Porteføljeoppdatering uke 44 – kjøp av Hunter Group

 

I forrige uke valgte vi å ta Hunter Group inn i porteføljen, mens vi vektet oss ned i Flex LNG fra 25% til 17% i vår portefølje. Hunter har bestilling på 7 ECO-design VLCC (Very Large Crude Carrier) med scrubbere, i tillegg til opsjon på ytterligere 3 skip. Dette er et spill på de store endringene som skjer innenfor shippingindustrien som trer i kraft fra 1. Januar 2020. I oktober 2016 vedtok IMO (International Maritime Organization) at det fra januar 2020 ikke vil bli tillatt å brenne drivstoff med mer enn 0,5 % svovelinnhold, med unntak av skip som har installert scrubbere. Dagens grense ligger på 3,5 %, med unntak av ECA (emission control areas), hvor det allerede er lave grenser når det gjelder svovelinnhold. En scrubber er et rensesystem som fungerer som en saltvannsdusj rundt pipa hvor svovelet blir skylt ned i havet, og nøytralisert av saltvannet. Reguleringene kommer som følge av miljøhensyn, og det er ingen nyhet at shippingindustrien lenge har vært en versting.

Alternativene for rederiene er å installere scrubbere, eller bytte til drivstoff med lavere svovelinnhold enn 0,5 %. Ulempen med å installere scrubbere er at det innebærer en stor engangsinvestering for rederiene, i tillegg til usikkerhet rundt kompleksiteten med å få installert disse. Dette gjelder spesielt ettermontering. For større skip som VLCC er tilbakebetalingstiden for en slik scrubber rundt 0,6 år med dagens spread mellom bunkerolje/marine gas oil (HSFO/MGO). Det er knyttet stor usikkerhet til hvor stor kapasiteten er hos scrubberleverandørene til å produsere og installere nok scrubbere før reguleringene trer i kraft.

Hittil har 1618 skip installert eller fått bestilt scrubbere for montering innen 2020, mens det finnes rundt 23 000 skip innenfor segmentene tank, tørrbulk og container. Resterende skip må derfor innen 2020 bytte drivstoff, noe som vil øke etterspørselen etter drivstoff med lavt svovelinnhold betraktelig. Store deler av industrien ventet i 2016 at det skulle bli utsatt til 2025, noe som har gjort at mange er svært dårlig forberedt på endringene som trer i kraft om 14 mnd. Dette gjelder ikke bare rederier, men også raffinerier. Mange raffinerier vil måtte stjele kapasitet fra andre produkttyper for å maksimere produksjon av diesel. For at raffineriene skal gjøre disse operasjonelle endringene, vil det måtte gis et prisintensiv.

På bakgrunn av dette tror vi prisdifferansen (spread) mellom HSFO og MGO vil øke, som vil være svært fordelaktig for skip med scrubber installert, da disse vil kunne fortsette å brenne bunkerolje. Hunter får levert sine nybygg fra okt/nov 2019 og utover fram til Q3 2020, i perfekt timing med tanke på IMO-reguleringene.

 

 

Kort fortalt vil disse ECO-skipene med scrubber ha betydelige kostnadsbesparelser i forhold til eldre skip uten scrubber. Både fordi de bruker mindre drivstoff, men også fordi de kan benytte seg av billigere drivstoff. For de største skipstypene vil det sannsynligvis være avgjørende å ha installert scrubbere, om skipene skal være konkurransedyktige. Jo høyere denne spreaden blir, jo mer for gjelder dette om prisdifferansen øker betydelig fra dagens nivå.

I januar 2020 vil 23 % av verdens VLCC-flåte være 15 år eller eldre. Kombinerer man dette med høye skrapeverdier og høye kostnader forbundet med de nye reguleringene, vil det kunne drive andel som skrapes.

Etter noen tøffe år, ser det nå ut til at bunnen er nådd i tankmarkedet, noe som reflekteres både i høyere rater og skipsverdier. Foreløpig er Hunter kun et asset play, som gir eksponering mot nybyggsprisene. For hver 10 % økning i nybyggspriser, øker den verdijusterte egenkapitalen i Hunter med 42 %, noe som er det høyeste vi kjenner til. Det er også verdt å nevne at Hunter er å anse som en attraktiv oppkjøpskandidat.

 

Skrevet av Ivar Andre Ryttervold

 

Kjøp og salg, Porteføljeoppdateringer, Skoleduellen ,

Store bevegelser i porteføljen

Tirsdag 24. Februar gjorte vi flere endringer i porteføljen etter en periode etter lite aktivitet. DNB ble tatt ut og realisert en gevinst på 10%, vi doblet posisjonen i Opera Software og tok Norwegian air Shuttle inn i porteføljen igjen.

