Om Aksjegruppen

Vi i Aksjegruppen OsloMet analyserer aksjer og sprer kunnskap om aksjemarkedet til studenter


Aksjegruppen OsloMet er en analyseorganisasjon bestående av en gruppe studenter fra OsloMet –  Storbyuniversitetet. Gjennom faglige og sosiale aktiviteter ønsker vi å skape engasjement blant våre medstudenter på OsloMet. Vi kan tilby en diversifisert portefølje med vekting i ulike bransjer. På vår hjemmeside aksjegruppen.no vil vår egen portefølje alltid være tilgjengelig med daglig og historisk avkastning. I tillegg kan man finne spennende oppdateringer om markedet med mulige kommentarer fra vår synsvinkel.

Styremedlemmer

Bjørn Magne Læknes

Styreleder, Forvalter

Alder: 23 år

Studieretning: Bachelor i økonomi og administrasjon

Kontakt: Bmlaknes@gmail.com

Thomas Sivert Nielsen

Nestleder, Forvalter

Alder: 24 år

Studieretning: Bachelor i økonomi og administrasjon

Kontakt: thomanielsen@outlook.com

Gunnar Oppedal Halvorsen

Økonomiansvarlig, Forvalter

Alder: 20 år

Studieretning: Bachelor i økonomi og administrasjon

Kontakt: gunnar-halvorsen@hotmail.com


Nora Frøland Theigen

PR og sosiale medier ansvarlig, Forvalter

Alder: 21 år

Studieretning: Bachelor i Økonomi og Administrasjon

Kontakt: noratheigen@yahoo.no

Maximilian Stiegler Chadoyan

IT ansvarlig, Forvalter

Alder: 24 år

Studieretning: Bachelor i anvendt datateknologi

Kontakt: Max.chadoyan@gmail.com

Erik Are Madsen

Arrangementsansvarlig, Forvalter

Alder: 21 år

Studieretning: Bachelor i økonomi og administrasjon

Kontakt: Eirik.are.madsen@outlook.com

Robin A. Indrestrand

Forvalter

Alder: 27 år

Studieretning: Bachelor i Sykepleien

Kontakt: rindrestrand@gmail.com

Adrian Kasapolli

Forvalter

Alder: 24 år

Studieretning: Bachelor i økonomi og administrasjon

Kontakt: kasapolliadrian@gmail.com

Sigurd Agnalt

Forvalter

Alder: 21 år

Studieretning: Bachelor i økonomi og administrasjon

Kontakt: Sigurd1997@live.no

Iver Vattøy

Forvalter

Alder: 22 år

Studieretning: Bachelor i økonomi og administrasjon

Kontakt: iver.vattoy@gmail.com

Berkan Akin

Forvalter

Alder: 21 år

Studieretning: Bachelor i økonomi og administrasjon

Kontakt: berkanakin.ba@gmail.com

Oskar Sylte Garnes

Forvalter

Alder: 19 år

Studieretning: Bachelor i økonomi og administrasjon

Kontakt: oskar.s.garnes@gmail.com