Visjoner og mål

Visjon
Vi ønsker å bli Norges mest verdifulle studentorganisasjon.

Formål
Vi i Aksjegruppen OsloMet analyserer aksjer og sprer kunnskap om aksjemarkedet til studenter.

Forretningsidé
Aksjegruppen OsloMet skal sette sammen aksjeporteføljer med mål om god avkastning tilgjengelig for offentligheten. Dette gjøres gjennom å skape et verdifullt miljø rundt studentengasjement i aksjemarkedet.

Målsettinger

Overordnet mål

 • Vi ønsker å bidra med å skape blest om finansmarkedene i omgivelsene våre
 • Kontinuerlig utvikle kompetansenivå for å nå bedre resultater
 • Ta aktivt samfunnsansvar og ha en gjennomgående etisk opptreden
 • Det skal være full åpenhet og klarhet i alle ledd av Aksjegruppen OsloMet sine bevegelser

Langsiktig målsetting – mer enn ett år

 • Opparbeiding og forvaltning av et fond som er attraktivt for markedet
 • Være en kjent merkevare for investorer og andre interessenter
 • Sette sammen flere porteføljer med ulik profil

Kortsiktig målsetting – i løpet av ett år

 • Sette sammen en portefølje som har bedre avkastning enn Oslo Børs Index
 • Få samarbeidspartnere som er markedsveteraner
 • Kvalifisere til støtte fra interessenter
 • Utvikle og bygge opp en klar struktur i organisasjonen med event, PR/markedskommunikasjon og forvaltere
 • Starte og utvikle Aksjeskolen til et attraktivt og fungerende nivå