Porteføljeoppdatering uke 43

Vi har hatt en veldig god start på skoleduellen, der shipping har vært i fokus hittil i høst på Oslo børs. Shippingratene i både tank og LNG har skutt i været i høst, mens LPG ratene har holdt seg oppe på et veldig bra nivå siden sommeren, til tross for at ratene ofte går ned etter en topp i juli/august. Med forholdsvis mye shipping i porteføljen har vi derfor en avkastning på 6% siden starten av skoleduellen, noe som er nesten 4% over avkastningen til OSEBX i samme periode. Akkurat nå betyr det også at vi er i ledelsen av skoleduellen! Nå begynner også resultatsesongen for tredje kvartal for fullt, og vi er optimistiske på våre selskapers vegne.

Vi har nå 23% avkastning i tankselskapet Hunter Group, som er den nest beste aksjen for oss. Men det lille oljeselskapet Panoro Energy har vært det beste tilskuddet for oss med 24% avkastning, på grunn av flere positive nyheter fra selskapet (mer om Panoro lenger nede).

Tankratene for de største skipene (VLCC) var en liten stund over 300 tusen dollar dagen, noe som er ekstremt høyt når man vet at Hunter Group har en break-even på sine skip på 18,500 dollar dagen. Nå er ratene i underkant av 100 tusen dollar dagen, noe som fortsatt er veldig høyt og vil gi veldig lave multipler på alle tankaksjer hvis det skulle fortsette. Ratene ble såpass høye etter at USA sanksjonerte og svartelistet det kinesiske selskapet Cosco i slutten av september, noe som reduserte tilbudet av tankskip i markedet markant. I tillegg kom det et angrep mot et iransk tankskip for to uker siden, og dette førte til eventyrlige rater for en liten stund. USA har nå gått tilbake på sanksjonen mot Cosco, og gitt selskapet frist til 20 desember for å avslutte all handel med Iran. Tankrater på 300 tusen dollar er nok derfor ikke realistiske rater fremover. Men med en underliggende fundamental positiv trend i forhold til strammere tilbud og etterspørsel i tankmarkedet, i tillegg til IMO 2020 reguleringen som kommer, er vi fortsatt sikre på gode rater den nærmeste tiden som kommer.

Vi har også kjøpt en liten posisjon i Avance Gas på 7,5% av porteføljen. LPG ratene i shipping har hatt en positiv utvikling i år, og aksjekursen har også gått bra siden vi kjøpte den for to uker siden. Med rater som holder seg over 60 tusen dollar dagen for en VLGC (Very Large Gas Carrier), og Avance som har break even på ca 22 tusen dollar per skip per dag, tror vi at aksjekursen har mer å gå på så lenge ratene holder seg oppe på dette nivået. Hvis aksjekursen og ratene går feil vei er vi dog fort ute, dette er en kortsiktig trade for oss.

Panoro Energy oppdatering

Det har skjedd litt av hvert i Panoro Energy (PEN) i det siste, og vi har fått en bra urealisert gevinst på 24%. For det første fikk vi en positiv melding på oljereservene i Hibiscus Updip brønnen, som ligger på Dussafu lisensen til Panoro. Panoro og BW Energy anslår selv at reservene er mellom 40 til 50 millioner fat. Dette gir også muligheter til å utvide det Panoro kaller for «Phase 3» til å inkludere en «fast-track» utvikling av det nye funnet. Dette kan være en spennende mulighet for Panoro i fremtiden.

Videre har PEN også solgt sin andel i Aje feltet, som ligger i Nigeria. Transaksjonen er gjennomført med PetroNor, som betaler med aksjer til en verdi av 10 millioner dollar, pluss en sum opp til 25 millioner dollar basert på fremtidig produksjonsvolum. Dette vil si at PEN ikke vil ha noe produksjon igjen i Nigeria. CEO i Panoro, John Hamilton melder at dette er en vinn-vinn transaksjon for begge parter. Dette har også vært det feltet med lavest produksjon i Panoros portefølje, og vi er positive til salget.

Til slutt har også Panoro gjennomført en rettet emisjon på 149 millioner kroner. Emisjonen var overtegnet, og gjort med en rabatt på 2% i forhold til stengingskurs samme dag. Emisjonen er gjort for å finansiere «Phase 3», videre arbeid på Dussafu, samt nye prosjekter.

Alt i alt har det skjedd mye positivt for Panoro, og styret fortsetter å levere på guiding og nye muligheter. Vi håper dette kan fortsette!

Aksjekursen til vårt andre oljeselskap Norwegian Energy Company har derimot gått ned med lavt volum, og vi er ned 9% i aksjen noe som er dårligste aksje for oss. Vi håper at Q3 vil hjelpe på aksjekursen, der inntektene fra deres nye felt i Danmark endelig skal vises i regnskapet.

Vistin Pharma oppdatering

Vistin kommer til å vise gode tall for sin energitrading avdeling i q3, og selv om alle burde vite dette kan det gi en bra utvikling etter kvartalstall denne fredagen (tall sluppet etter denne oppdateringen er skrevet). Men det kommer jo også an på hvordan Metformin avdelingen deres presterer, som hadde et veldig godt kvartal sist. Spreadene i deres veddemål mellom lav sulfur og høy sulfur brennstoff er i dag omtrent likt som på slutten av q3, men vi har forhåpninger om at spreadene skal øke mer frem mot slutten av 2019. Vi kommer ikke til å selge før etter jul, hvis ikke noe ekstraordinært skulle skje. Dette har vært det tredje beste selskapet for oss i porteføljen, med en gevinst på 16% siden vi kjøpte aksjen.

Ellers har Pareto Bank og Bouvet sine aksjekurser stått forholdsvis stille, men det er snart kvartalsrapporter og vi håper at tallene blir gode og kan gi boost i aksjekursene. I disse selskapene er det gjerne tallene som må overbevise og det skjer lite mellom kvartalsrapportene. Vi er dog sikker på at disse vil komme seg utover i konkurransen, da det er selskaper med god vekst og som ofte viser gode tall.

Vi kommer med en oppdatering etter hvert som flere av selskapene i porteføljen vår har sluppet tall. Da blir det nok litt mer å skrive om, og imens nyter vi ledelsen.