Grunnportefølje til Skoleduellen 2016-17

Aksjegruppen HiOA starter Nordnet-konkurransen med eAksjegruppen Logodiversifisert portefølje innen flere sektorer. Sektorene som ble valgt vurderes å ha gode underliggende drivere for at selskapene skal klare å skape vekst i tiden som kommer. 

Vi har valgt som følger:

  • Grieg Seafood
  • Bakkafrost
  • Skandiabanken
  • Axactor
  • Storebrand
  • Ocean Yield
  • Wilhelm Wilhelmsen Holding B
  • XXL
  • Orkla

I sjømatsektoren har vi tro på at lakseprisene holder seg eller stiger. Vi fortsetter dermed caset fra forrige semester og satser på laks. Kursnedgangen den siste tiden ser vi kun på som et attraktivt sted å komme inn i aksjene på.

Grieg Seafood og Bakkafrost

Etter å ha vurdert en rekke selskaper og papirer, falt valget på Grieg Seafood og Bakkafrost, som utmerket seg som favoritter innen sjømatsektoren. Ved å velge denne kombinasjonen tror vi på at vi får gode kvalitetsselskaper som har forholdsvis mer spotpriseksponering (Grieg) og lengre kontrakter (Bakka).

grieg-seafood

Teknisk – Grieg Seafood (Kilde: investtech.com)

bakkafrostTeknisk – Bakkafrost (Kilde: investtech.com)

Skandiabanken

På tross av stor oppgang den siste tiden og at selskapet har brutt en positiv trendkanal, har Aksjegruppen HiOA valgt å ta en posisjon i Skandiabanken. Dette begrunnes med selskapets fundamentalt sett gode tall, og at forvalterne ser på selskapet som spennende.

skandiabankenTeknisk – Skandiabanken (Kilde: investtech.com)

Axactor

I likhet med Skandiabanken anser vi AXA som spennende. Aksjegruppen mener at Q3 potensielt kan være avgjørende, med tanke på muligheten for at selskapet går break-even. Dersom selskapet klarer å nå målet sitt om å begynne å tjene penger i Q3, ser Aksjegruppen HiOA for seg et stort oppsidepotensial. Selskapet har i tillegg en kompetent ledelse som selv sitter fullastet i aksjen, hvilket skaper kredibilitet.

axactorTeknisk – Axactor (Kilde: investtech.com)

Storebrand

Storebrand er tatt med i porteføljen på bakgrunn av teknisk analyse, der forvalterne mener å se en oppside på omlag 20 % i første omgang. Videre har selskapet tjent mer og mer penger i løpet av den to år lange sidelengse bevegelsen.

storebrandTeknisk – Storebrand (Kilde: investtech.com)

Ocean Yield

Ocean Yield utmerker seg ved å ha en sikker cash flow, god visibilitet i kontantstrømmen og bindende kontrakter. Selskapet er også sterke på utbytter. I tillegg ser Aksjegruppen HiOA at selskapet er billig på nøkkeltall. Den tekniske analysen viser grunnlag for et godt sted å komme inn i aksjen.

ocean-yieldTeknisk – Ocean Yield (Kilde: investtech.com)

Wilh. Wilhelmsen Holding ser. B

Valget av Wilh. Wilhelmsen Holding ser. B, har grobunn i en analyse gjort av forvalterne. Denne analysen vil senere publiseres i helhetlig format. Selskapet Wilh. Wilhelmsen Holding har gjennom sin eierandel i flere selskaper en P/B på snaut 0,4 og P/E rundt 4, hvilket vi anser å være en stor rabatt. Dette er en stor del av grunnen til at forvalterne ønsker å vekte midler mot nettopp WWIB.

wilh-wilhelmsen-holding-ser-bTeknisk – WWIB (Kilde: investtech.com)

XXL

Selskapet har gjennom lang tid vist en positiv tendens. Aksjegruppen HiOA mener at pilene fremdeles peker oppover for selskapet, med et stort vekstpotensial, spennende prosjekter i ermet og en god butikk som forvalterne har valgt å plassere penger i.

xxlTeknisk – XXL (Kilde: investtech.com)

Orkla

Orkla har høye og stabile inntekter, i tillegg til at selskapet viser en positiv trend. Aksjegruppen HiOA har en grunnleggende tro på konsumvarer, som følge av lave renter.

orklaTeknisk – Orkla (Kilde: investtech.com)

 

Forfattet av: Peter Ozsvat Carlsson, Kenneth Andersen og Sara Kvam