Om Aksjegruppen

Vi i Aksjegruppen OsloMet analyserer aksjer og sprer kunnskap om aksjemarkedet til studenter


Aksjegruppen OsloMet er en analyseorganisasjon bestående av en gruppe studenter fra OsloMet –  Storbyuniversitetet. Gjennom faglige og sosiale aktiviteter ønsker vi å skape engasjement blant våre medstudenter på OsloMet. Vi kan tilby en diversifisert portefølje med vekting i ulike bransjer. På vår hjemmeside aksjegruppen.no vil vår egen portefølje alltid være tilgjengelig med daglig og historisk avkastning. I tillegg kan man finne spennende oppdateringer om markedet med mulige kommentarer fra vår synsvinkel.

Styremedlemmer

 

 

Tormod Borge

Styreleder, Forvalter

Alder: 29 år

Studieretning: Master i Økonomi og administrasjon

Kontakt: Tormodfb@hotmail.com

 

 

 

 

 

 

 

Bjørn Magne Læknes

Nestleder, Forvalter

Alder: 20 år

Studieretning: Bachelor i økonomi og administrasjon

Kontakt: Bmlaknes@gmail.com

 

 

 

 

 

Peter Marius Stangeland

Økonomiansvarlig, Forvalter

Alder: 20 år

Studieretning: Bachelor i økonomi og administrasjon

Kontakt: Stangeland.pm@gmail.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Ivar Ryttervold

Arrangementsansvarlig, Forvalter

Alder: 21

Studieretning: Bachelor i Økonomi og Administrasjon

Kontakt: ivar.ryttervold@gmail.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maximilian Stiegler Chadoyan

Medieansvarlig, IT ansvarlig, Forvalter

Alder: 23 år

Studieretning: Bachelor i anvendt datateknologi

Kontakt: Max.chadoyan@gmail.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Erik Are Madsen

PR-ansvarlig, Forvalter

Alder: 21 år

Studieretning: Bachelor i økonomi og administrasjon

Kontakt: eirk.madsen@gmail.com

 

 

 

 

 

 

 

 

Simen Thorsrud

Forvalter

Alder: 20 år

Studieretning: Bachelor i Økonomi og administrasjon

Kontakt: sim1.thorsrud@gmail.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kristina Bruu Thorbjørnsen

Forvalter

Alder: 24

Studieretning: Master i økonomi og administrasjon

Kontakt: kristina.thorbjornsen@gmail.com

 

 

 

 

 

 

 

Tarald Dysvik Strander

Forvalter

Alder: 22 år

Studieretning: Bachelor i Bygg og Energiteknikk

Kontakt: tarald.strander@gmail.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Thomas Brastad

Forvalter

Alder: 18 år

Studieretning: Bachelor i økonomi og administrasjon

Kontakt: Thomasbrastad@yahoo.no

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Even Aares

Forvalter

Alder: 21 år

Studieretning: Bachelor i økonomi og administrasjon

Kontakt: even.aares@gmail.com