Porteføljeoppdatering uke 46

De siste ukene i skoleduellen har vært litt kjedelige for vår del, vi gikk fra og lede konkurransen til nå en foreløpig niende plass. Porteføljen vår har vært mye preget av en korreksjon i ratene innenfor shipping, ettersom vi er eksponert mot tank, LNG og LPG markedet gjennom Hunter, Flex LNG og Avance Gas Holding.

VLCC ratene har roet seg litt ned de siste ukene, etter en stor oppgang noe som har gjort at Hunter har korrigert ned igjen. Vi ser derimot at ratene er på vei opp igjen de siste dagene, og flere melder om høyere aktivitet i tankmarkedet. Vi er fortsatt svært bull inn mot IMO 2020, og tror fortsatt på en skvis i tilbudet og etterspørselen av båter noe som følgelig vil kjøre ratene opp igjen. Når det kommer til Flex LNG har det heller ikke vært veldig imponerende, ratene har holdt seg på et høyt nivå, men ettersom det er noe usikkerhet om hvor FLNG (og andre LNG selskaper) klarer å slutte kontraktene sine har aksjen utviklet seg negativt. FLNG er og nødt til å slutte noen langtidskontrakter på høyere rater for å kunne forsvare aksjekursen inn mot Q3 som kommer 20. november.

På den positive siden så har vi de siste ukene gjennomført et bet på tallene til Bouvet med en posisjon på 10% av porteføljen. Historisk har avkastningen vært bra etter at Bouvet har levert tall, og denne gangen var ikke annerledes. På en god uke fikk vi nesten 14% avkastning, og dette drar oss opp til 3% denne uken mot Oslo Børs som er så vidt i minus, noe som vi er veldig fornøyd med. Vi har fortsatt en god posisjon på 15% av porteføljeverdien i selskapet og er bull videre.

Vi har også hatt flere selskaper som har levert tall for tredje kvartal, og vi er ganske fornøyd med tallene hittil. Pareto bank, Vistin Pharma og Bouvet har alle kommet med tall, mens de andre selskapene i vår portefølje må vi vente en uke eller to til på. Av disse gikk som sagt Bouvet veldig godt etter tallene, mens Vistin hadde noen gode dager rett etterpå, før den igjen falt tilbake. I Pareto bank har aksjekursen derimot stått stille som vanlig.

Pareto Bank

Pareto bank fikk et resultat etter skatt på 96,5 millioner kroner i tredje kvartal, mot 76,8 millioner kroner i fjor, en økning på hele 25 %. Dette tilsvarer en EPS (earnings per share) på 1,34 kroner mot 1,28 kroner i q3 2018 og en egenkapitalavkastning (ROE) på 12,9% mot 13,7%. Reduksjonen i ROE er på grunn av en emisjon tidligere i år, og dette er også grunnen for mindre vekst i EPS enn resultatet tilsier. Det tar litt tid før denne veksten i egenkapital blir satt i arbeid, men vi håper at de fort skal komme tilbake til sin historiske ROE på 15%. Men hittil i 2019 har de hatt en ganske god ROE på 14%, og dette er også målet for 2019 i sin helhet, før målet igjen skal gå opp til 15% etter 2019.

Vekst i utlån økte med 5% for dette kvartalet, en veldig god økning, og hittil i år har de økt lånemassen med 13%. De har også en EPS for de første tre kvartalene på 3,96 kroner mot 4,19 kr i fjor, også denne nedgangen på grunn av emisjonen. Hvis de får samme EPS siste kvartal som i fjor blir p/e på lave 7, og for et selskap med en ROE på 14% synes vi dette er veldig billig. P/B er også lav på 0,9, og får de til å fortsette og vokse som de har gjort til nå burde aksjekursen ha mye å gå på. At de har planer om å starte med høyere og mer forutsigbare utbytter burde også hjelpe på populariteten etter hvert. Alt i alt gode tall, og vi venter på at selskapet skal komme mer frem i lyset hos investorene. Med veldig god vekst i utlån og inntekter, og best in class marginer i bransjen, synes vi det er litt underlig at selskapet er så upopulær og usynlig på Oslo Børs

