Porteføljeoppdatering uke 9 – to salg og tre kjøp

 

Sist uke var vi aktive i handlingen, vi solgte oss ut av NEL og Funcom og inn i Bouvet og SBO. I tillegg kjøpte vi oss inn i KOG denne uken som et lite kortsiktig kjøp basert på teknisk analyse. I NEL valgte vi å sikre en gevinst på 44%, og i Funcom tok vi tapet som ble på 17 %. Begge selskapene skal ha tall denne uken, og etter at vi nå leder komfortabelt med 8 % ned til neste skole, bestemte vi oss for å redusere den selskapsspesifikke risikoen. Det betyr ikke at vi ikke har troen på begge selskapene over lenger sikt, men vi vet også at selskapene er meget volatile, og vi ville nå begrense risikoen mot disse selskapene i det som nærmer seg siste tredjedel av konkurransen.

Siden vi fortsatt er bull på aksjemarkedet kjøpte vi oss istedet inn i to selskaper som vi ser på som to kvalitetsselskaper på Oslo Børs, som er både mer stabile i inntjeningen og der vi tror risikoen er lavere. Disse to er Bouvet og Selvaag Bolig, som vi kjøpte for 8,5% hver av porteføljen.

Bouvet

Selskapet har vært et skikkelig godt selskap å eie på børsen siden de kom på Oslo Børs i slutten av 2010. De er et konsulentselskap innenfor IT og kommunikasjon i Norge og Sverige. De drar derfor godt nytte av supertrenden innenfor digitalisering. De har hatt en god og jevn vekst i inntekter siste årene, med en CAGR (Compound Annual Growth Rate) på over 13% siden 2010. I 2018 fikk de en topplinjevekst på 14,9%. Det ser rett og slett ut som et veldig bra selskap, med solid og jevn vekst. P/e er på 15, men med den høye og jevne veksten tatt i betraktning, så ser det ikke for dyrt ut. De har også et utbytte som ligger på 5,7%, etter at utbytte i år ble økt fra 8,5 til 13 kroner. Graf under viser utvikling i inntekter og vekst siden 2010.

Selvaag bolig

En boligutvikler som opererer hovedsakelig i Stor-Oslo og som vi mener er for billig. De har vært gode til å tjene penger, med økende marginer de siste årene. Med en p/e på 7 for 2018 og halvårlig utbytte som til sammen gir 10% direkteavkastning, ser dette billig ut. De har også en markedsverdi av tomtebanken, som justert for gjeld og cash, i dag er verdt mer enn markedsverdien til selskapet. Derfor tror vi at dette må være et ganske trygt selskap å eie, med muligheter for stigning i aksjekurser, og som i mellomtiden gir et godt utbytte!

Teknisk kjøp av Kongsberg Gruppen

Vi kjøpte oss også inn i KOG som et kortsiktig teknisk bet etter en omvendt hode skulder som slo til på middels lang sikt, med mål på OHS opp mot 139 kr, og med første sterke motstand på 147 kr. Vi kjøpte bare for 6% av porteføljen, og vi har stop loss på 125 og vi selger ved 145 kroner. Vi har nå igjen cash som tilsvarer ca 5% av porteføljen.

Porteføljen vår ser derfor i dag slik ut (ikke oppdatert med KOG enda):

Analyser, Kjøp og salg, Portefølje, Porteføljeoppdateringer, Skoleduellen , , ,

Norwegian ut av porteføljen på 299,90

Teknisk grunnlag for salg

Det norske flyselskapet Norwegian Air Shuttle valgte vi å ta ut av porteføljen 05. februar. Første salgsindikasjon så vi da vi  kursen ikke klarte å holde seg over forrige topp fra 4. Juni 2013 over 314. Men kun snuste litt på oversiden i løpet av 29. – 30. januar. Kursen brøt rett ned gjennom 300, som vanligvis er et støtte/motstandspunkt. Vises i bildet under. Neste støttepunkt er på rundt 285 og vi valgte å avvente med salg for å se hvordan kursen reagerer mot denne. Kursen brøt ikke støttepunktet, men sliter nå med å bryte opp av 300, som gjør at vi tenker kanskje toppen er nådd for denne gangen, på kort sikt. Bildet nedfor viser kursutviklingen de siste tre mnd. Støttepunkter og trendlinje er hentet på grunnlag av ca et års kursutvikling, men for synlighetens skyld er kun de siste tre mnd avbildet.

Norwegian salg 05. Februar 2015

Fundamentalt grunnlag for salg

Oljeprisen har de siste dagene gått opp i overkant av 20%. Brensel utgjør ca 32% av Norwegian sine kostnader (3. kvartal 2014), der 25% av brenselet er hegdet, altså har en forhåndsavtalt pris. Vi antar at oljeprisen vil ligge på 60-65 kr fatet og i fare for at Norwegian vil bryte på nedsiden, til tross for relativt gode trafikktall for januar, velger vi å gå ut av Norwegian for å minimere risiko på kort sikt.

Det kan også virke som den enorme veksten Norwegian har hatt de siste månedene er en reaksjon på kapitalflukt fra oljenæringen og dermed kan Norwegian være kunstig høyt priset – til tross for at Norwegian er en god bedrift som tjener penger.

