Thomas Sivert Nilsen

Thomas Sivert Nilsen

Thomas Sivert Nilsen

Forvalter

Forvalter og tidligere nestleder i Aksjegruppen Oslomet