Stillinger i aksjegruppen

I Aksjegruppen OsloMet er det flere typer medlemskap og stillinger.

Klikk her for å melde deg inn som generelt medlem

Klikk her for å søke på noen av de utlyste stillingene

Aksjegruppen OsloMet har totalt 220 medlemmer og er med det en av OsloMet sine største foreninger. Medlemmene i Aksjegruppen OsloMet har enten stillinger der de aktivt er en del av den indre kjernen eller så har de et generelt medlemskap der de har tilgang til våre eventer og foredrag. For mer informasjon om våre mål og visjoner klikk her.

Dersom ingen av stillingsbeskrivelsene passer deg nedenfor, men du likevel har et sterkt ønske om å være en del av læringsmiljøet i Aksjegruppen OsloMet kan du likevel søke og skrive det i søknaden og hvem vet? Kanskje vi finner en plass til deg likevel.

Stillinger

Forvalteren
Forvalterne er kjernen av Aksjegruppen OsloMet, og stillingen går ut på å være en aktiv forvalter. Sammen forvalter vi 100 000 kr på vegne av Nordnet i Skoleduellen, der vi konkurrerer mot 13 andre høyskoler og universitet i Norge om å levere best avkastning. I tillegg til våre private porteføljer. Til forvalterne kan vi tilby et godt og  lærerrikt miljø samt gode verktøy for å utføre analyser, som blant annet Investtech og vårt eget kontor.

Arbeidet som forvalter innebærer ukentlige møter der vi sammenfatter de siste dagers hendelser i markedet og konkluderer videre utsikter. Vi har også en chat der vi sender omtrent 35 000 meldinger i året. Gjennom disse kanalene deler vi informasjon med hverandre som er viktig i avgjørelsene og relevant til analysene vi lager. Flere av forvalterne har i dag tre stjerner på aksjeforumet shareville på sin private portefølje. Dette innebærer at porteføljen har en bedre risikojustert avkastning enn 10% av de 500 000 sharevillebrukerne i norden. Dersom du ønsker å bli en del av teamet kan søke i skjemaet her.

Skriv gjerne hvorfor akkurat du er den som bør bli en del av forvalterteamet, og hvilke resultater du har fra før. Vi ønsker at du har god innsikt, har handlet før, har tid til å prestere og er sulten på å lære mer.

Styret
Styret består per dags dato kun av forvaltere. Disse forvalterne har det overordnede ansvaret for utviklingen av organisasjonen.  Styret har også ansvaret for HR i organisasjonen. Det rekrutteres kun internt til styret, men det behøver ikke kun å bestå av forvaltere i fremtiden.

PR og markedskommunikasjon
Stillingen som PR- og markedskommunikasjonsansvarlig har ansvar for all markedsføring av organisasjonen. Arbeidsoppgavene utfyller forvalterne og eventarbeid gjennom markedkommunikasjon gjennom alle kanaler vi har tilgjengelig.

En sentral arbeidsoppgave er jevnlig utvikling og opprettholdelse av Aksjegruppen HiOA sin merkevare. Dessuten er stillingene ansvarlig for kontakt mellom eksisterende og ikke-eksisterende medlemmer. Ansvaret dekker også innhold på sosiale medier, artikler på nettsiden, samt deling av rapportene til forvalterne. Stillingen skal også markedsføre merkevaren på individnivå med eksisterende og ikke-eksisterende medlemmer, samt ha kommunikasjon med andre interessenter i næringslivet.

Sammen med eventavdelingen er dette svært sentrale stillinger for utviklingen av Aksjegruppen OsloMet. Vi kan tilby deg en unik mulighet til å lære om aksjemarkedet og har alltid tilgang til de ellers lukkede forvaltermøtene og chatten der ingen spørsmål er for dumme. Dersom du synes en stilling i PR og markedkommunikasjon virker spennende kan du fylle ut skjemaet nedenfor. Skriv gjerne hvorfor akkurat du passer denne stillingen. Vi krever at du har en genuin interesse for aksjer og finans, men aller viktigst et ønske om å lære og tid til å prestere.

Event
Stillingene under Event går ut på organisering og gjennomføring av alle event i samarbeid med nødvendige partnere. Tema for eventene fastsettes sammen med styret. Stillingene i Event tar med andre ord for seg en veldig viktig oppgave i Aksjegruppen OsloMet og utgjør sammen med PR og markedskommunikasjon en svært viktig rolle for utviklingen av organisasjonen. Skriv gjerne hvorfor akkurat du passer denne stillingen. Vi kan tilby deg en unik mulighet til å lære om aksjemarkedet og har alltid tilgang til de ellers lukkede forvaltermøtene og chatten der ingen spørsmål er for dumme. Vi ønsker av at du har en genuin interesse for aksjer og finans, men aller viktigst et ønske om å lære og tid til å prestere.

Generelt medlemskap
Et generelt medlemskap er for deg som kun vil lære om aksjemarkedet og få innsikt i hvordan markedene fungerer. Medlemskapet vil gi deg tilgang til alle våre arrangementer, holdt av oss eller gjesteforelesere, men ikke til forvaltermøtene og driften av organisasjonen. Dersom du ønsker å bli generelt medlem kan du søke her.