en fundamental verdi i, gjerne også teknisk. Felles er likevel at vi kan tåle motgang og bli med på litt nedtur. Her er aksjer som Bakkafrost, Marine harvest, XXL og andre kvalitetsaksjer der vi har tjent gode prosenter. Et av våre store feiltrinn var Bw LPG, et selskap vi liker godt, der vi til slutt måtte bite i det sure eplet og realisere 30% tap.

Bets er aksjer som enten slår inn nå og skikkelig bra eller rett ut. Gaming Innovation Group med 26% avkastning og Dry Ships med 64% avkastning var begge bets der vi føler vi traff godt. Dry Ships var en aksje vi hadde på watchlisten vår og heldige som vi var klarte vi å kjøpe på bunn og selge på topp. Så heldige var vi ikke med flere av de andre betsene som i realiteten kostet oss noen prosenter og kurtasje hver gang.

Planen ved omstillingen var likevel klar:  Kjør høybetaportefølje og håp på at markedet holder til konkurranseslutt.

Døden på slutten

I løpet av den siste uken i konkurransen har porteføljen vår gått fra 13% avkastning på intradag topp til å avslutte med 3,5% + 0,8% i utestående utbytter fra XXL og Frontline. Vi gikk fra tredjeplass til å avslutte på en femte plass. Nedgang på 10% i løpet av en uka må kunne sies å være ganske katastrofalt. Dette er som følge av dårlig risikostyring. Vi hadde på forhånd hele fire salgsformasjoner i OBX og vel. Brexit frykt var heller ikke helt uventet. Dette reagerte vi ikke på fordi vi håpet på at markedet skulle holde til konkurranseslutt. Dette straffet seg og vi har lært at håp kanskje ikke hører hjemme i hverken spekulasjon eller aksjemarkedet.

Forvalternes ord

Undertegnede er meget stolt av samarbeidet vi forvaltere i Aksjegruppen HiOA har fått til. Vi er en organisasjon i sterk vekst og det er utrolig moro å ha et så fantastisk team rundt seg. Utenom ukentlige møter har vi en egen chat. Her har det blitt sendt like i underkant av 15 000 meldinger siden konkurransestart (!!). Forvalterne gjør en kjempejobb med å overvåke markedet og følge opp pågående case på alle mulige måter.

Vi er også utrolige takknemlige ovenfor Nordnet for at vi får være med på denne spennende konkurransen.

Nedenfor deler vi med dere noe av grunnen til hvorfor vi har et bearish syn på markedet og hvorfor flere av oss sitter posisjonert for markedsnedgang. Dette er selvfølgelig tematikk som kan snakkes om i timesvis, men som en kortversjon.

Vi ser først på hva normale konsekvenser er av et flatt år. Potensialet for en ganske dyp nedgang er der, men dog ikke veldig signifikant i seg selv.

Evernote Camera Roll 20160411 193310

Trendanalyse er noe vi tror på og det har en viss forankring i akademia. Grafen under viser andel av aksjene i S&P500 – indeksen som er over 200 dagers glidende gjennomsnitt, som ofte er en temperaturmåler for bull/bear-marked.

Vi ligger nå altså lavt, det er med andre ord kun de store, høyt vektende selskapene som holder indeksen oppe.

thumb_spx200r_1024

For å ta den tekniske biten, så skriker den også selg. Nedenfor viser S&P 500 ukeschart med 50 og 100 ukers glidende snitt. Den ene grafen er bare zoomet inn på inneværende kryss. Det vi ser er altså et dødskors.

thumb_Screen Shot 2016-05-09 at 1.29.44 PM_1024

TearOff.html

Du er kanskje rask med å si at: «jammen gutter, dette er bare teknisk analyse og prediksjon, all akademia sier jo at dette bare er tull». Helt i orden sier vi, her er EPS-tall basert på internregsnap vs. rapportert regnskap. Oppkjøp av egne aksjer er også for tiden rekordhøyt. Hva har det å si? Vel, ledere som har bonuser basert på f. eks.  EPS har alle intensiver for å minimere antall aksjer og høyne aksjekursen eller annen type gaming for å få utbetalt penger. Vi ser at differansen mellom GAAP og Non-GAAP ikke har vært større siden 2008.

Evernote Camera Roll 20160521 155046

Nå skal vi ikke starte på obligasjonsmarkedet og kredittsituasjonen til bedrifter i verden, men vi kan raskt skyte inn at 27% av utstedt gjeld i ’06, ’07 hadde B-gradering. I dag har 71% av utstedt gjeld de siste to årene B-gradering.

Happy crash!

Med vennlig hilsen
Peter Ozsvat Carlsson
Leder i Aksjegruppen HiOA

**Grafene er hentet fra trader og tidligere analysesjef i Aksjegruppen HiOA Joachim Sogn

Analyser, Porteføljeoppdateringer

To salg og ett kjøp i uke 23

Først solgte vi halve posten vi hadde i DNB OBX, som er en ETF som speiler OBX-indeksen for de 25 mest omsatte aksjene på Oslo Børs. Salget gjorde vi for å finansiere kjøp av DNO. Deretter solgte vi BWLPG som gikk ut på stop-loss.

