Porteføljeoppdatering uke 9 – to salg og tre kjøp

 

Sist uke var vi aktive i handlingen, vi solgte oss ut av NEL og Funcom og inn i Bouvet og SBO. I tillegg kjøpte vi oss inn i KOG denne uken som et lite kortsiktig kjøp basert på teknisk analyse. I NEL valgte vi å sikre en gevinst på 44%, og i Funcom tok vi tapet som ble på 17 %. Begge selskapene skal ha tall denne uken, og etter at vi nå leder komfortabelt med 8 % ned til neste skole, bestemte vi oss for å redusere den selskapsspesifikke risikoen. Det betyr ikke at vi ikke har troen på begge selskapene over lenger sikt, men vi vet også at selskapene er meget volatile, og vi ville nå begrense risikoen mot disse selskapene i det som nærmer seg siste tredjedel av konkurransen.

Siden vi fortsatt er bull på aksjemarkedet kjøpte vi oss istedet inn i to selskaper som vi ser på som to kvalitetsselskaper på Oslo Børs, som er både mer stabile i inntjeningen og der vi tror risikoen er lavere. Disse to er Bouvet og Selvaag Bolig, som vi kjøpte for 8,5% hver av porteføljen.

Bouvet

Selskapet har vært et skikkelig godt selskap å eie på børsen siden de kom på Oslo Børs i slutten av 2010. De er et konsulentselskap innenfor IT og kommunikasjon i Norge og Sverige. De drar derfor godt nytte av supertrenden innenfor digitalisering. De har hatt en god og jevn vekst i inntekter siste årene, med en CAGR (Compound Annual Growth Rate) på over 13% siden 2010. I 2018 fikk de en topplinjevekst på 14,9%. Det ser rett og slett ut som et veldig bra selskap, med solid og jevn vekst. P/e er på 15, men med den høye og jevne veksten tatt i betraktning, så ser det ikke for dyrt ut. De har også et utbytte som ligger på 5,7%, etter at utbytte i år ble økt fra 8,5 til 13 kroner. Graf under viser utvikling i inntekter og vekst siden 2010.

Selvaag bolig

En boligutvikler som opererer hovedsakelig i Stor-Oslo og som vi mener er for billig. De har vært gode til å tjene penger, med økende marginer de siste årene. Med en p/e på 7 for 2018 og halvårlig utbytte som til sammen gir 10% direkteavkastning, ser dette billig ut. De har også en markedsverdi av tomtebanken, som justert for gjeld og cash, i dag er verdt mer enn markedsverdien til selskapet. Derfor tror vi at dette må være et ganske trygt selskap å eie, med muligheter for stigning i aksjekurser, og som i mellomtiden gir et godt utbytte!

Teknisk kjøp av Kongsberg Gruppen

Vi kjøpte oss også inn i KOG som et kortsiktig teknisk bet etter en omvendt hode skulder som slo til på middels lang sikt, med mål på OHS opp mot 139 kr, og med første sterke motstand på 147 kr. Vi kjøpte bare for 6% av porteføljen, og vi har stop loss på 125 og vi selger ved 145 kroner. Vi har nå igjen cash som tilsvarer ca 5% av porteføljen.

Porteføljen vår ser derfor i dag slik ut (ikke oppdatert med KOG enda):

Analyser, Kjøp og salg, Portefølje, Porteføljeoppdateringer, Skoleduellen , , ,

Porteføljeoppdatering uke 4

Porteføljen vår stiger sakte men sikkert opp igjen mot break even og vi er nå 1% unna å ha positiv avkastning siden starten av skoleduellen i høst. Det er betraktelig bedre enn Oslo børs som er ned litt over 7% etter en trøblete senhøst.

Oljeprisen har steget litt de siste ukene, og er nå tilbake over 60 dollar fatet. Den økte oljeprisen har gjort at aksjekursene til DNO og Magseis har steget hhv 28 og 25% hittil i år, mens porteføljen vår er opp 11% mot hovedindeksen på Oslo børs opp 5%. Men den siste uken har vår portefølje vært forholdsvis flat, hjulpet av en liten nedgang i oljeprisen og på Oslo børs. NEL har stått for den beste presentasjonen i vår portefølje denne uken med 6,25% stigning, og gjort at vi enda en uke har gjort det bedre enn børsen. NEL har vært en skikkelig rakett for oss siden vi tok den inn på 3,5 kroner i høst, en stigning på over 60%! Den står nå for 12% av vår portefølje. Ellers har de andre aksjene i vår portefølje vært tilnærmet flate denne uken.

