Porteføljerapport uke 44

Vi har igjen hatt en rolig uke, med små svingninger i porteføljen. Litt action var det dog når Bank Norwegian kom med kvartalstall 31.10, som kanskje var litt svakere enn noen hadde forventet. Fortsatt vekst, men veksttakten var mindre enn tidligere. Aksjen var ned 6-7% på morgenen, før den avsluttet dagen ca 3% ned. I dag er den tilbake til utgangspunktet. Borr Drilling har hatt en god uke, og der er vi nå opp 11% siden start. Porteføljen vår er opp ca 1,5% den siste uken, og vi er nå opp 2,5% totalt. Vi håper at de neste ukene skaper mer action, der flere av selskapene våre skal komme med kvartalstall. Vi satser på gode tall og en stigende avkastning!

Bank Norwegian (NOFI) kom med kvartalstall på tirsdag som viste litt svakere vekst enn tidligere. De hadde en økning i netto renteinntekter på ca 5%, og en økning i inntjening etter skatt på 8% ift 2 kvartal 2017 (justert for engangsposter).Finland og Danmark sto for størstedelen av veksten i inntektene, mens det var en meget begrenset vekst i Norge og Sverige. Økningen i netto renteinntekter fra q3 2016, er dog på hele 43%. Uansett ser selskapet fortsatt billig ut, med en annualisert p/e på ca 12 fra q3, justert for engangsposter (salg av låneportefølje med gevinst).

De har nå også hatt to kvartaler med bevisst bremsing i vekst, hvor de blant annet ikke har hatt agenter, dette var for å øke sin kjernekapital og dekke kapitalkravene som har blitt satt. Dette har vi også sett på utlånsveksten, som har sunket de siste kvartalene. De har nå en ren kjernekapital på 16,6% mens de må ha over 15,3%, og er derfor igjen rustet til vekst. De sier at de kan vokse gjennom deres eksisterende kapital samt inntjening, og de skal nå ta inn igjen noen av agentene som de tok ut. De skal også begynne med utbytte i andre kvartal 2018, og vi tror at NOFI kan bli en fin melkeku i årene fremover!

Komplett bank (KOMP) skal ha IPO, og kommer på børs sannsynligvis 10 november! Vi synes KOMP ser veldig spennende ut, og kommer nok til å kjøpe oss inn her hvis ikke prisen blir for høy.

er emisjoner, men må kjøpe når de har kommet på børsen.Vi håper derfor at kursen ikke går for mye allerede ved åpning. IPO`en skal være på et kursintervall mellom 17 og 18.5 kroner, men ble overtegnet allerede etter noen timer, så kursen kommer nok til å være i den øverste delen av intervallet.

Det eneste som er negativt ved emisjonen er at ledelsen og innsidere i selskapet kommer til å selge aksjer i IPO`en for 23% av deres totale innehav. På den annen side er det kanskje naturlig at folk gevinstsikrer litt, etter så stor gevinst som mange har her? Komplett gruppen har derimot sagt at de skal bli med i emisjonen slik at de fortsetter å holde sin andel av selskapet på ca 20%. Her er det Stein Erik Hagen og familien som eier flesteparten av aksjene (96%), og Hagen-familien er derfor også største aksjonær i KOMP.

KOMP holder på med forbrukslån og kredittkort, det samme som NOFI. Det kan derfor hende vi må selge oss litt ned i NOFI, så vi ikke har for stor eksponering i en sektor. Kortsiktig synes vi det ser ut som om KOMP har flere triggere enn NOFI, og de vokser også litt raskere for øyeblikket. KOMP skal begynne med forbrukslån i Sverige i Q1 2018, kredittkort i Sverige og Finland i H2 2018, pluss at de sier de skal komme med en rekke nye produkter og initiativer i 2018. I tillegg har de begynt med betalingsløsninger for Komplett gruppen, som er det største e-commerce selskapet i Norden. Her kan vi også se betydelig verdiskapning for selskapet. På nøkkeltall prises Komp og Nofi ganske likt, der KOMP etter IPO`en er priset til en annualisert p/e (fra q3) på ca 13, og p/b på 2,5. Vi kommer tilbake med en lengre analyse av selskapet hvis vi kjøper den i vår portefølje.

Skrevet av: Tormod Borge