Porteføljeoppdatering uke 4 – salg av B2Holding, kjøp av Axactor!

Denne uken byttet vi ut B2Holding (B2H) med selskapet Axactor (AXA). Dette er også et selskap på Oslo børs som driver på med gjeldsinnkreving, akkurat det samme som B2H. De kjøper gjeldsporteføljer og krever inn gjelden etterpå, med et mål om å få tilbake 2-2,5 ganger pengene som de betalte. AXA er dog et mye nyere selskap enn B2H og startet opp først høsten 2015, og de jobber nå i Spania, Italia, Tyskland, Sverige og Norge.

Vi valgte å bytte ut B2H med AXA, fordi vi tror at AXA har et høyere potensial til vekst og kursstigning nærmeste året enn B2H. Det er det flere grunner til at vi tror. B2H er priset til 7,5 milliarder kroner og AXA er priset til 4,4 milliarder kroner, mens egenkapitalen til selskapene er nesten likt, egenkapitalen til B2H er på 2,8 milliarder kroner mens den for AXA er på 2,5 milliarder kroner. Det vil si en pris/bok på henholdsvis 2,7 og 1,75. Dette er for så vidt greit, når B2H har en egenkapitalavkastning på omtrent 17%, mens AXA fortsatt bare så vidt tjener penger enda. Uansett begynner en pris/bok på 2,7 å bli mye for et finansselskap (som ikke er forbruksbank), og vi er usikre på hvor mye mer potensialet selskapet har den nærmeste tiden. Men vi tror at AXA er der B2H var for noen år siden, og at de kan kommer på deres størrelse i løpet av et par års tid. Det vil i så fall ved samme prising gi en oppside på 70%, og annualisert over 30% stigning i aksjekurs. Det tok nemlig en stund før B2H også klarte å tjene mye penger på bunnlinjen, topplinjen må vokse først, men når bunnlinjen først kommer burde det komme raskt pga stordriftsfordeler. Vi ser heller ingen grunn til at de ikke skal klare å gjøre det B2H har gjort, med Endre Ragnes fra Lindorff i førersete som CEO hos AXA.

 

Siden AXA ikke har store nettomarginen enda er det liten vits i å sammenligne p/e og inntjeningen, men det kan nevnes at pris/salg for AXA er på ca 4,6, mens den er på 4 for B2H. Det er ikke så stor forskjell, og når AXA er et mye mer umodent selskap som vi tror kommer til å vokse raskere ser det ganske greit ut.

Men det er på gjeldssiden AXA virkelig kan få boostet tallene sine. Hvis vi ser på gjelden har B2H mye mer gjeld enn AXA, de har kun en egenkapitalandel på 34% (betyr en gjeldsandel på 66 %), mens AXA har en egenkapitalandel på 65%. Det betyr at AXA burde kunne geare opp selskapet mye mer fra dette nivået, og slik kunne vokse raskere enn B2H. Nå har også Fredriksen kommet inn på laget med sitt investeringsselskap Geveran, da han ble største aksjonær i en rettet emisjon i sommer. Geveran og AXA laget samtidig ett felleseid investeringsselskap med 30 MEUR hver i egenkapital, der Fredriksen også tilbyr en lånefasilitet på 120 MEUR, i tillegg til at de skaffet et lån på 120 MEUR. Til sammen skal dette felleseide investeringsselskapet ha en investeringskapasitet på ca 300 MEUR, der det er meningen at selskapet skal kjøpe de største gjeldsporteføljene, de over 30 MEUR, mens AXA kjøper de under 30 MEUR. Med Fredriksen på laget har dermed AXA økt sine finansielle muskler betraktelig, og vi tror at de nå kan begynne å vokse skikkelig godt fremover. I tillegg er det mange andre flinke navn blant de største aksjonærene, både Torstein Tvenge, Johan H. Andresen, Tore Aksel Voldberg og Arne Blystad er blant topp ti, og CEO Endre Ragnes eier også aksjer for over 2% av selskapet.

Men av risikomomenter må vi også nevne at AXA som et mer umodent selskap derfor sannsynligvis også er mer risikofull enn B2H, og de har ikke den samme gode historikken å vise til. Så de må snart overbevise på rapportene, for den siste kvartalsrapporten var litt skuffende saker. Til deres forsvar er selskapet fortsatt ganske nytt, og man må nok gi de litt mer tid, men samtidig er det et viktig risikomoment å ta med ved kjøp. Det er heller ingen garanti for at selskapet skal klare å følge i fotsporene til B2H, og vi kommer til å lese de neste kvartalsrapportene nøye. Til slutt vil vi nevne at vi fortsatt liker B2H, men at vi måtte selge hvis vi skulle kjøpe AXA siden vi allerede er vektet såpass høyt i finansbransjen.

Skrevet av Tormod Borge