DNO har kjøpt opp Faroe Petroleum

DNO har kommet med flere positive nyheter siden sist porteføljerapport. DNO har nå suksessfullt klart å kjøpe opp Faroe Petroleum, etter at budøkningen tidlig i januar fra 152 til 160 pence fikk fart på aksepter til budet. De har nå en eierandel på ca 76% i Faroe Petroelum, hvis man tar med både antall aksjer de har kjøpt og antall aksjer med eiere som har akseptert budet. Etter at DNO kom opp i en eierandel over 50% snudde styret til Faroe, og de anbefalte nå aksjonærene i Faroe å selge sine aksjer. Dette gjorde de blant annet siden DNO planla å deliste selskapet fra børsen hvis de fikk over 75% av aksjene i selskapet, og de mente også at DNO med kontroll over selskapet ikke kom til å handle etter minoritetseiernes interesser. For aksjonærer i Faroe vil delisting føre til at det blir vanskelig å få kjøpt og solgt aksjer i selskapet, og styret tror derfor aksjonærene i Faroe kommer best ut av det ved å selge før den tid. Derfor har DNO nå i praksis kjøpt opp hele selskapet, og prosessen med delisting av selskapet på børsen i London har allerede startet. Kjøpet av Faroe ser ut til å ha bli gjort med god timing under de siste måneders oljenedtur, og kjøpet mener flere analytikere er gjort til en god pris. DNO har nå fått diversifisert sin produksjons portefølje, og har nå blitt en større spiller som ikke kun er i Irak. Med bare Irak som produksjonsland ville DNO kanskje aldri bli handlet til særlig høyere multipler, og en diversifisering av selskapet kan derfor hjelpe på prisingen.

DNO var også blant selskapene som fikk flest letelisenser i konsensjonsrunden 2018 for norsk sokkel, med 18 letelisenser, derav 5 som operatør. Bare Equinor og Aker BP fikk flere. I tillegg fikk Faroe Petroleum 8 lisenser, så totalt kan man si de fikk hele 26 letelisenser i denne konsensjonsrunden. Fra før hadde DNO interesser i 22 letelisenser på norsk sokkel, så nå har de hele 40. Hvis man legger til Faroe sine lisenser på britisk og norsk sokkel har de nå interesser i over 80 lisenser i Nordsjøen og Norskehavet, noe som gir en ytterligere diversifisering av selskapet.

Pareto Bank – kvartalsresultat Q4

Pareto Bank var første selskap i vår portefølje som kom med kvartalsresultat for fjerde kvartal. De kom med tall torsdag og viste en fortsatt god vekst i inntekter, men økte nedskrivninger på utlån ødela resultatet en del. De hadde en vekst på nesten 15% i netto renteinntekter, men nedskrivninger av lån økte til 23,6 millioner fra 1 million i fjor. Dette gjorde at de tjente litt mindre enn i fjor, de fikk en EPS på 1,19 kroner mot 1,24 kroner i Q4 2017. Derfor gikk også egenkapitalavkastningen ned fra 14,3% til 12,3%. Det var hovedsakelig individuelle nedskrivninger på utlån innenfor eiendom som økte tapene så mye, og som en prosjektbank som de er så må man regne med større svingninger på både tap og vekst i utlån enn hos andre typer banker. Man må derfor se på banken over flere kvartaler, kanskje år, for å kunne ta slutninger. Pareto bank mener dette tapet var innenfor de normale svingninger i selskapet, og vi får vel bare vente å se de neste kvartalene om dette stemmer. Med mer gjennomsnittlige tap for utlån burde egenkapitalavkastningen vært på høye 14%.

Totalt for 2018 så tjente de 5,38 kroner per aksje, mot 5,28 kroner per aksje i 2017. Dette er det beste resultatet til banken noensinne, og tilsier en p/e på 6,7. P/B ligger på 0,93, og med en egenkapitalavkastning i 2018 på 14,6% synes vi banken fortsatt ser veldig billig ut. Egenkapitalavkastningen er dog noe lavere enn i fjor hvor PARB hadde en egenkapitalavkastning på 16%. Målet for 2019 er forøvrig fortsatt en egenkapitalavkastning over 15%.

Ellers hadde de en god vekst i utlån som vokste med 948 millioner i 4 kvartal og med 2,190 milliarder kroner i 2018, og de knuste dermed guidingen i vekst for 2018 som var på mellom 1 og 1,5 milliarder kroner. De hadde også lavere kostnader i Q4 enn i fjor hvis vi tar vekk nedskrivninger på utlån, og vi synes at selskapet fortsatt ser ut som en attraktiv langsiktig investering.