Pengene vi hadde, og har, i DNB OBX så vi på som en fin cash-allokering i mangel av andre muligheter i markedet, og også for å få en større oljeeksponering som vi ellers hadde lite av. Når vi bestemte oss for å kjøpe DNO var det derfor naturlig å selge DNB OBX for å finansiere kjøpet, som da gjør at vi får en enda større oljeeksponering i porteføljen.

Kjøp av DNO

Oljen har vært sterk i det siste, der den nærmest har ignorert dårlige nyheter og gått sterkt på gode nyheter. Det ser vi på som et styrketegn, og vi hadde derfor lyst til å øke oljeeksponeringen vår. DNO er et spennende selskap som vi tror har det største kortsiktige potensiale av oljeselskapene på Oslo Børs hvis oljen fortsetter opp. Samtidig er det sannsynligvis også den aksjen med størst risiko, og vi har derfor satt en ganske tett stop-loss slik at tapet eventuelt ikke vil bli for stort.

DNO ASA er et innovativt, kompetanseorientert oljeselskap med fokus på leting, utvikling og produksjon i internasjonale petroleumsprovinser.

DNO ASA er et innovativt, kompetanseorientert oljeselskap med fokus på leting, utvikling og produksjon i internasjonale petroleumsprovinser.

Aksjen har i det siste gått bra og hatt et større handelsvolum enn normalt. Ved teknisk analyse av aksjen mener vi at vår inngangskurs utgjør en ganske bra risk/reward med tanke på kursmål og stop-loss.

Salg av BWLPG

BWLPG gikk ut på stop-loss denne uken, og har vært en av de dårligste investeringene våre, selv om vi dog fikk med et bra utbytte på veien. Vi kjøpte BWLPG i starten av april fordi selskapet hadde gått mye ned, og spotratene i VLGC historisk har gått opp i mai og juni i forhold til mars. Vi så derfor på det som en attraktiv inngangskurs.

Spotratene gikk for så vidt minimalt opp i slutten av april og de tre første ukene av mai, men så har det vært to uker med dårligere rater igjen, der BWLPG har gått kraftig ned. En stor økning av nybygg på vannet er nok grunnen til at spotratene ikke har kommet seg. Det kan hende spotratene er «forsinket» og kommer seg utover sommeren, men planen vi hadde feilet, og vi tar tapet før det eventuelt skulle bli større. Det er lurt å kutte tapene tidlig, glemme selskapet en stund, og heller fokusere på andre muligheter på børsen.

– Tormod Frogner Borge

 

Skoleduellen i Nordnet nærmer seg nå slutten, og du kan følge oss mot siste innspurt her: Aksjegruppen HiOA

Porteføljeoppdateringer

Går for gull

Forrige uke bestemte vi oss for å selge Precise Biometrics, og heller satse på metallindustri og hydrogenteknologi.

Vi går for gull med Robert Friman denne uken.

Vi går for gull med Robert Friman denne uken.

Etter en laber uke med fingerprintteknologi solgte vi oss ut av svenske Precise Biometrics med et lite tap.  Vi har likevel troen på svenske aksjer og kjøpte oss dermed inn i Robert Friman International AB. De driver med både råvarer og salg av smykker – og vi går selvfølgelig for gull!

Vårt andre kjøp falt på NEL ASA som er en global, ledende leverandør av hydrogenteknologi til industri og energiformål. Selskapets røtter går helt tilbake til Norsk Hydro i 1927, og deres hovedprodukter er hydrogenproduksjonsanlegg basert på vannelektrolyse, komplette hydrogenstasjoner for transportsektoren og fornybare energilagringsløsninger.

– Karina D. Håvik

 

 

Porteføljeoppdateringer

GIG solgt

Etter 26% avkastning takker vi for turen.

I dag solgte vi Gaming Innovation Group til en avkastning på 26%. Vi så teknisk motstand ved 3.40, lot den teste og flyttet stop loss til 3.25. Da den ikke brøt ved 3.40 gikk den på stoppen. Lignende drag har tidligere gitt en avkastning på 50%, noe som skulle tilsi target på 3.30-området.

Porteføljen vår ser pr. dags dato slik ut.

Porteføljen vår ser pr. dags dato slik ut.

Følg med oss videre i Nordnet-konkurransen.

Porteføljeoppdateringer

Treg på gassen – 3 nye inn i uke 9

Etter en periode med oppgang og brudd på flere motstandsnivåer i både OSEBX og olja gir vi endelig litt gass og går vekk fra «tape minst»-strategien vi har hatt hittil – enn så lenge.

Markedet
På Oslo Børs ser vi for oss en økning i inneværende drag oppover på ca. 5-7%, og derfor tør vi på kort sikt å øke risikoen. Foreløpig holder vi oss fortsatt unna olje. Vi har rett og slett ingen stor formening om oljemarkedet. Dollaren har dog falt den siste tiden som følge av økte oljepriser, men vi har fortsatt tro på den og sitter enda eksponert. Når det kommer til råvarer har vi sett en sterk økning den siste tiden, som gir oss god grunn til å tro på fortsatt økning i dette området og vi beholder derfor gullposisjonen vår i ro til tross for relativ høy volatilitet.