DNB ut av porteføljen

Siden 4. Februar har vi hatt en rask og god vekst på DNB aksjen, og vi realiserer en avkastning på 10%. Dette var raskere enn vi hadde ventet. Nedenfor vises det tekniske salgsgrunnlaget. Nok engang selger vi ikke fordi vi ikke fordi vi tror DNB er en dårlig bedrift eller har en vanskelig økonomisk framtid. Men på grunn spekulasjon i at aksjekursen skal ned.  DNB salg teknisk 24 februar 2015På grunn av rask vekst i aksjekursen siden ca midten av januar har aksjen bygget opp en høy RSI (relative strenght index). Tommelfingerregelen er at ved RSI 30 eller lavere er aksjen underkjøp og ved 70 eller høyere er en overkjøpt, normalt regnet de siste 14 dagene. Rent matematisk så betyr det at i løpet av de siste 14 dagene har gjennomsnittlig eller sammenlagt oppover bevegelse vært høyere enn nedover bevegelse. Les mer om RSI her http://www.investopedia.com/terms/r/rsi.asp. Det som er interessant å se på er at RSI har holdt seg så høyt i en relativ lang periode. Helt siden vi gikk inn i aksjen har den lekt rundt 70. Da er dette er sterk indikasjon på aksjekursen skal ned eller bli liggende å dyppe på samme nivå som den er nå i en periode.

De to andre salgs indikasjonene er at MACD har blitt avtagende og som det er å se på bildet så grønn linje på vei til å bli kryssende med rød linje. Krysning vil indikere at aksjen ikke lengre er i en oppover voksende trend for denne gang.

Aksjekursen er nå på nivå med forrige toppformasjon. Dette er da et motstandspunkt og aksjekursen har normalt litt trøbbel med å bryte motstandspunkter. Men det i seg selv skjer støtt og stadig. Nå som aksjen har hatt en formidabel vekst og nå har høy RSI og synkende MACD indikerer det aksjen kanskje ikke bryter opp i dette draget oppover, men går ned igjen på kort sikt for så å evnt prøve å bryte opp igjen dersom omstendighetene ikke endres til det verre.

Vi valgte derfor å gå ut av DNB 25. februar på 126,00 og realiserte en gevinst på 10,04%.

Norwegian inn igjen i porteføljen

Norwegian ble sist tatt ut av porteføljen fordi vi følte aksjen hadde nådd sitt potensiale for denne gangen. I mellomtiden har NAS levert skuffende tall for fjerde kvartal i forhold til det som var forventet i markedet. Likevel var flere relevante tall som fyllingsgrad av flyene høyere enn tidligere og vi anser det hele som at det er vekst i selskapet til tross for rot med oljeprisen. Vi gikk inn 24. Februar og traff veldig godt på 235,60. Teknisk så har aksjen lav RSI, på 36 og MACD indikatoren viser at det er økende positiv omsatt mengde. Vi har fortsatt tro på Bjørn Kjos og selskapets muligheter for utvikling og tenker at dette er riktigere pris å gå inn på enn over 300 kr.

Doblet beholdning av Opera

Opera Software hadde 11. Februar et fall på 44% som følge av skuffende kvartalstall. Dette var tall som var langt under det markedet forventet, men vi anser tallene ikke som dårlige tall bare ikke tall som passer til en aksjekurs på 100 kr. Vi anser opera som et godt og interessant selskap.

24. Februar valgte vi å gå inn i med enda en andel og doble beholdningen våres i Opera fordi vi tror aksjen er billig under 60. Vi gikk inn på 57,30. Dette er en langsiktig investering. Dette blir en utrolig spennende aksje å være med på utviklingen til.

Peter Ozsvat Carlsson

______________________________

Porteføljeoppdateringer , , ,

DNB inn i porteføljen

 

DNB er som kjent Norges største og et av Nordens største finanskonsern målt etter markedsverdi. Med et komplett tilbud av finansielle tjenester, tilbyr DNB blant annet lån, sparing, rådgivning, forsikring og pensjon for personkunder og bedriftskunder.
Internasjonalt har DNB en lederposisjon innen shipping, energi, fiskeri og havbruk.

