Porteføljeoppdatering uke 16 – Komplett Bank med Q1 og salg av Hunter Group

 

Komplett Bank med Q1 kvartalstall

Komplett bank hadde litt skuffende vekst dette kvartalet med bare 6% økning i omsetning, og negativ vekst på bunnlinjen med et par prosent. Kostnadene deres hadde økt en god del siden de nå har begynt med forbrukslån i Sverige i påsken, og de jobber også med å få i gang kredittkort og POS (Point Of Sale) i Sverige og Finland, uten at noen av inntektene fra disse delene har kommet inn enda. Slik sett er det greit med kostnader for å vokse videre, og forhåpentligvis får KOMP et solid bidrag fra Sverige i Q2. Utlånsveksten var derimot ganske god, med ca 11% vekst hvis vi justerer for IFRS 9, den nye regnskapsstandarden for nedskrivninger av finansielle eiendeler. Norge kom seg litt opp igjen i utlån, mens Finland denne gangen var litt skuffende med dårligste vekst i utlån siden første kvartal de startet opp der. Utlånsveksten på Point of sale (POS) i Norge var derimot veldig positiv, og den bidro med en netto økning i utlån på 58 millioner kroner, 12 % av utlånsveksten i 2018! Får de til det samme i Sverige og Finland kommer dette til å bli et stort pluss. I tillegg var dette bare for Komplett.no sin egen nettside, når de skal begynne med POS for alle de andre nettbutikkene i Komplett group, i tillegg til 3th parties i Komplett Market place, kommer dette til å gi et solid bidrag i kassa til KOMP!

Når de er nå er priset til p/e på ti, må folk være ekstrem redd for utlånstapene. Tapene dette kvartalet gikk litt ned fra forrige kvartal, og hvis det ikke var for IFRS 9 hadde de visst vært enda lavere. I tillegg har de laget en forward flow avtale med Axactor hvor de skal selge sine non performing loans (NPLs), slik at dette eventuelt kan gi en bekreftelse på at lånene de har er gode nok. KOMP sin CEO mente at dette skulle kunne redusere lånetapene, men vi får se på det når vi kommer til de neste kvartalene, da vi ikke helt skjønte logikken i dette. KOMP har fortsatt de samme utånsmålene for 2018, og klarer de det uten høye utlånstap burde kursen gå kraftig opp.

 

Salg av Hunter Group

Arne Fredly skal nå starte et tankskipselskap, og kursen gikk opp over 30% på det. Vi solgte med litt over 20% gevinst, og var fornøyd med det da caset ikke gikk helt etter vår plan. Vi er fornøyd med at noe skjedde slik at vi kom ut med god gevinst, men vi er ikke interessert i å bli med på et tankskipselskap, uansett hvor aksjonærvennlig Arne Fredly er. I hvert fall ikke etter en solid oppgang som kommer til å slite med flere påfølgende emisjoner. All gevinst fra tankskipselskapenes økte NAV kan ikke bli priset inn før de neste aksjene kommer, den gevinsten må bli vannet ut på flere aksjer. Derfor tror vi at det var lurt å selge nå. Det kan hende at Dwellop derimot blir interessant på Merkur Market når den blir skilt ut av selskapet, og kanskje man kan fange opp den billig der pga lav likviditet.

 

Flex LNG med kontrakt

FLNG fikk en 12 måneders time-charter kontrakt på et skip mot slutten av 2019, med opsjon for 12 måneder til. Kontrakten skal begynne i andre halvdel av 2019, og det er da ratene er forventet å gå kraftig opp pga høy etterspørsel og lite nybygg av skip som kommer ut i markedet. Vi er litt skuffet for at de valgte det, da vi hadde sett for oss at det hadde vært best å være i spotmarkedet i den perioden. De sier at raten er på over 80 tusen dagen, men vi fikk ikke vite nøyaktig rate. Dette er i hvert fall i kontrast til raten i dag som er på ca 45 tusen dagen, selv om dette også burde vært en selvfølge. De gjorde et smart valg tidligere i år å ta et skip på lang kontrakt til en rate på ca 65 tusen, som vi da egentlig trodde var for lavt. Så de vet nok hva de gjør, og kanskje det er smart å safe inn litt penger, de vil uansett tjene bra på den kontrakten. FLNG har etterpå hadde et etterlengtet løft i aksjekursen etter en bedrøvelig periode denne våren, og selskapet kan nå kjøpes til rundt NAV (Net Asset Value). Vi mener fortsatt dette er et godt langsiktig case når vi ser fremover mot 2020.