Om Aksjegruppen

Vi i Aksjegruppen HiOA analyserer aksjer og sprer kunnskap om aksjemarkedet til studenter


Aksjegruppen HiOA er en analyseorganisasjon bestående av en gruppe studenter fra Høgskolen i Oslo og Akershus. Gjennom faglige og sosiale aktiviteter ønsker vi å skape engasjement blant våre medstudenter på HiOA. Vi kan tilby en diversifisert portefølje med vekting i ulike bransjer. På vår hjemmeside Aksjegruppen.no vil vår egen portefølje alltid være tilgjengelig med daglig og historisk avkastning. I tillegg kan man finne spennende oppdateringer om markedet med mulige kommentarer fra vår synsvinkel.

Styremedlemmer

 

Tormod Borge

Styreleder, Forvalter

Alder: 28 år

Studieretning: Bachelor i Økonomi og Administrasjon

Kontakt: Tormodfb@hotmail.com

 

 

 

 

 

 

 

Frida Johansen

PR-, IT og Markedsansvarlig

Alder: 19 år

Studieretning: Anvendt Datateknologi

Kontakt: Frida.sj@icloud.com

 

 

 

 

 

 

Jenny Antonsdottir

Eventansvarlig

Alder:

Studieretning:

Kontakt:

 

 

 

 

 

 

Simon Guldbrandsen

Forvalter

Alder: 24 år

Studieretning: Master i Økonomi og Administrasjon

Kontakt:

Guldb98@gmail.com

 

 

 

 

 

Bjørn Magne Læknes

Forvalter

Alder: 19 år

Studieretning: økonomi og administrasjon

Kontakt:

Bmlaknes@gmail.com

 

 

 

 

Even Aares 

Forvalter

Alder: 20 år

Studieretning: bachelor i økonomi og administrasjon

Kontakt: Evenaares@gmail.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Håkon Herland Andersen 

Alder: 23 år

Studieretning: bachelor i økonomi og administrasjon

Kontakt: Herland-andersen@hotmail.com

 

 

 

 

 

 

Christian Delebekk

Forvalter

Alder: 21 år

Studieretning: bachelor i økonomi og administrasjon

Kontakt: Christianedelebekk@hotmail.com