 

Bouvet

De hadde veldig gode tall med en vekst i topplinjen på 16,6% fra i fjor, og en bedre margin med 5,6% resultatmargin i år mot 3,8% resultatmargin i tredje kvartal 2018. Det er verdt å nevne at tredje kvartal er deres normalt dårligste kvartal, på grunn av sommerferie og mindre arbeid. Til sammen førte høyere inntekter og bedre marginer til en økning i bunnlinjen fra 15,4 millioner kroner til 25,7 millioner kroner, en vekst på hele 67%. EPS landet på 2,54 kroner, og hittil i år er EPS på 12,15, en vekst på 28,5% sammenlignet med i fjor. Får de til samme vekst i q4 som hittil i år får de en EPS på 18,84, noe som vil gi en p/e på ca 18 med aksjekurs 345 kr. Det høres kanskje litt stivt ut, men med den gode veksten de historisk har hatt er vi ikke høyderedde. De melder høy etterspørsel etter deres konsulenttjenester, men utfordringen deres blir å klare og rekruttere mange nok flinke arbeidere. Dette kan være flaskehalsen for videre vekst i fremtiden.

 

Vistin Pharma

Vistin hadde også veldig gode tall, både farmasidelen og deres veddemål i spread mellom lav og høy sulfur olje hadde god utvikling. At deres energi-trading avdeling gjorde det godt i Q3 var kjent før kvartalstallene, da deres posisjoner er kjente og man kan følge futures markedet på nettet. Men farmasidelen er det alltid spennende å følge, da resultatene kan svinge ganske mye mellom kvartalene. I deres farmasiavdeling, som i dag bare består av salg av Metformin, hadde de en volumvekst i salg på 14% fra i fjor. I tillegg oppnådde de litt høyere priser, og derfor gikk omsetningen opp fra 51,7 millioner kroner til 67,9 millioner kroner, en vekst på 31%. EBITDA marginen i farmasidelen var også veldig god på 17%, og EBITDA gikk opp til 11,8 millioner kroner fra 4,9 millioner kroner i Q3 2018.  Til sammen ligger EBITDA i farmasidelen på 23,5 millioner kroner hittil i 2019, mot 16,2 millioner kroner de første 3 kvartalene fra i fjor, altså en solid økning! Med en urealisert gevinst fra oljespreaden dette kvartalet på 66,7 millioner kroner, fikk de til sammen et resultat etter skatt på 76,5 millioner kroner. Men her er det viktig å vite at deres veddemål i spread mellom lav og høy sulfur olje er veldig volatil, og millionene går fort opp og ned. Fra veddemålet ble satt er de nå nede i et urealisert tap på 22 millioner kroner, noe som tilsvarer en EPS på 0,39. Når vi ser at Vistin sin farmasiavdeling gjør det mye bedre enn i fjor, mener vi at aksjekursen burde ha nærmet seg emisjonskursen på 11,2 kroner fra da de hentet penger til energitrading tidlig i 2018.

I dag (14.11) kom også melding om at de stenger sin første posisjon som gikk ut i desember, og de fikk en liten gevinst på 2,6 millioner kroner. Dette er litt bedre enn hva de hadde ved utgangen av tredje kvartal. Denne posisjonen tilsvarer 1/10 av det totale volumet som de er eksponert mot, og er i så måte ikke så viktig i det store bilde. Vi forventer mer volatilitet i futureskontraktene inn mot 2020 og starten av 2020, og vi blir overrasket hvis ikke spreadene har økt til da. Uansett, dette er en veldig spekulativ aksje, og det er bare fordi vi føler at Vistin gir en rabatt mot dette spennende veddemålet og at vi får blitt med billig, at vi ser på dette som en attraktiv mulighet. Men høy risk!

De andre selskapene i vår portefølje kommer med tall i løpet av de neste to ukene, og det blir spennende å se om det gir noen utslag i porteføljen vår.