GIG er èn av våre nye kjøp denne uken.

GiG er én av våre tre nye kjøp denne uken.

3 nye inn i uke 9
Fra tidligere trauste og trygge aksjer har vi nå bestemt oss for å gi mer gass i porteføljen. Vi går bort ifra «tape minst»-strategien som første oss til topps mens børsen falt som mest. Porteføljen ønsker vi skal ha en høyere beta enn tidligere og mål om at vi kan holde oss på nivå med veksten i OSEBX selv uten oljeeksponering. Vi har solgt Protector Forsikring, halvvert posisjonen i Marine Harvest og gjort tre meget spennende kjøp; Fingerprint Cards AB ser. B, Gaming Innovation Group og Precise Biometrics AB.

Protector Forsikring
Vi solgte oss ut av Protector Forsikring denne uken, og tok med oss en liten gevinst til å bruke på andre aksjer.

Marine Harvest
Vi tjente gode penger og har derav fortsatt troen på laks, men både Marine Harvest og Bakkafrost har støtt på teknisk motstand på kort sikt. Etter at Fredriksen solgte seg ut av Marine Harvest og kursen falt, bestemte vi oss for å skjerme for ytterligere fall ved å halvere vår andel i lakseselskapet. Det vi satt igjen med etter salget fikk vi brukt på tre nye aksjer med historisk høy beta.

Vi har halvvert andelen i Marine Harvest etter at Fredriksen kjøpte seg ut.

Vi har halvvert andelen i Marine Harvest etter at Fredriksen solgte seg ut. Foto: Eivind Yggeseth/Finansavisen.

Tre teknologiske nykjøp
Vi satser stort innen fingerprint-teknologien denne uken og har nå investert i Fingerprint Cards AB ser. B, Gaming Innovation Group og Precise Biometrics AB. Disse tre nykjøpene er alle sammen fine tekniske case hvor vi ser en stor potensial oppside og fine nivåer for stop loss. Vi tror også på en generell vekst i bransjen for Biometrics, og velger derfor å ha to forholdsvis like selskaper for å diversifisere litt. Dette var noe vi bestemte oss for ett par dager i forveien, og dagen vi kjøpte ble det lansert nye avtaler i GiG som vi tror ble startskuddet for det teknologiske draget vi ser for oss.

Grunndelen av porteføljen
XXL og Veidekke gikk inn i grunndelen av porteføljen vår, de har gode fundamentale årsaker til kjøp. Vi tror på Veidekke fordi det ved nedgangstid historisk har vist seg at regjeringer som følger Keynes-modellen øker satsningen på blant annet infrastruktur. Norge følger en slik økonomisk modell og det legger vi til grunn for økt satsing på infrastruktur. Dette reflekteres også i Nasjonal transportplan som nylig ble fremlagt, og det øker framtidsutsiktene for blant annet Veidekke. Tidligere eide vi også jernbaneprodusenten NRC Group. Den gikk i en for tett stop loss og har siden den gang «dessverre» økt med hele 15-20 %. Dette var et kjøp vi gjorde på samme grunnlag som Veidekke i tillegg til at aksjen så teknisk fin ut.

Vi liker XXL og konseptet. Utsiktene til selskapet ser bra ut og vi tror på fremtidig vekst der. En aksje av typen «kjøp og legg i skuffen».

Følg med oss her: Nordnet-konkurransen

Karina D. Håvik og Peter Ozsvat Carlsson

Porteføljeoppdateringer

Aksjeligaen

Forvalterne har delt seg i to, og startet egne porteføljer som vil konkurrere mot hverandre i tiden fremover. Gruppene heter Ares og Hermes, og per dags dato ser rangeringen slik ut:

11269968_10155687348145788_895443749_o
11324172_10155687347850788_1145780089_o

Ares  sin investeringsstrategi: 
1. Vi investerer i selskaper der vi ser 3 ganger så stor oppside som nedside.
2. Vi begrenser oss til 9 % tap per handel.
3. Vi investerer i ”upopulære” aksjer.

 

Hermes sin investeringsstrategi går ut på å dele aksjene opp i 3 kategorier: En grunnmur(20%), et midtsjikt(40%) og fløten(20%).

Grunnmuren representerer, som navnet tilsier, grunnmuren i norsk økonomi, med fordeling 5% per sektor.

Midtsjiktet er for aksjer som fundamentalt gjør det bra, med evt. store tekniske drag.  Spekulativt er lov, så lenge fundamentalt er fint. Ettersom dette er en stor post er det veldig viktig å diversifisere. Dette innbærer at vi sprer risikoen ved å investere i ulike bransjer, slik at porteføljen vår ikke vil være avhengig av de samme faktorene.

Fløten vil bestå av aksjer der de tekniske indikatorene tilsier dette, med andre ord ren trading.  Denne posten vil stå i betalingsmidler når den ikke er i bruk.

Ledige betalingsmidler bør alltid være 20%, ellers går det inn i fløten.

 

Skrevet av Ana Cojocaru og Asja Sahbaz 
Porteføljeoppdateringer