Vår portefølje

Våres portefølje er i utgangspunktet likt vektet mellom aksjene, dersom noe annet ikke er angitt. Nedenfor er korrelasjonen mellom aksjene, tallene er hentet Yahoo! Finance og regnet med www.buyupside.com sin kalkulator.

Korrelasjon på portefølje per 30.01.2015Vi har spredt risiko noe med porteføljen, men vi har ikke hatt noe mål om enorm spredning da vi heller ønsker å sitte på gode aksjer og heller skifter dem ut når trenden endres fra å gå opp til ned.

En faktor som vi drar nytte av i våres valg av aksjer til porteføljen er den relativt svake kronekursen mot dollar. Kronen har svekket seg mot dollaren omtrent 30% i løpet av året som har gått. Dette har gitt alle våre eksportbedrifter en bedre kroneinntjening og med kostnader i kroner betyr det røft sagt bedre resultat.

Norsk kroneutvikling mot dollar 1y per 30. Januar 2015

 

Marine Harvest tok vi inn i portefølje 19. Januar. Marine Harvest ASA er et av verdens ledende sjømatselskap og verdens største produsent av atlantisk laks. I tillegg er Marine Harvest det største oppdrettselskapet på Oslo Børs. Selskapet har om lag 10.300 ansatte og har virksomhet i 25 land. I 2015 verdsettes selskapet til 41,3 milliarder NOK. Marine Harvest er notert på Oslo Børs og New York Stock Exchange. Laksepriser ventes å holde seg stabilt og jevnt på nåværende høye nivåer i 2015-2016. Marine Harvest omsatte for 6863 millioner kroner, som er ny rekord for selskapet. I tillegg ble kvartalsutbyttet økt til 1,20 kroner per aksje, noe som tilsvarer 500 millioner kroner. Av disse grunner anser vi Marine Harvest som det best posisjonerte oppdrettselskapet på Oslo Børs. Vi har et kursmål på 120 Kroner.

                                                                                                                                                                                          

HYDRO_logo_horizonal

Norsk Hydro selger aluminium. Kvartalets første rapporter kommer vanligvis fra Alcoa Inc., en amerikansk aluminiumsprodusent. Alcoa Inc. er blant verdens desidert største  aluminiumsprodusenter og leverte et veldig bra resultat på deres siste kvartal. Dette er en pekepinn på hvordan det har gått i bransjen som helhet.

Den norske kronen har svekket seg

 

Norwegian_com_box_cmyk

kjhkjh

                                                                                                                                                                                          

opera-logo

Opera ble valgt inn i porteføljen som en av fem aksjer, den 19. Januar. Da vi tok inn aksjen lå den på 96,00 kroner per aksje (stengekurs fredagen før). Opera Software ASA er et selskap som utvikler nettleser ved samme navn for flere plattformer, og er en ledende aktør i Norge. Nettleseren er rangert som den femte mest populære, og har oppnådd suksess gjennom teknologiutvikling og flere samarbeid.  Vi har ellers stor tro på IT-sektoren, som har hatt en enorm vekst de siste tiårene, med fokus på Opera. De siste årene har både firmaet, salgsinntekter og aksjeprisen økt i verdi. Vi anser den positive veksten som en mulig indikator, til tross for aksjemarkedets jevne svingninger.

Aksjen har det siste året hatt et rekkevidde fra 66,80 til 105,80 kr per aksje. Videre hadde selskapet en grei RSI (Relative Strengt Index) på 51,32 ved stengetid fredag den 16. Januar.  Da denne er midt i mellom tommelfingerreglene på 70 og 30, er aksjen verken over- eller underkjøpt. En positiv MACD over tid tyder på en positiv trend, som vi håper fortsetter. Opera har i tillegg hatt gjennomsnittlig høyt volum omsatt per dag. Vi har også estimert en øvre og nedre trendlinje sett nedenfor, som vi antar vil fortsette.Opera 6mnd graf

Med bakgrunn i flere saker i media, økte den fundamentale interessen i aksjen. Firmaet har nylig inngått en avtale med Microsoft Corporation som ble lansert i slutten av november 2014. De har også gjennomført en selvstendig analyse gjennomført som tar sikte på en potensiell netto gevinst på $28,7 milliarder for mobiloperatører, ved en satsing på nyutvikling og investeringer. Dette tyder på et stort potensial i fremtiden. Opera oppturVi kan i senere tid vitne om positiv omtale av aksjen, hvor f.eks. Nordea har valgt å inkludere Opera i deres portefølje fra den 26. Januar. Hegnar har også spådd en opptur, som du kan se til høyre.

Joachim Bautz, 4. Februar 2015