Porteføljeoppdatering uke 49

Vi har de siste ukene hatt en fenomenal avkastning, der vår portefølje en stund hadde over 12% avkastning, og vi er nå kun slått av Børsgruppen UIA i skoleduellen. Hovedsakelig er det Avance Gassom har gjort mesteparten av avkastningen de siste ukene, der vi siden sist porteføljeoppdatering har 18% avkastning på denne posisjonen. Totalt har vi enda mer avkastning i Avance Gas da vi for en kort periode økte med 5000 tusen kroner, slik at total eksponering mot Avance gas kom opp i ca 13% av porteføljen. Vi valgte å gjøre dette da vi så at aksjekursen hadde sunket en liten stund, mens ratene for shipping derimot fortsatte å øke. Sannsynligvis var denne nedgangen også på grunn av nedsalget til Stolt Nielsen. Vi visste også at BWLPG og Avance gas snart kom med tall, som vi trodde kom til å bli bra. Etter gode BWLPG tall fikk vi på kort tid 26% avkastning på denne tradedelen, som vi valgte å selge før Avance kom med sine tall. Vi synes at aksjekursen hadde gått for mye på kort tid og at risken var for høy til å holde hele posisjonen over tallene til Avance. Vi solgte derfor for litt over 6 tusen kroner på kurs 53 kroner aksjen i Avance Gas, og hadde ca 10 tusen kroner igjen i posisjonen. Dette viste seg å være et smart valg, da Avance Gas skuffet litt på sine oppnådde rater i Q3 i sammenligning med BWLPG. Hunter har også gjort det ganske godt de siste tre ukene med en avkastning på over 7%, og der er vi oppe på en avkastning på 22% totalt, noe som er den beste aksjen for oss prosentvis. Bouvet har også fortsatt oppgangen, og aksjekursen har steget med ca 5% de siste tre uker. I Bouvet har vi nå i underkant av 20% avkastning og med en vekting som nå er på 18% av porteføljen har dette vært den beste aksjen for oss i absolutter verdier. Siden starten av skoleduellen har vår portefølje nå en avkastning på 11%, mens OSEBX indeksen har en avkastning på 1%.. Dette er altså en meravkastning på 10% siden midten av september, noe vi er veldig fornøyd med!

Avkastningen vår de siste ukene er preget av et volatilt shipping marked, hvor vi er eksponert innenfor tank, LNG og LPG, og av en svak oljepris. Vi har gjort en del trades som beskrevet over, og vi har kjøpt oss inn i Europris. Vi har solgt halve posisjonen vår i Flex LNG, noe som har vært planen fra start. FLNG skulle gå på sesongsvingningen, noe som historisk har vist at LNG markedet er sterkere på høsten og mot vinteren, i år har dette dessverre ikke vært casen, etter noe svak etterspørsel fra Kina, og et relativt svakt Q3.

Kjøp av Europris

Europris har tidligere i år vært dratt ned av mye støy i norsk retail, spesielt støyen rundt XXL ser ut til å ha dratt med seg flere av selskapene i sektoren. Og det kan virke som at Europris har fått unødvendig mye bank. Europris er et spennende selskap som leverer en veldig bra vekst i forhold til peers. I gjennomsnitt de siste 5 årene har EPR levert en vekst på topplinjen på 9,16%. De har og blant de beste marginene på ca. 10% siste fem år, slike marginer ser man sjeldent i lavpris retail. Like-for-like veksten i selskapet er og bra, med et gjennomsnitt på 4,36% og leverte i Q3 en vekst på 7,5%. Det er flere spennende planer i selskapet, og et par viktige høydepunkter er overgangen til et sentralt, høyteknologisk lager som skal bidra til bedre logistikk og levering til butikkene, i motsetning til de desentraliserte lagrene de i dag har på Østlandet. Videre er det og spennende å se hva de gjør i forhold til et potensielt oppkjøp i Sverige. Europris eier i dag 20% av ÖoB som er en peer i Sverige og som deler mye av varesortiment med EPR. Eurpros har en opsjon på å kjøpe de resterende 80% av selskapet som går ut i 2020., noe som kan bidra til gode synergier, og en inngang til det Svenske markedet. Sammen med Ôob og Tokmanni har Europris en lukrativ innkjøpsavtale, noe som er svært kostnadsbesparende. Vi har svært god tro på at Europris fortsetter å levere, og spesielt med julesesongen i Q4 som historisk pleier å være et bra kvartal.

