Forvaltere

Aksjegruppen OsloMet er en analyseorganisasjon bestående av en gruppe studenter fra OsloMet –  Storbyuniversitetet. Gjennom faglige og sosiale aktiviteter ønsker vi å skape engasjement blant våre medstudenter på OsloMet.

På vår hjemmeside aksjegruppen.no vil vår egen portefølje alltid være tilgjengelig med daglig og historisk avkastning. I tillegg kan man finne spennende oppdateringer om markedet med mulige kommentarer fra vår synsvinkel.

 

Adrian Munthe

Nestleder

Iver Vattøy

Leder

Berkan Akin

Forvalter

Nora Theigen

Økonomiansvarlig

Sigurd Agnalt

Forvalter

Robin Indrestrand

Forvalter