Investeringsstrategi og filosofi

Overordnet strategi og filosofi for Aksjegruppen HiOA
Aksjegruppen HiOA investerer i selskaper som viser en positiv utvikling. Generelt vil det si selskaper med gode ledere og med et godt produkt. Vi ønsker å forstå bedriftene vi investerer i inn og ut. Dette innebærer forståelse av blant annet visjoner og mål, og bedriftens arbeid for å nå disse. Vi ønsker også å forstå bransjen i sin helhet for en innsikt i hvordan bransjen tjener penger, hvilke konkurransefordeler bedriften har og hva som gjør bedriften til bransjens beste. For oss er det altså viktig å forstå hvordan bedriften fungerer. Her kan faktorer som kundetilfredshet, de ansattes eierskap i bedriften og kostnadselementer spille inn. Dette mener vi er viktig for å investere riktig.

Fundamental analyse 

Vi mener realvekst er grunnlaget for trend, og legger derfor mest tyngde på den fundamentale analysen. Her bruker vi en rekke nøkkeltall fra kvartalsrapporter og årsrapporter for å vurdere bedriftene i sin helhet.

Money Management

Det å kjøpe og selge til riktig tid er avgjørende for å oppnå ønsket avkastningen. I tillegg er det viktig å alltid ha penger tilgjengelig for nye innskudd. Ved å ha penger tilgjengelig, sikrer vi at det ikke blir nødvendig å trekke pengene fra en investering til fordel for en annen. Vi ser på Money Management som like viktig som investeringsstrategi. Derav poengterer vi viktigheten av det kjente uttrykket «Time is time and money is money in the stock market» (Jesse Livermore).

Teknisk analyse

Aksjegruppen HiOA bruker teknisk analyse for å finne et godt kjøp- eller salgstidspunkt. Her ser vi på kortsiktige svingninger gjennom indikatorer som Relative Strength Index (RSI), Moving Average Convergence Divergence (MACD) og volum. På noe lenger sikt ser vi på tekniske indikatorer som trend og glidende gjennomsnitt.

Våre 6 lover:
1. Vi begrenser tapene, og rir på vinnerne
2. Alltid ha cash tilgjengelig for nye innskudd
3. Ha ALLTID et stop loss
4. Vi har en KLAR PLAN for hver aksjehandel
5. Sats på selskapet som er best i bransjen
6. Vi stoler på vår egen dømmekraft, og ingen andres!

Vi har i tillegg valgt å inkludere Warren Buffet da vi anser han som et forbilde og en av verdens mest anerkjente investorer.

Warren Buffetts 10 beste investeringstips