Norwegian Energy Company Q3

En av våre større posisjoner hadde tall torsdag forrige uke, noe som det var knyttet stor spenning til. Dette var første kvartalet vi skulle få se verdiene etter oppkjøpet av Shell sine assets i Danmark, og få guiding på hva som er planen videre. Som sett i nyhetene den dagen, var det stor usikkerhet rundt tallene, ettersom det ble gjort store nedskrivninger av goodwill, som førte til et negativt EBT. På den andre siden er grunnen til at Noreco kunne betale en premie på dette kjøpet, det fremførbare underskuddet knyttet til tiden hvor Siri-plattformen måtte stenge. Dette førte til at bunnlinjen ble positiv. Spørsmålet videre blir om skattefordelen rettferdiggjør den store premien. Noreco oppnådde en realisert oljepris på 74,8 dollar per fat, ettersom mye av produksjonen er hedget på 80 dollar fatet, dette vil bety at Noreco vil oppnå en høyere pris på oljen enn andre peers så lenge oljeprisen holder seg på dette nivået. Guidingen videre ligger på mellom 32000 og 35000 fat for Q4, og vil fortsette å synke grunnet den midlertidige nedstegningen av Tyra feltet. Dette ventes å være operasjonelt igjen i 2022. Vi ser fortsatt en oppside i Noreco, og ser og at mulighetene for et potensielt oppkjøp på britisk sokkel, for å kunne bruke det fremførbare underskuddet de har der.

Panoro Energy Q3

Panoro leverte i Q3 en EBITDA på 5,3 millioner dollar, med et gjennomsnitt på 2456 fat olje om dagen. I dette kvartalet hadde man to liftinger, mens det er ventet fire liftinger i Q4. Panoro gjennomførte også salget av Aje lisensen til PetroNor. Dette var svært positivt, ettersom det var veldig lite aktivitet i Nigeria, og konsensus var vel at denne delen var av null verdi. Panoro er fortsatt et spennende vekstselskap med forhåpentligvis store inntjeninger i fremtiden. Det er guidet en dobling av produksjonen frem mot 2022, men det ser ut som dette kan komme tidligere, spesielt grunnet Dussafu fase 3, som nå snart er i gang. Kursen har derimot vært svak, og oljeprisen har nok mye av skylda for dette.

Hunter Group Q3

Siden deres første skip kom på vannet bare noen dager før Q3 var ferdig, var inntektene nesten null, og det eneste som betydde noe var guidingen deres fremover. De guidet en gjennomsnittlig dagrate på over 70 000 tusen dollar per skip i Q4, noe som er veldig bra og de kommer til å tjene gode penger allerede fra neste kvartal. Arne Fredly sa også at de kunne betale utbytte allerede fra første kvartal i 2020 hvis de ville, og at skipene kom til å bli finansiert uten at selskapet må hente inn mer egenkapital. Flere positive nyheter, noe som også hjalp litt på aksjekursen.

Arne Fredly meldte også til Finansavisen at det først er fra 1. mars han mener IMO 2020 effekten kommer til å bli synlig for fullt, og vi får se om vår plan om å holde posisjonen vår til slutten av januar må bli revidert til å holde selskapet lenger. Vi venter uansett på spenning mot 2020 og de nye IMO reglene, og både Hunter og Vistin blir kjempespennende den nærmeste tida.

Tankmarkedet har også vist bedring de siste ukene, der Hunter fikk en rate helt opp til 113 tusen dollar dagen sist uke for 45 dager seiling på et av sine skip. Denne uken er ratene litt ned igjen mot 80 tusen dagen for en VLCC, men dette er fortsatt veldig gode rater. Med flere skip som har utsatt å installere scrubbere og skal gjøre dette senere denne vinteren, i tillegg til at mange skip må vaske ballasttanken før de kan fylle på med lav sulfur olje, så blir det nok trangt marked en god stund til fremover. Legger man til en historisk lav ordrebok i forhold til nåværende flåte på ca 7%, så ser markedet for shipping av tank ekstremt spennende ut i 2020. Hunter med nye skip med scrubbere som vil gi premium rater, har dermed en god fordel i dette spennende markedet.

Indekseffekten

Vi kjøpte Data Respons som skulle inn i OSEBX den 2. desember, da aksjer som går inn i indeks gjennomsnittlig får en høyere avkastning enn normalt den siste uka, blant annet på grunn av indeksfondene som må kjøpe aksjer i selskapene. Men denne gangen gikk det ikke helt slik, og vi kom ut bare med en marginal gevinst, og inkludert transaksjonskostnader ble traden ca break even.

Allikevel, dette er en strategi som vi har tjent på tidligere og vi kommer nok til å forsøke oss igjen ved neste indeksrevidering for OSEBX.

Skrevet av Tormod Borge Frogner og Bjørn Magne Læknes