Vi ser frem mot mer action i vår portefølje under resultatsesongen som fortsetter de neste ukene!

 

Portefølje, Porteføljeoppdateringer, Skoleduellen

Porteføljeoppdatering uke 44 – kjøp av Hunter Group

I forrige uke valgte vi å ta Hunter Group inn i porteføljen, mens vi vektet oss ned i Flex LNG fra 25% til 17% i vår portefølje. Hunter har bestilling på 7 ECO-design VLCC (Very Large Crude Carrier) med scrubbere, i tillegg til opsjon på ytterligere 3 skip. Dette er et spill på de store endringene som skjer innenfor shippingindustrien som trer i kraft fra 1. Januar 2020. I oktober 2016 vedtok IMO (International Maritime Organization) at det fra januar 2020 ikke vil bli tillatt å brenne drivstoff med mer enn 0,5 % svovelinnhold, med unntak av skip som har installert scrubbere. Dagens grense ligger på 3,5 %, med unntak av ECA (emission control areas), hvor det allerede er lave grenser når det gjelder svovelinnhold. En scrubber er et rensesystem som fungerer som en saltvannsdusj rundt pipa hvor svovelet blir skylt ned i havet, og nøytralisert av saltvannet. Reguleringene kommer som følge av miljøhensyn, og det er ingen nyhet at shippingindustrien lenge har vært en versting.

Alternativene for rederiene er å installere scrubbere, eller bytte til drivstoff med lavere svovelinnhold enn 0,5 %. Ulempen med å installere scrubbere er at det innebærer en stor engangsinvestering for rederiene, i tillegg til usikkerhet rundt kompleksiteten med å få installert disse. Dette gjelder spesielt ettermontering. For større skip som VLCC er tilbakebetalingstiden for en slik scrubber rundt 0,6 år med dagens spread mellom bunkerolje/marine gas oil (HSFO/MGO). Det er knyttet stor usikkerhet til hvor stor kapasiteten er hos scrubberleverandørene til å produsere og installere nok scrubbere før reguleringene trer i kraft.

Hittil har 1618 skip installert eller fått bestilt scrubbere for montering innen 2020, mens det finnes rundt 23 000 skip innenfor segmentene tank, tørrbulk og container. Resterende skip må derfor innen 2020 bytte drivstoff, noe som vil øke etterspørselen etter drivstoff med lavt svovelinnhold betraktelig. Store deler av industrien ventet i 2016 at det skulle bli utsatt til 2025, noe som har gjort at mange er svært dårlig forberedt på endringene som trer i kraft om 14 mnd. Dette gjelder ikke bare rederier, men også raffinerier. Mange raffinerier vil måtte stjele kapasitet fra andre produkttyper for å maksimere produksjon av diesel. For at raffineriene skal gjøre disse operasjonelle endringene, vil det måtte gis et prisintensiv.

På bakgrunn av dette tror vi prisdifferansen (spread) mellom HSFO og MGO vil øke, som vil være svært fordelaktig for skip med scrubber installert, da disse vil kunne fortsette å brenne bunkerolje. Hunter får levert sine nybygg fra okt/nov 2019 og utover fram til Q3 2020, i perfekt timing med tanke på IMO-reguleringene.

Kort fortalt vil disse ECO-skipene med scrubber ha betydelige kostnadsbesparelser i forhold til eldre skip uten scrubber. Både fordi de bruker mindre drivstoff, men også fordi de kan benytte seg av billigere drivstoff. For de største skipstypene vil det sannsynligvis være avgjørende å ha installert scrubbere, om skipene skal være konkurransedyktige. Jo høyere denne spreaden blir, jo mer for gjelder dette om prisdifferansen øker betydelig fra dagens nivå.

I januar 2020 vil 23 % av verdens VLCC-flåte være 15 år eller eldre. Kombinerer man dette med høye skrapeverdier og høye kostnader forbundet med de nye reguleringene, vil det kunne drive andel som skrapes.

Etter noen tøffe år, ser det nå ut til at bunnen er nådd i tankmarkedet, noe som reflekteres både i høyere rater og skipsverdier. Foreløpig er Hunter kun et asset play, som gir eksponering mot nybyggsprisene. For hver 10 % økning i nybyggspriser, øker den verdijusterte egenkapitalen i Hunter med 42 %, noe som er det høyeste vi kjenner til. Det er også verdt å nevne at Hunter er å anse som en attraktiv oppkjøpskandidat.

