To endringer i porteføljen denne uken

Vi har i dag, 01.04.2015, valgt å ta Hexagon Composites ASA inn i vår portefølje på 24,80 kr. Hexagon ASA er en global nisjeprodusent innen komposittindustrien og produserer komposittbeholdere for gass, samt fiberarmeringer i glass og karbon.

Fundamentalt om aksjen

De siste årene har tilbud og etterspørsel av skifergass økt betraktelig, og noen snakker om dette som en skifergassrevolusjon. Skifergass er en naturgass og fungerer som et alternativt drivstoff til olje og gass. Hexagon produserer såkalte CNG beholdere for bruk av gass, og er idag produsent av komposittbeholdere til blant annet buss og bulktransport, noe som har bidratt til skifergassrevolusjonen i USA. Her er i tillegg Hexagon markedsledende.

Ved utgangen av andre halvår i 2014 kjøpte sjef for Hexagon Composites 4500 aksjer til en snittpris på 30,60 kroner per aksje. Dette gjør aksjen positiv på innsidekjøp.

Vi tror at positive triggere fremover er behovet for alternative energikilder til olje og gass, politiske incentiver til folk for å bruke mer miljøvennlig energi og Hexagons posisjon som markedsledende innenfor deres segment.

Utbytte er satt til 0,67 kr per aksje. Dette utgjør 2,7% av kjøresummen vår på 24,8.

Teknisk om aksjen

Hexagon toppet for om lag et halvt år siden og har etter det halvert seg. Aksjen har begynt å vise styrke igjen de siste månedene, og har nå brutt opp fra sin lange fallende trend. Aksjen har også dannet en omvendt-hode-skuldre-formasjon, som indikerer kursmål rundt 30 kroner. Denne formasjonen tyder på at en lang oppgangsperiode har startet. Aksjen ser interessant ut de nærmeste ukene og månedene.

Norwgian måtte gå

For å finansiere Hexagon tok vi Norwegian ut av porteføljen på 241,50. Dette gir en realisert avkastning på 2,5%.

Dette er noe i vi lang tid har tenkt på å gjøre ettersom vi er usikre på hvordan kvartalsrapporten til Norwegian vil se ut. Årsaken til at vi tror det kan bli verre enn ventet er bransjeendringer som mindre forretningsfolk som flyr og vi er spente på hvordan streiken har påvirket Norwegian. Dersom kvartalsrapporten viser seg å være god og muligens avkrefte våres tanker så kan det eventuelt bli mulig med gjenkjøp. Vi i Aksjegruppen HiOA liker Bjørn Kjos og mener han er en god forretningsmann.

 

Peter Ozsvat Carlsson & Fredrik Kruge 01.04.2015
____________________________