To tekniske nykommere

Inn med Aker Solutions og Stolt Nielsen

 

Aker Solutions leverer produkter, systemer og tjenester til olje- og gassindustrien. Selskapets innovative teknologi og kompetanse bidrar til å etablere, øke og forlenge produksjon på oljefelt verden over. Aker Solutions har om lag 17.000 ansatte i rundt 20 land.

Teknisk om AKSO

Aksjen ga kjøpssignal fra en omvendt-hode-og-skuldre-formasjon ved bruddet opp gjennom motstanden ved 40.44 kroner. Videre oppgang er signalisert. Positiv volumbalanse, dvs høy omsetning på dager med oppgang og lav omsetning på dager med nedgang, styrker aksjen på kort sikt. RSI er overkjøpt, men vi tror aksjen har mer å gå på. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på middels lang sikt.

Vi gikk inn tirsdag 14. april på 47,40.

 

Stolt Nielsen er et norsk-luxemburgsk selskap som driver med shipping og oppdrett. Selskapet ble grunnlagt i 1959 og er registrert på Bahamas. Det er morselskap til Stolt-Nielsen Inc. i USA. Stolt-Nielsen-gruppen er et av verdens største kjemikalierederier med en flåte på ca. 1,5 millioner tonn. Selskapet har terminaler i Sør og Nord-Amerika, og driver en verdensomspennende utleie av kjemikalie-containere. Stolt Nielsen har fått oppleve lavere bunkerkostnader, i tillegg til at selskapet har tatt initiativ med også fra initiativ med å senke de generelle kostnadene i gruppen. DNB Markets har gitt aksjen en kjøpsanbefaling med et kursmål på 181, og veldig nylig høynet dette til 194.

Teknisk om StI

Stolt-Nielsen har brutt den fallende trenden og reagert kraftig opp. Aksjen ga kjøpssignal fra en omvendt-hode-og-skuldre-formasjon ved bruddet opp gjennom motstanden ved 131 kroner. RSI er overkjøpt, men videre oppgang indikeres. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på middels lang sikt.

Vi går inn 16. april på 140,50.