 

Skrevet av Ivar Andre Ryttervold

 

Kjøp og salg, Porteføljeoppdateringer, Skoleduellen ,

Store bevegelser i porteføljen

Tirsdag 24. Februar gjorte vi flere endringer i porteføljen etter en periode etter lite aktivitet. DNB ble tatt ut og realisert en gevinst på 10%, vi doblet posisjonen i Opera Software og tok Norwegian air Shuttle inn i porteføljen igjen.

DNB ut av porteføljen

Siden 4. Februar har vi hatt en rask og god vekst på DNB aksjen, og vi realiserer en avkastning på 10%. Dette var raskere enn vi hadde ventet. Nedenfor vises det tekniske salgsgrunnlaget. Nok engang selger vi ikke fordi vi ikke fordi vi tror DNB er en dårlig bedrift eller har en vanskelig økonomisk framtid. Men på grunn spekulasjon i at aksjekursen skal ned.  DNB salg teknisk 24 februar 2015På grunn av rask vekst i aksjekursen siden ca midten av januar har aksjen bygget opp en høy RSI (relative strenght index). Tommelfingerregelen er at ved RSI 30 eller lavere er aksjen underkjøp og ved 70 eller høyere er en overkjøpt, normalt regnet de siste 14 dagene. Rent matematisk så betyr det at i løpet av de siste 14 dagene har gjennomsnittlig eller sammenlagt oppover bevegelse vært høyere enn nedover bevegelse. Les mer om RSI her http://www.investopedia.com/terms/r/rsi.asp. Det som er interessant å se på er at RSI har holdt seg så høyt i en relativ lang periode. Helt siden vi gikk inn i aksjen har den lekt rundt 70. Da er dette er sterk indikasjon på aksjekursen skal ned eller bli liggende å dyppe på samme nivå som den er nå i en periode.

De to andre salgs indikasjonene er at MACD har blitt avtagende og som det er å se på bildet så grønn linje på vei til å bli kryssende med rød linje. Krysning vil indikere at aksjen ikke lengre er i en oppover voksende trend for denne gang.

Aksjekursen er nå på nivå med forrige toppformasjon. Dette er da et motstandspunkt og aksjekursen har normalt litt trøbbel med å bryte motstandspunkter. Men det i seg selv skjer støtt og stadig. Nå som aksjen har hatt en formidabel vekst og nå har høy RSI og synkende MACD indikerer det aksjen kanskje ikke bryter opp i dette draget oppover, men går ned igjen på kort sikt for så å evnt prøve å bryte opp igjen dersom omstendighetene ikke endres til det verre.

Vi valgte derfor å gå ut av DNB 25. februar på 126,00 og realiserte en gevinst på 10,04%.

Norwegian inn igjen i porteføljen

Norwegian ble sist tatt ut av porteføljen fordi vi følte aksjen hadde nådd sitt potensiale for denne gangen. I mellomtiden har NAS levert skuffende tall for fjerde kvartal i forhold til det som var forventet i markedet. Likevel var flere relevante tall som fyllingsgrad av flyene høyere enn tidligere og vi anser det hele som at det er vekst i selskapet til tross for rot med oljeprisen. Vi gikk inn 24. Februar og traff veldig godt på 235,60. Teknisk så har aksjen lav RSI, på 36 og MACD indikatoren viser at det er økende positiv omsatt mengde. Vi har fortsatt tro på Bjørn Kjos og selskapets muligheter for utvikling og tenker at dette er riktigere pris å gå inn på enn over 300 kr.

Doblet beholdning av Opera

Opera Software hadde 11. Februar et fall på 44% som følge av skuffende kvartalstall. Dette var tall som var langt under det markedet forventet, men vi anser tallene ikke som dårlige tall bare ikke tall som passer til en aksjekurs på 100 kr. Vi anser opera som et godt og interessant selskap.

24. Februar valgte vi å gå inn i med enda en andel og doble beholdningen våres i Opera fordi vi tror aksjen er billig under 60. Vi gikk inn på 57,30. Dette er en langsiktig investering. Dette blir en utrolig spennende aksje å være med på utviklingen til.

Peter Ozsvat Carlsson

______________________________

Porteføljeoppdateringer , , ,

DNB inn i porteføljen

 

DNB er som kjent Norges største og et av Nordens største finanskonsern målt etter markedsverdi. Med et komplett tilbud av finansielle tjenester, tilbyr DNB blant annet lån, sparing, rådgivning, forsikring og pensjon for personkunder og bedriftskunder.
Internasjonalt har DNB en lederposisjon innen shipping, energi, fiskeri og havbruk.

