DNB inn i porteføljen

 

DNB er som kjent Norges største og et av Nordens største finanskonsern målt etter markedsverdi. Med et komplett tilbud av finansielle tjenester, tilbyr DNB blant annet lån, sparing, rådgivning, forsikring og pensjon for personkunder og bedriftskunder.
Internasjonalt har DNB en lederposisjon innen shipping, energi, fiskeri og havbruk.

Teknisk

04. Februar 2015 har vi valgt å ta inn DNB inn i porteføljen etter at nedgangen siden November i 2014 løsnet . 03. Februar brøt 15 dagers glidene snitt med 30 dagers glidene snitt. Dette er en indikasjon på at  den kortvarige trenden snur fra nedgang til oppgang. Det ble brå oppgang og vi ventet til i dag, da det var en liten korreksjon med å ta aksjen inn i porteføljen på kr 114,50.

DNB graf 1 år med motstandspunkt

Grafen over viser DNB sin kursutvikling i løpet av det siste året. Siden starten av Januar har kursen ligget under trend, noe som vi tror var forårsaket av turbulens rundt den norske kronen og usikkerheter knyttet til QE i EU sonen, altså sentralbankens oppkjøp av verdipapirer for å tilføre kapital til markedet. Det er et ganske tydelig motstandspunkt på ca 116,5 som vi utnytter til å og gå inn i aksjen på en nedgangsdag da motstandspunktet blir testet. Vi tror dog at effekten fra å stabilisere seg i trend, brytende glide 15 dagers snitt med 30 og det som kan se ut som en brytning med 45 dagers snitt om ikke lang tid, er tekniske faktorer som overveier presset aksjekursen møter ved støttepunktet.

RSI ligger like under 70, som er tommelfingerregel for overkjøpt, og er intuitivt et faresignal på kortsikt. Vi velger å se på det litt mer langsiktige potensiale i aksjen og legger kursmål på 129 i inneværende rykk. Dette er på basis av at det er omtrent på 129 taket i trendkanalen ligger. MACD ser er økende og ser positivt ut.

Fundamentalt

Vi tenker at banker tjener penger på penger i omløp. Kapitalflyt foregår oftest gjennom bankene både når det gjelder transaksjoner, lån og handel med verdipapir. Igjen er antagelsen at selv med lav styringsrente tar bankene sitt påslag, og med mindre det er Japan det er snakk om så betyr også lavere renter høyere økonomisk aktivitet som fører til mer penger i omløp og dernest en god mulighet for banker.

DNB er profilerte internasjonalt. Dette er et godt grunnlag for å få en bit av den økte økonomiske aktiviteten så vel som QE i Eurosonen.

DNB er det vi har lært å kalle en melkeku. Et selskap som tjener penger hver dag, og heldigvis for oss, stadig mer penger. Renteinntekter er en av DNB sin viktigste inntektspost. Nyheten om at Januar 2015 (se goo.gl/Zt2NzG) har vært en god måned for boligsalg gir grunnlag for fortsatt vekst i det segmentet for DNB. Derfor tror vi på vekst i fremtiden for DNB.

Peter Ozsvat Carlsson 4. Februar 2015

_______________________________________________________