Start av Skoleduellen 2020/2021!

25sep, 2020

Endelig har skoleduellen startet opp igjen! Vi starter i år med en portefølje bestående av seks aksjer og en kontantbeholdning på 25%.

Sparebank Vest (SVEG)

Sparebank Vest er Norges tredje største sparebank, og har store markedsandeler særlig på Vestlandet. Banken har sitt hovedkvarter i Bergen, men har også filialer rundt om i de fleste byer på Vestlandet.

Banken kan vise til solid drift over flere år, og er derfor inkludert i vår portefølje også dette semesteret. 

Resultat før skatt andre kvartal 2020 var 611 MNOK, noe som gir en god egenkapitalavkastning på 12,2% (resultat pr egenkapitalbevis 1,79kr). 

Aksjekursen er i skrivende stund på 66,10 kr. Vi ser på Sparebank Vest som et attraktiv investeringsobjekt grunnet at den er relativt lavt priset, (P/E=11,38), samtidig som de viser god drift med en solid kjernekapitaldekning i grunn (18,1%).

SVEG har eierinteresser i flere andre selskaper, blant annet Eiendomsmegler Vest, Frende og Brage Finans. Vi ser også på det nyoppstartede konseptet Bulder Bank som en fremtidig driver for vekst. Selskapet er heleid av SVEG, og skal fange opp deler av markedet som SVEG tidligere ikke har hatt tilgang til. 

Telenor 

Telenor har over 180 millioner kunder og er blant de største selskapene i verden målt i antall mobilkunder. Telenor opererer i dag i 10 land og er leverandør av telekom-, data- og mediekommunikasjonstjenester. 

Selskapet har over flere år vist seg å være et stabilt selskap og en “trygg havn” i usikre tider. Dette er noe av grunnen til at vi har valgt å inkludere Telenor i porteføljen vår. 

Omsetningen i 2.kvartal (2020) var 30.9 milliarder NOK. Aksjekursen er nå 149,85 NOK, noe vi ser på som en grei pris for selskapet. 

Teknisk, på kort sikt, har Telenor brutt gjennom støttelinjen på 149kr. 

Oppkjøpet av DNA i Finland ser bør også by på muligheter for Telekom-giganten, der Telenor kan implementere eksisterende løsninger fra det skandinaviske markedet. 

Bakkafrost

Bakkafrost er et av de største selskapene for lakseoppdrett i verden. Bakkafrost nyter en premie på laksen på grunn av større fisk og høy kvalitet.

Den geografiske beliggenheten på Færøyene og kvaliteten på fôret er noe av grunnlaget for den suksessfulle virksomheten. Bakkafrost tilbyr alt fra rogn til ferdige merverdiprodukter til sluttkonsumenter. De blir ansett som en av de beste i bransjen, og har levert en gjennomsnittlig vekst på 20%, 18,8 EBIT/kg og operating margin på 30% årlig de siste 10 årene – som er betydelig mer enn sine konkurrenter. 

Videre har Bakkafrost kjøpt opp Scottish Salmon Company som forhåpentligvis vil bære frukter de kommende årene. Offshore-ekspansjon gir også en mulighet for vekst i fremtiden. Økt global trend med økende etterspørsel etter protein vil være gunstig for bransjen og Bakkafrost. Bakkafrost falt fra en topp på 720 kroner pr.aksje i slutten av februar, og kan per dato 10.09.20 handles for 568 kroner som tilsvarer en nedgang på -21%. 

I tillegg til fall i etterspørselen har selskapet hatt utfordringer i første halvår i form av økte transportkostnader og valutabevegelser. Lakseprisen er på sitt laveste dette året, noe som delvis gjenspeiler de siste årene hvor prisene er relativt lave i tredje kvartal. Lav laksepris kan derfor ikke skyldes Covid-19 alene. 

Vi er positive til at etterspørsel og laksepris vil endres i favør Bakkafrost i kommende periode da de langsiktige utsiktene fremdeles er gode, og at de fundamentale faktorene i proteinmarkedet ikke har endret seg.

Protector Forsikring

Protector Forsikring er et «Property & Casualty» forsikringsselskap fokusert på bedrifter og offentlige virksomheter, med kontorer i Oslo, Stockholm, København, Manchester, London og Helsinki. 

Med lavest kostnader i industrien og et ekstremt dyktig investeringsteam som produserer høy avkastning på investeringsporteføljen har Protector et solid konkurransefortrinn. Dette gjør at selskapet kan prise seg lavere enn konkurrenter, og dermed ta markedsandeler samtidig som de opprettholder høy avkastning på egenkapitalen. 

Etter flere år med 10-15% årlig vekst i premieinntekter møtte de på unormalt høye tap i Storbritannia i 2017 etterfulgt av store tap i boligselgerforsikring i 2018 relatert til skjeggkre, som har ført til skuffende resultater de siste 3 årene. 

Selskapet bestemte seg for å trekke seg ut av boligselgerforsikring i slutten av 2018 og skiftet fokuset mot lavere vekst og bedre lønnsomhet. 

Vi er optimistiske for fremtiden og ser stort potensiale for solide resultater fremover. Dagens kurs bør være en attraktiv mulighet til å plukke opp et selskap med over gjennomsnittlig kvalitet og gode framtidsutsikter til en under gjennomsnittlig pris. 

Dersom Protector klarer å oppnå en Combined Ratio på under 97% (historisk gjennomsnitt er på 94-95%), er de for øyeblikket priset til en P/E på under 10 basert på hva vi mener er deres normale inntjeningsevne. 

Med en normal ROE på 15-20% og forventet fremtidig årlig vekst i premieinntekter på ~5% , drevet av ekspansjonen deres i Storbritannia,  mener vi dette er “billig” for et selskap av Protectors kaliber. I tillegg liker vi ledelsen og mener de er ekstremt dyktige på å allokere kapital for å maksimere aksjonærenes verdier . 

Hunter Group

Hunter Group blir inkludert i porteføljen vår også i år. 

Selskapet har en splitter ny flåte der samtlige skip nå er på vannet.

Rundt 70 prosent av selskapets flåtedager i andre halvår er booket til en gjennomsnittlig dagrate på 63.000 dollar. 

Selskapet opererer med en konkurransedyktig CBE (cash break-even) på 20.500 dollar/dag og flåten handles per dags dato til en rabatt.

Med solid inntjening i andre halvår, i tillegg til muligheter for oppkjøp, synes vi dagens prising er attraktiv. 

Avance Gas

Vi har også valgt å ta en liten posisjon i Avance Gas.

Avance Gas opererer i det globale markedet for transport av LPG. Selskapet er en av verdens ledende eiere og operatører av store gasskip (VLGC) med en flåte bestående av tretten moderne skip.

Salget av Avance 2003 gir en bokført gevinst på 6 millioner dollar. Etter gjeldsnedbetaling styrkes kontantbeholdningen med 17 millioner dollar.

Selskapet er ferdig med 4 av totalt 6 installasjoner av scrubbere, der de resterende skal være ferdig i løpet av andre halvår. To nybygg forventes å bli levert i 2021 og 2022. 

Ifølge selskapet selv skal 20-25% av flåten inn til “dry-docking” i løpet av de neste to årene, mens Poten anslår at så mye som 30% av VLGC-flåten skal i tørrdokk i løpet av de neste 18 månedene. 

Med inntjening på 1,32 dollar per aksje de siste 12 månedene, samt spotrater på over 40.000usd/dag, ser vi en potensiell oppside i Avance Gas.