Peter Ozsvat Carlsson 06. februar 2015

_________________________________________________________________

Porteføljeoppdateringer , ,

DNB inn i porteføljen

 

DNB er som kjent Norges største og et av Nordens største finanskonsern målt etter markedsverdi. Med et komplett tilbud av finansielle tjenester, tilbyr DNB blant annet lån, sparing, rådgivning, forsikring og pensjon for personkunder og bedriftskunder.
Internasjonalt har DNB en lederposisjon innen shipping, energi, fiskeri og havbruk.

Teknisk

04. Februar 2015 har vi valgt å ta inn DNB inn i porteføljen etter at nedgangen siden November i 2014 løsnet . 03. Februar brøt 15 dagers glidene snitt med 30 dagers glidene snitt. Dette er en indikasjon på at  den kortvarige trenden snur fra nedgang til oppgang. Det ble brå oppgang og vi ventet til i dag, da det var en liten korreksjon med å ta aksjen inn i porteføljen på kr 114,50.

DNB graf 1 år med motstandspunkt

Grafen over viser DNB sin kursutvikling i løpet av det siste året. Siden starten av Januar har kursen ligget under trend, noe som vi tror var forårsaket av turbulens rundt den norske kronen og usikkerheter knyttet til QE i EU sonen, altså sentralbankens oppkjøp av verdipapirer for å tilføre kapital til markedet. Det er et ganske tydelig motstandspunkt på ca 116,5 som vi utnytter til å og gå inn i aksjen på en nedgangsdag da motstandspunktet blir testet. Vi tror dog at effekten fra å stabilisere seg i trend, brytende glide 15 dagers snitt med 30 og det som kan se ut som en brytning med 45 dagers snitt om ikke lang tid, er tekniske faktorer som overveier presset aksjekursen møter ved støttepunktet.

RSI ligger like under 70, som er tommelfingerregel for overkjøpt, og er intuitivt et faresignal på kortsikt. Vi velger å se på det litt mer langsiktige potensiale i aksjen og legger kursmål på 129 i inneværende rykk. Dette er på basis av at det er omtrent på 129 taket i trendkanalen ligger. MACD ser er økende og ser positivt ut.

Fundamentalt

Vi tenker at banker tjener penger på penger i omløp. Kapitalflyt foregår oftest gjennom bankene både når det gjelder transaksjoner, lån og handel med verdipapir. Igjen er antagelsen at selv med lav styringsrente tar bankene sitt påslag, og med mindre det er Japan det er snakk om så betyr også lavere renter høyere økonomisk aktivitet som fører til mer penger i omløp og dernest en god mulighet for banker.

DNB er profilerte internasjonalt. Dette er et godt grunnlag for å få en bit av den økte økonomiske aktiviteten så vel som QE i Eurosonen.

DNB er det vi har lært å kalle en melkeku. Et selskap som tjener penger hver dag, og heldigvis for oss, stadig mer penger. Renteinntekter er en av DNB sin viktigste inntektspost. Nyheten om at Januar 2015 (se goo.gl/Zt2NzG) har vært en god måned for boligsalg gir grunnlag for fortsatt vekst i det segmentet for DNB. Derfor tror vi på vekst i fremtiden for DNB.

Peter Ozsvat Carlsson 4. Februar 2015

_______________________________________________________

Porteføljeoppdateringer , ,

Yara ut av porteføljen

28. Januar har vi har valgt å ta ut Yara av porteføljen etter å ha realisert en gevinst på 6%, etter kjøp 19. Januar på 387,9 og et salg på 411,40. Vi mener Yara har hatt en god utvikling den siste tiden og tenker det nå er på tide å sikre gevinst. Rent teknisk viser RSI (Relative Strength Index) 80. En RSI over 70 tilsier en overkjøpt tilstand noe som vil indikere et salgsignal på kort sikt. En lav MACD (moving average convergence/divergence) forsterker inntrykket. En lav MACD tilsier en negativ trend, mens en høy MACD tilsier en positiv trend. Med andre ord tror vi nå det vil være et godt tidspunkt å ta ut aksjen da tekniske indikatorer tilsier en liten korreksjon ned. Indikatorene er vist nedenfor.

 

Yara har siden midten av Desember hatt ett opprykk fra å ligge rundt 320 til nå 411 , en oppgang på ca 30%. Det kan trekkes en linje, likt som det er gjort nedenfor, gjennom toppunktene til aksjekursen. Disse toppunktene også blitt motstandsnivåer og flere ganger har aksjekursen blitt testet opp imot trendlinjen uten å ha klart på bryte. Grafen er aksjekursen de siste 6 mnd og viser totalt fem tester opp for å bryte trendlinjen og har ikke lykkes før i går. På trendlinje over et år viser det også at aksjen er helt i toppen av trendkanalen. Dette sammen med høy RSI og lav MACD anser vi som tre salgssignal. Vi velger derfor å gå ut av Yara for denne gang.

 

 

Peter Ozsvat Carlsson 29. Januar 2015

__________________________________________________________________

Porteføljeoppdateringer , , ,