Our Team

Aksjegruppen OsloMet er en analyseorganisasjon bestående av en gruppe studenter fra OsloMet –  Storbyuniversitetet. Gjennom faglige og sosiale aktiviteter ønsker vi å skape engasjement blant våre medstudenter på OsloMet.

På vår hjemmeside aksjegruppen.no vil vår egen portefølje alltid være tilgjengelig med daglig og historisk avkastning. I tillegg kan man finne spennende oppdateringer om markedet med mulige kommentarer fra vår synsvinkel.

 

Iver Vattøy

Leder

Nora Theigen

Økonomiansvarlig

Max Stiegler

Nestleder

Sigurd Agnalt

Content Writer

Robin Indrestrand

Marketing Specialist

Adrian Kasapolli

Keyword Researcher