DNB logo

Teknisk

04. Februar 2015 har vi valgt å ta inn DNB inn i porteføljen etter at nedgangen siden November i 2014 løsnet . 03. Februar brøt 15 dagers glidene snitt med 30 dagers glidene snitt. Dette er en indikasjon på at  den kortvarige trenden snur fra nedgang til oppgang. Det ble brå oppgang og vi ventet til i dag, da det var en liten korreksjon med å ta aksjen inn i porteføljen på kr 114,50.

DNB graf 1 år med motstandspunkt

Grafen over viser DNB sin kursutvikling i løpet av det siste året. Siden starten av Januar har kursen ligget under trend, noe som vi tror var forårsaket av turbulens rundt den norske kronen og usikkerheter knyttet til QE i EU sonen, altså sentralbankens oppkjøp av verdipapirer for å tilføre kapital til markedet. Det er et ganske tydelig motstandspunkt på ca 116,5 som vi utnytter til å og gå inn i aksjen på en nedgangsdag da motstandspunktet blir testet. Vi tror dog at effekten fra å stabilisere seg i trend, brytende glide 15 dagers snitt med 30 og det som kan se ut som en brytning med 45 dagers snitt om ikke lang tid, er tekniske faktorer som overveier presset aksjekursen møter ved støttepunktet.

RSI ligger like under 70, som er tommelfingerregel for overkjøpt, og er intuitivt et faresignal på kortsikt. Vi velger å se på det litt mer langsiktige potensiale i aksjen og legger kursmål på 129 i inneværende rykk. Dette er på basis av at det er omtrent på 129 taket i trendkanalen ligger. MACD ser er økende og ser positivt ut.

Fundamentalt

Vi tenker at banker tjener penger på penger i omløp. Kapitalflyt foregår oftest gjennom bankene både når det gjelder transaksjoner, lån og handel med verdipapir. Igjen er antagelsen at selv med lav styringsrente tar bankene sitt påslag, og med mindre det er Japan det er snakk om så betyr også lavere renter høyere økonomisk aktivitet som fører til mer penger i omløp og dernest en god mulighet for banker.

DNB er profilerte internasjonalt. Dette er et godt grunnlag for å få en bit av den økte økonomiske aktiviteten så vel som QE i Eurosonen.

DNB er det vi har lært å kalle en melkeku. Et selskap som tjener penger hver dag, og heldigvis for oss, stadig mer penger. Renteinntekter er en av DNB sin viktigste inntektspost. Nyheten om at Januar 2015 (se goo.gl/Zt2NzG) har vært en god måned for boligsalg gir grunnlag for fortsatt vekst i det segmentet for DNB. Derfor tror vi på vekst i fremtiden for DNB.

Peter Ozsvat Carlsson 4. Februar 2015

_______________________________________________________

Porteføljeoppdateringer , ,

Yara ut av porteføljen

28. Januar har vi har valgt å ta ut Yara av porteføljen etter å ha realisert en gevinst på 6%, etter kjøp 19. Januar på 387,9 og et salg på 411,40. Vi mener Yara har hatt en god utvikling den siste tiden og tenker det nå er på tide å sikre gevinst. Rent teknisk viser RSI (Relative Strength Index) 80. En RSI over 70 tilsier en overkjøpt tilstand noe som vil indikere et salgsignal på kort sikt. En lav MACD (moving average convergence/divergence) forsterker inntrykket. En lav MACD tilsier en negativ trend, mens en høy MACD tilsier en positiv trend. Med andre ord tror vi nå det vil være et godt tidspunkt å ta ut aksjen da tekniske indikatorer tilsier en liten korreksjon ned. Indikatorene er vist nedenfor.
MACD og RSI YARA ut av porteføljen 28. januar 2015

 

Yara har siden midten av Desember hatt ett opprykk fra å ligge rundt 320 til nå 411 , en oppgang på ca 30%. Det kan trekkes en linje, likt som det er gjort nedenfor, gjennom toppunktene til aksjekursen. Disse toppunktene også blitt motstandsnivåer og flere ganger har aksjekursen blitt testet opp imot trendlinjen uten å ha klart på bryte. Grafen er aksjekursen de siste 6 mnd og viser totalt fem tester opp for å bryte trendlinjen og har ikke lykkes før i går. På trendlinje over et år viser det også at aksjen er helt i toppen av trendkanalen. Dette sammen med høy RSI og lav MACD anser vi som tre salgssignal. Vi velger derfor å gå ut av Yara for denne gang.

Yara kursutvikling 6mnd

 

Peter Ozsvat Carlsson 29. Januar 2015

__________________________________________________________________

Porteføljeoppdateringer , , ,