Porteføljeoppdatering – Oktober – Aksjegruppen Oslomet

29okt, 2020


Siden oppstarten av skoleduellen har vi holdt oss til planen som ble lagt i ukene før konkurransens første handelsdag. 

Siden oppstart er porteføljen ned 2.2%, noe som er betydelig bedre enn Hovedindeksen.  (-7.75%)

https://shareville.no/profiles/aksjegruppen-hioa/portfolios/145343

Selskap% av porteføljenUtvikling
Avance Gas11,6+11,04%
Protector Forsikring12,7-1,98%
Telenor15-2,59%
Hunter Group9,4-2,83%
Bakkafrost14,8-7,55%
Sparebanken Vest14,2-10,57%
Cash22,30

Avance Gas

Den eneste endringen vi har foretatt siden oppstarten, er en økning på 3000 kroner i Avance Gas Holding. Etter en oppgang på rundt 20% i ukene etter økningen, er kursen nå tilbake igjen på nivået ved vårt siste kjøp. 

Rate-utviklingen siden midten av september har vært positiv og lover godt for Q4 2020. Etter Q2 hadde Selskapet sikret Time-charter for 21% av flåten til 33.500 i 2.halvår. Til sammenligning har BW LPG sikret 80% av tilgjengelige dager i Q3 til USD 27.000 per dag.

Les mer om Avance Gas 

Protector Forsikring

Protector legger frem tall for 3.kvartal fredag 30.oktober. 

Med lavest kostnader i industrien og et ekstremt dyktig investeringsteam som produserer høy avkastning på investeringsporteføljen har Protector et solid konkurransefortrinn. Dette gjør at selskapet kan prise seg lavere enn konkurrenter, og dermed ta markedsandeler samtidig som de opprettholder høy avkastning på egenkapitalen. (Utdrag fra tidligere blogginnlegg) 

Protector Forsikring har p.d.d en eierandel på 15% i selskapet Multiconsult. Selv om Multiconsult bare utgjør en veldig liten del av Protectors portefølje, var papirgevinsten på eierandelen rundt 130 millioner kroner i 3.kvartal. 

Hunter Group

Rundt 70 prosent av selskapets flåtedager i andre halvår er booket til en gjennomsnittlig dagrate på 63.000 dollar. 

Selskapet opererer med en konkurransedyktig CBE (cash break-even) på 20.500 dollar/dag og flåten handles per dags dato til en rabatt. (Utdrag fra tidligere blogginnlegg) 

Hunter Group har inngått en avtale om salg av Hunter Saga og Hunter Laga, ifølge en børsmelding torsdag.

Skipene skal bli solgt for 168,4 millioner amerikanske dollar.

Sparebanken Vest

SVEG med tall for Q3 torsdag morgen. Som ventet leverte sparebanken et litt dårligere resultat sammenlignet med Q3 2019, hovedsakelig grunnet lavere renteinntekter og nedskrivninger. 

Det positive er at banken viser god kostnadsutvikling, samt at tilknyttede selskaper leverer bedre resultater enn ventet. Utlånsvekst på 1,9%, der Bulder bank utgjør 1,6%. Innskuddsvekst i kvartalet var på 7.6%.

Alt i alt rundt det vi hadde forventet.