Store bevegelser i porteføljen

Tirsdag 24. Februar gjorte vi flere endringer i porteføljen etter en periode etter lite aktivitet. DNB ble tatt ut og realisert en gevinst på 10%, vi doblet posisjonen i Opera Software og tok Norwegian air Shuttle inn i porteføljen igjen.

DNB ut av porteføljen

Siden 4. Februar har vi hatt en rask og god vekst på DNB aksjen, og vi realiserer en avkastning på 10%. Dette var raskere enn vi hadde ventet. Nedenfor vises det tekniske salgsgrunnlaget. Nok engang selger vi ikke fordi vi ikke fordi vi tror DNB er en dårlig bedrift eller har en vanskelig økonomisk framtid. Men på grunn spekulasjon i at aksjekursen skal ned.  DNB salg teknisk 24 februar 2015På grunn av rask vekst i aksjekursen siden ca midten av januar har aksjen bygget opp en høy RSI (relative strenght index). Tommelfingerregelen er at ved RSI 30 eller lavere er aksjen underkjøp og ved 70 eller høyere er en overkjøpt, normalt regnet de siste 14 dagene. Rent matematisk så betyr det at i løpet av de siste 14 dagene har gjennomsnittlig eller sammenlagt oppover bevegelse vært høyere enn nedover bevegelse. Les mer om RSI her http://www.investopedia.com/terms/r/rsi.asp. Det som er interessant å se på er at RSI har holdt seg så høyt i en relativ lang periode. Helt siden vi gikk inn i aksjen har den lekt rundt 70. Da er dette er sterk indikasjon på aksjekursen skal ned eller bli liggende å dyppe på samme nivå som den er nå i en periode.

De to andre salgs indikasjonene er at MACD har blitt avtagende og som det er å se på bildet så grønn linje på vei til å bli kryssende med rød linje. Krysning vil indikere at aksjen ikke lengre er i en oppover voksende trend for denne gang.

Aksjekursen er nå på nivå med forrige toppformasjon. Dette er da et motstandspunkt og aksjekursen har normalt litt trøbbel med å bryte motstandspunkter. Men det i seg selv skjer støtt og stadig. Nå som aksjen har hatt en formidabel vekst og nå har høy RSI og synkende MACD indikerer det aksjen kanskje ikke bryter opp i dette draget oppover, men går ned igjen på kort sikt for så å evnt prøve å bryte opp igjen dersom omstendighetene ikke endres til det verre.

Vi valgte derfor å gå ut av DNB 25. februar på 126,00 og realiserte en gevinst på 10,04%.

Norwegian inn igjen i porteføljen

Norwegian ble sist tatt ut av porteføljen fordi vi følte aksjen hadde nådd sitt potensiale for denne gangen. I mellomtiden har NAS levert skuffende tall for fjerde kvartal i forhold til det som var forventet i markedet. Likevel var flere relevante tall som fyllingsgrad av flyene høyere enn tidligere og vi anser det hele som at det er vekst i selskapet til tross for rot med oljeprisen. Vi gikk inn 24. Februar og traff veldig godt på 235,60. Teknisk så har aksjen lav RSI, på 36 og MACD indikatoren viser at det er økende positiv omsatt mengde. Vi har fortsatt tro på Bjørn Kjos og selskapets muligheter for utvikling og tenker at dette er riktigere pris å gå inn på enn over 300 kr.

Doblet beholdning av Opera

Opera Software hadde 11. Februar et fall på 44% som følge av skuffende kvartalstall. Dette var tall som var langt under det markedet forventet, men vi anser tallene ikke som dårlige tall bare ikke tall som passer til en aksjekurs på 100 kr. Vi anser opera som et godt og interessant selskap.

24. Februar valgte vi å gå inn i med enda en andel og doble beholdningen våres i Opera fordi vi tror aksjen er billig under 60. Vi gikk inn på 57,30. Dette er en langsiktig investering. Dette blir en utrolig spennende aksje å være med på utviklingen til.

Peter Ozsvat Carlsson

______________________________