Teknisk

04. Februar 2015 har vi valgt å ta inn DNB inn i porteføljen etter at nedgangen siden November i 2014 løsnet . 03. Februar brøt 15 dagers glidene snitt med 30 dagers glidene snitt. Dette er en indikasjon på at  den kortvarige trenden snur fra nedgang til oppgang. Det ble brå oppgang og vi ventet til i dag, da det var en liten korreksjon med å ta aksjen inn i porteføljen på kr 114,50.

DNB graf 1 år med motstandspunkt

Grafen over viser DNB sin kursutvikling i løpet av det siste året. Siden starten av Januar har kursen ligget under trend, noe som vi tror var forårsaket av turbulens rundt den norske kronen og usikkerheter knyttet til QE i EU sonen, altså sentralbankens oppkjøp av verdipapirer for å tilføre kapital til markedet. Det er et ganske tydelig motstandspunkt på ca 116,5 som vi utnytter til å og gå inn i aksjen på en nedgangsdag da motstandspunktet blir testet. Vi tror dog at effekten fra å stabilisere seg i trend, brytende glide 15 dagers snitt med 30 og det som kan se ut som en brytning med 45 dagers snitt om ikke lang tid, er tekniske faktorer som overveier presset aksjekursen møter ved støttepunktet.

RSI ligger like under 70, som er tommelfingerregel for overkjøpt, og er intuitivt et faresignal på kortsikt. Vi velger å se på det litt mer langsiktige potensiale i aksjen og legger kursmål på 129 i inneværende rykk. Dette er på basis av at det er omtrent på 129 taket i trendkanalen ligger. MACD ser er økende og ser positivt ut.

Fundamentalt

Vi tenker at banker tjener penger på penger i omløp. Kapitalflyt foregår oftest gjennom bankene både når det gjelder transaksjoner, lån og handel med verdipapir. Igjen er antagelsen at selv med lav styringsrente tar bankene sitt påslag, og med mindre det er Japan det er snakk om så betyr også lavere renter høyere økonomisk aktivitet som fører til mer penger i omløp og dernest en god mulighet for banker.

DNB er profilerte internasjonalt. Dette er et godt grunnlag for å få en bit av den økte økonomiske aktiviteten så vel som QE i Eurosonen.

DNB er det vi har lært å kalle en melkeku. Et selskap som tjener penger hver dag, og heldigvis for oss, stadig mer penger. Renteinntekter er en av DNB sin viktigste inntektspost. Nyheten om at Januar 2015 (se goo.gl/Zt2NzG) har vært en god måned for boligsalg gir grunnlag for fortsatt vekst i det segmentet for DNB. Derfor tror vi på vekst i fremtiden for DNB.

Peter Ozsvat Carlsson 4. Februar 2015

_______________________________________________________

Porteføljeoppdateringer , ,

Yara ut av porteføljen

28. Januar har vi har valgt å ta ut Yara av porteføljen etter å ha realisert en gevinst på 6%, etter kjøp 19. Januar på 387,9 og et salg på 411,40. Vi mener Yara har hatt en god utvikling den siste tiden og tenker det nå er på tide å sikre gevinst. Rent teknisk viser RSI (Relative Strength Index) 80. En RSI over 70 tilsier en overkjøpt tilstand noe som vil indikere et salgsignal på kort sikt. En lav MACD (moving average convergence/divergence) forsterker inntrykket. En lav MACD tilsier en negativ trend, mens en høy MACD tilsier en positiv trend. Med andre ord tror vi nå det vil være et godt tidspunkt å ta ut aksjen da tekniske indikatorer tilsier en liten korreksjon ned. Indikatorene er vist nedenfor.

 

Yara har siden midten av Desember hatt ett opprykk fra å ligge rundt 320 til nå 411 , en oppgang på ca 30%. Det kan trekkes en linje, likt som det er gjort nedenfor, gjennom toppunktene til aksjekursen. Disse toppunktene også blitt motstandsnivåer og flere ganger har aksjekursen blitt testet opp imot trendlinjen uten å ha klart på bryte. Grafen er aksjekursen de siste 6 mnd og viser totalt fem tester opp for å bryte trendlinjen og har ikke lykkes før i går. På trendlinje over et år viser det også at aksjen er helt i toppen av trendkanalen. Dette sammen med høy RSI og lav MACD anser vi som tre salgssignal. Vi velger derfor å gå ut av Yara for denne gang.

 

 

Peter Ozsvat Carlsson 29. Januar 2015

__________________________________________________________________

Porteføljeoppdateringer , , ,